Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Cluj, 30 octombrie 2017

A- A A+

 

I N V I T A T I E

In conformitate cu prevederile art. 52, coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat la

şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Cluj

 

care va avea loc  luni, 30 octombrie 2017, ora 1300, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 106,

având următorul

PROIECT AL  ORDINII   DE   ZI:

 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr.143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public  al Judeţului Cluj, cu modificările si completările ulterioare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului-teren în suprafață de 782 mp, înscris în CF nr. 267349 Cluj-Napoca cu nr. top. 12843/1/7/1/3
 2. Proiect de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale de alipire pentru imobilele situate în Municipiul Cluj-Napoca, str. B.P. Hașdeu nr. 6 și str. Clinicilor nr. 3-5
 3. Proiect de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca Motilor nr.68
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2017
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului de investiții “Sediul Centru Școlar pentru Educație Incluzivă”
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 12 din 29 ianuarie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai lucrărilor de modernizare şi reabilitare a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj, cu modificările și completările ulterioare
 7. Proiect de hotărâre privind achiziția dotărilor aferente unităților sanitare și  învătământ de sub autoritatea  Consiliului Județean Cluj,  finanțate prin Programului Național de Dezvoltare Locală  în perioada 2017 -2020
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 70/2017 privind aprobarea  Programului de lucrări de modernizare şi reabilitare şi a Programului de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a  unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2017, cu modificările ulterioare
 9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar
 10. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare având ca obiect promovarea turistică a Județului Cluj
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 245/2016 privind validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Cluj
 12. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2014 – 2019, propuse de Comisia Paritară, în şedinţa din data de 16.10.2017
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 218/2011 privind constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor supuse exproprierii pentru obiectivul de utilitate publică „Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca – Pista de decolare – aterizare 3.500 m”, situate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Cluj-Napoca, cu modificările şi completările ulterioare
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice, a  Organigramei, a Statului de functii  si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii pentru societatea Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.
 16. Proiect de hotărâre privind alocarea unui sprijin financiar, din fondul de rezervă al bugetului local a Judeţului Cluj, pentru eliminarea efectelor produse de calamităţi naturale
 17. Informare privind aplicarea Programului pentru Școli al României 2017-2023 (aprobat prin H.G. nr. 640/2017)
 18. Diverse

 

 

           

 

 

 

PREŞEDINTE

ALIN TIȘE

CONSILIUL JUDEŢEAN

JUDEŢUL CLUJ

Related Posts with Thumbnails