Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Salariul mediu a crescut în septembrie. Vezi domeniile cu cele mai importante câştiguri salariale

A- A A+
Salariul mediu a crescut în septembrie. Vezi domeniile cu cele mai importante câştiguri salariale

Câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2017 de lei pentru luna septembrie 2011, în creştere cu 12 lei, în comporaţie cu luna august. De asemenea, câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1464 lei, adică cu 9 lei (0,6%) în plus faţă de luna anterioară a aceluiaşi an. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net, de 4027 lei, s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale. Pe de altă parte, câştigurile cele mai mici, de 866 lei, au fost consemnate pentru hoteluri şi restaurante.

Din datele Institului Naţional de Statistică (INS) reiese că cele mai importante creşteri ale câştigului salarial mediu le-au avut sectoarele extracţiei petrolulu brut şi gazelor naturale (cu 27,2%), fabricării produselor farmaceutice şi extracţiei minereurilor metalifere (10-20%). Creşteri ceva mai mici, între 6,0% şi 7, 5% s-au realizat din activităţi de intermediere financiară, asigurări şi fonduri de pensii, alte activităţi industriale, sivicultură şi exploatare forestieră, pescuit şi acvacultură, fabricarea produselor textile. Câştigurile din servicii în tehnologia informaţie ) ,fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice au urcat cu 3,5% şi 5,5%.

În ceea ce priveşte sectorul bugetar, INS arată că şi aici au existat în luna septembrie sporiri ale venitului, Astfel, în învătământ câştigul net a fost cu 3,7% mai mare decât în august, datorită plăţilor suplimentare obţinute de cadrele didactice, care au participat în comisiile de admitere, acordării de prime celor din învăţământul universitar, dar şi pentru că au încetat bună parte dintre contractile încheiate cu personalul suplinitor, care avea un salariu mic. Pentru sănătate şi asistenţă socială creşterea înregistrată a fost de 0,2%, ca urmare a plăţii drepturilor salariale restante cuvenite salariaţilor din unele unităţi din domeniul asistenţei sociale care, în lunile anterioare, s-au confruntat cu dificultăţi financiare.

În schimb, în administraţia public au existat scăderi (-0,2%), deoarece în lunile trecute s-au efectuat deconturi în avans pentru concediile de odihnă.

Related Posts with Thumbnails