Repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016


Repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016
Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la rubrica Transparență decizională a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice privind repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale.

Prin Ordonanța Guvernului nr.10/2015 a fost reglementată organizarea Loteriei bonurilor fiscale, în scopul diminuării evaziunii fiscale prin cointeresarea, implicarea și responsabilizarea cetățenilor în fiscalizarea veniturilor realizate de comercianți din vânzarea bunurilor și prestarea serviciilor direct către populație.

Loteria bonurilor fiscale poate fi organizată atât lunar, cât şi ocazional. La extragerile lunare participă bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii. La extragerile ocazionale pot participa bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizării extragerii, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Menționăm că prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, pentru anul 2016 a fost prevăzută suma de 14.000.000 de lei ca fond de premiere, luându-se în calcul 12 extrageri lunare şi 2 extrageri ocazionale.

Prin proiectul de Ordin se repartizează fondul de premiere  pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016, la nivelul sumei de 1.000.000 de lei pentru fiecare extragere, acesta urmând a fi majorat cu sumele necesare rotunjirii valorii câştigului aferent unui bon fiscal, în condiţiile legii.

De asemenea, proiectul de Ordin prevede organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale în data de 15 mai 2016, intervalul calendaristic în care sunt emise  bonurile fiscale care pot participa la extragere fiind 1 februarie – 29 aprilie 2016, respectiv în data de 25 decembrie 2016, intervalul calendaristic în care sunt emise  bonurile fiscale care pot participa la extragere fiind 1 mai – 9 decembrie 2016.

Scopul organizării acestor extrageri este acela de asigurare a  continuităţii necesare menţinerii efectului stimulativ al loteriei pentru populaţie, respectiv de a solicita şi păstra bonurile fiscale.

Biroul de presă

 

Sursa:

Ministerul Finanțelor Publice

Serviciul de comunicare, relatii publice, mass media şi transparenţă

Str. Apolodor  nr. 17, sect. 5, Tel/Fax: +4021 319.97.35.; 319.97.59 int.2274

http://www.mfinante.gov.ro

mail: presamfp@mfinante.gov.ro