Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Seminarii de informare fiscală, dedicate mediului de afaceri, la CCI Cluj

A- A A+
Seminarii de informare fiscală, dedicate mediului de afaceri, la CCI Cluj

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj vă invită la seminariile:

I.Noutăţile introduse prin Codul Civil. Influenţa acestora asupra mediului de afaceri

Lector : d-na dr. Monica IONAŞ SĂLĂGEAN- lector univ., avocat

Teme abordate: implicaţiile Noului Cod Civil asupra contractelor comerciale, administrarea bunurilor altuia, fiducia

II. Modificări aduse Codului  fiscal prin OUG 125/2011

Lector: d-na Mariana MAN –Şef birou Metodologie Şi Asistenţă contribuabili DGFP Cluj.

Teme abordate: impozitul pe profit, TVA, impozitul pe venit, contribuţii sociale, prevederi legate de amenzile datorate pentru nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale, impozitarea contractelor de fiducie

Dezbateri libere. Întrebări adresate lectorilor

Evenimentul va avea loc in data de 31.01.2012 ora 12,00 la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr.3, Clubul Oamenilor de Afaceri

Tarif de participare :  100 lei  + TVA pentru membrii CCI,

150 lei + TVA pentru nemembri

Plata se poate face cu DP cont RO61RNCB0106026604670001 sau la caseria unităţii.

Relaţii suplimentare: Lucia Boariu  tel. 0364-730992, Beatrix Cociuba  tel. 0364-730982

Va rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite confirmările de participare în scris (talonul de participare de mai jos completat) la fax 0364-730991 sau e-mail  office@ccicj.roluci@ccicj.ro

Talon de participare

Societatea comerciala _________________________________telefon_________________________

fax ______________ e-mail _____________________Obiect de activitate______________________

__________________________________________________________________________________

Confirmam participarea la eveniment a d-lui/dnei __________________________________________

Related Posts with Thumbnails