Şedinţa Comitetului Director al Airoport Council International. Cum se va aplica eliminarea interdicţiei pentru transportul lichidelor în bagajele de mână


David Ciceo, director general al Aeroportului Internaţional, Cluj-Napoca, a participat săptămâna trecută la Madrid la şedinţa Comitetului Director al Airport Council International, în calitate de membru al boardului celei mai importante organizaţii din domeniul aviaţiei civile specializată pe probleme de aeroport şi principal partener de dialog al Comisiei Uniunii Europene în probleme legate de aeroporturi.

În cadrul şedinţei Comitetului au fost analizate şi dezbătute aspecte strategice privind securitea aeroportuară, implicarea instituţiilor Uniunii Europene, ajutorul de stat, impactul crizei economice şi a turbulenţelor din zona euro asupra aeroporturilor, precum şi stadiul progresului unor  importante iniţiative legislative.

Cu privire la securitatea aeroportuară, au fost analizate rezulatele testelor efectuate pe 14 aeroporturi europene în perspectiva punerii în aplicare începând cu 29 aprilie 2013 a Regulamentului Comisiei Europene care stabileşte că vor fi scanate toate lichidele, gelurile şi aerosolii. În esenţă, punerea în aplicare a Regulamentului Comisiei echivalează cu eliminarea interdicţiei transportului lichidelor în bagajele de mână. Ţinând seama de rezulatele testelor, poziţia pe care o va adopta Airport Council International în relaţia cu autorităţile europene şi naţionale competente va fi că anularea restricţiilor privind lichidele poate deveni operaţională în condiţiile în care se bazează pe o soluţie tehnologică care să asigure un grad ridicat de probabilitate de a detecta o gamă largă de explozivi lichizi şi care, în acelaşi timp, are capacitatea de a îmbunătăţi experienţa pasagerilor pe aeroporturi, fără a îngreuna prelucrarea acestora.

Problema securităţii aeroportuare, ca de altfel şi alte probleme specifice aviaţiei civile au făcut deopotrivă obiectul unei întâlniri separate pe care membrii Comitetului Director au avut-o cu preşedintele European Civil Aviation Conference (ECAC), Radu Cătălin şi membrii Comitetului Coordonator.

În vederea susţinerii şi eficientizării activităţii aeroportuare în actualele condiţii economice dificile care afectează multe dintre statele UE şi a riscurilor de securitate existente, membrii Comitetului Director au fost inivitaţi să avanseze în perioada următoare propuneri pentru acţiuni care să fie întreprinse în numele Airport Council International în relaţia cu Comisia Europeană, Parlamentul European şi autorităţile naţionale.