Ședința ordinară a CONSILIULUI JUDEȚEAN CLUJ 29 noiembrie 2017


I N V I T A T I E

In conformitate cu prevederile art. 52, coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat la

şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Cluj

care va avea loc  miercuri, 29 noiembrie 2017, ora 1300, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 106,

având următorul

PROIECT AL  ORDINII   DE   ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 77/2012 privind schimbarea denumirii unităţilor de învăţământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, începând cu anul şcolar 2012-2013
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la Compania de Apă Someș S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar
 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr.143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public  al Judeţului Cluj, cu modificările si completările ulterioare
 5. Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale pentru imobilele situate în Municipiul Cluj-Napoca, str. L.Pasteur nr. 5, str. A. Einstein nr. 14 și B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 138
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general propriu al Județului Cluj la 30 septembrie 2017
 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2017
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 92 din 28.04.2017 pentru aprobarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Apuseni, prin modernizarea DJ 108K (limita Bihor – Baraj Drăgan) de la km. 26+455 la km. 29+495 și DJ 764B (Baraj Drăgan – intersecție DN1) de la km. 0+000 la km. 22+164,500” și a cheltuielilor legate de proiect
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 102 din 26.05.2017 pentru aprobarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și reabilitarea DJ 109 (intersecție DN1C – limita județ Sălaj) de la Km 0+000 la Km 31+976”  şi a cheltuielilor legate de proiect
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 151 din 29.06.2017 pentru aprobarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 – km 39+452), DJ 161G (km 0+000 – km 19+406) și DJ 161 -intersecția DN 16 – Gădălin – Bonțida – DN 1C (km 0+000 – km 16+933,100)”  şi a cheltuielilor legate de proiect
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat între Judeţul Cluj, Comuna Pălatca şi Comuna Țaga, având ca obiect realizarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 – km 39+452), DJ 161G (km 0+000 la km 19+406) și DJ 161 (intersecția DN 16)- Gădălin – Bonțida – DN 1C (km 0+000 – km 16+933,100)”
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 70/2017 privind aprobarea  Programului de lucrări de modernizare şi reabilitare şi a Programului de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a  unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2017, cu modificările ulterioare
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 243/2017 privind achiziția dotărilor aferente unităților sanitare și unităților de învățământ de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 71/2017 privind aprobarea unor măsuri în vederea susținerii activității Societății Naționale de Cruce Roșie din România-Filiala Cluj-
 16. Proiect de hotărâre privind nominalizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din TVA
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 245/2016 privind validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Cluj, cu modificările ulterioare
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii a paisprezece licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj şi unităţile subordonate pentru anul 2018
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 41/2014 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj, cu modificările ulterioare
 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 73/2012 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Școala Populară de Arte “Tudor Jarda”
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj
 23. Diverse

 

 

PREŞEDINTE

ALIN TIȘE

CONSILIUL JUDEŢEAN

JUDEŢUL CLUJ