Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Ședința ordinară a CONSILIULUI JUDEŢEAN CLUJ 26 mai 2017

A- A A+

Ședința ordinară a CONSILIULUI JUDEŢEAN CLUJ 26 mai 2017

 

I N V I T A T I E

 

In conformitate cu prevederile art. 52, coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat la

şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Cluj

 

care va avea loc  vineri, 26 mai 2017, ora 1100, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 106,

având următorul

PROIECT AL  ORDINII   DE   ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și reabilitarea DJ 109 (intersecție DN1C – limita Sălaj) de la km 0+000 la km 31+976”
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și reabilitarea DJ 109 (intersecție DN1C – limita Sălaj) de la Km 0+000 la Km 31+976”  şi a cheltuielilor legate de proiect
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea parteneriatului în vederea implementării, în comun, a proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 – km 39+452), DJ 161G (km 0+000 la km 19+406) si DJ 161 (intersecția DN 16)- Gădălin – Bonțida – DN 1C (km 0+000 – km 16+933,100)”
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de asigurare a stabilității versantului nordic al dealului Hoia, pentru implementarea proiectului: ”Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I, edificare clădiri, extindere și modernizare infrastructură”
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 277/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare, mansardare, refaţadizare, reconversie funcţională imobil, împrejmuire şi racorduri utilităţi – Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj”
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr.143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public  al Judeţului Cluj, cu modificările si completările ulterioare
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de dizolvare şi lichidare a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Cluj, Înfiinţarea Sistemelor de Transport şi Distribuţie a Gazelor Naturale
 8. Proiect de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare pentru dezvoltarea turismului ecologic în ariile naturale protejate Cheile Turzii și Cheile Turenilor
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractul de asociere între Judeţul Cluj şi comunele Mărgău, Săcuieu, Beliş şi Poieni, în vederea stabilirii unor măsuri privind desfăşurarea activităţilor de salvare montană pe teritoriul acestor comune
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2017 a județului Cluj pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 253/2011 privind constituirea Echipei intersectoriale locale pentru combaterea violenţei, traficului şi exploatării prin muncă asupra copiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii a șaisprezece licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate special
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 202/2016 pentru aprobarea unor măsuri cu privire  la imobilul Cluj Arena, cu modificările și completările ulterioare
 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea selecţiei membrilor consiliului de administraţie la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj
 15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centru Agro Transilvania Cluj S.A.
 16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Tetarom S.A.
 17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș S.A.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2016 ale societății Univers T S.A.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2016 ale Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.
 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al societăţii Pază și Protecție ClujR.L.
 21. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2017
 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 67/2017 privind nominalizarea fondurilor prevăzute în bugetul general propriu al Judeţului Cluj pe unităţi sanitare și pe lucrări de reparaţii curente, reparaţii capitale, investiţii şi dotări cu echipamente medicale
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe anul 2016
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog la nivelul județului Cluj, pe perioada 2017-2020
 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 70/2017 privind aprobarea Programului de lucrări de modernizare şi reabilitare şi a Programului de lucrări de întreținere curentă și periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2017
 26. Proiect de hotărâre privind aderarea Județului Cluj prin Consiliul Județean Cluj la Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România
 27. Raport asupra eficienţei activităţii unităţilor de poliţie pe anul 2016
 28. Diverse

 

PREŞEDINTE

ALIN TIȘE

 

Sursa:

Consiliul Judetean Cluj

Related Posts with Thumbnails