Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Seminariile CCI Cluj: Tot ce trebuie să ştii despre reglementarea dobânzii în Noul Cod Civil

A- A A+
Seminariile CCI Cluj: Tot ce trebuie să ştii despre reglementarea dobânzii în Noul Cod Civil

La Camera de Comerţ şi Industrie Cluj a avut loc un seminar de informare fiscală, dedicat mediului de afaceri. Evenimentul din 31 ianuarie a avut drept tematică noutăţile introduse prin Codul Civil şi influenţa acestora în practicii de business şi modificări aduse Codului  fiscal prin OUG 125/2011.

În cadrul dezbaterilor referitoare la Noul Cod Civil (NCC) s-a punctat faptul că poate fi percepută dobândă pentru orice întârziere de plată, chiar dacă aceasta nu a fost reglementată contractual. Dacă obligația bănească nu este achitată la termenul stabilit pentru scadență, creditorul are dreptul la daune moratorii (daune pentru efectuarea cu întârziere a plății datorate) de la scadență până în momentul plății, sau poate cere plata unei dobânde legale. Articolul 1535  din NCC extinde regula dobânzilor de drept în materie comercială, astfel încât capitalizarea dobânzilor devine posibilă nu doar în relaţiile comerciale, chiar dacă nu a fost reglementată contractual.

„Acest lucru ne arată că NCC recunoaşte că trăim într-o societate în care valorile se schimbă, iar orice sumă pentru care se întârzie plata poate fi considerată un prejudiciu”, a comentat Monica Ionaş-Sălăgean, lector universitar, care a susţinut prezentarea de la seminarul CCI Cluj despre schimbările aduse de NCC.

Potrivit vechiului comercial dacă într-un contract era reglementată o clauză penală, era suficient pentru creditor să ceară daune dacă se întârzia data scadenţei. De acum, NCC introduce posibilitatea ca creditorul să solicite cumularea dobânzii datorate de debitor cu daune interese.

Totodată, OG nr. 13/2011,  defineşte ca dobândă penalizatoare suma datorată de debitorul obligației bănești pentru neîndeplinirea obligației respective la scadență.

Rata dobânzii legale penalizatoare se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință plus 4%. Ca excepţie rata dobânzii legale scade cu 20% în cazul în care raporturile juridice din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ.

Tot conform aceleiaşi Ordonanţe, dobânzile remuneratorii pot fi solicitate în instanţă de la data chemării în judecată a debitorului. Rata dobânzii legale remuneratorii se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, care este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.

NCC consacră unificarea dreptului civil și a dreptului comercial în cadrul aceluiași cod.

De asemenea,  s-a discutat despre implicaţiile NCC asupra contractelor comerciale, administrarea bunurilor altuia, fiducia, dar şi despre impozitul pe profit, TVA, impozitul pe venit, contribuţii sociale, prevederi legate de amenzile datorate pentru nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale, impozitarea contractelor de fiducie.

Moderatorii întâlnirii de la CCI Cluj au fost Monica Ionaş-Sălăgean, lector universitar şi avocat, şi de Mariana Man, şef birou Metodologie şi asistenţă contribuabili din cadrul DGFP Cluj.

Related Posts with Thumbnails