Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

SIF Transilvania va convoca AGEA pentru aprobarea vânzării acţiunilor BCR către Erste

A- A A+
SIF Transilvania va convoca AGEA pentru aprobarea vânzării acţiunilor BCR către Erste

Consiliul de Administraţie al Societăţii de Investiţii Financiare Transilvania anunţă că va convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 31 octombrie, ora 10, pe ordinea de zi fiind aprobarea vânzării către Erste Group Bank AG (EGB) a unui număr de 103.020.938 acţiuni BCR.

AGEA va avea la primul punct pe ordinea de zi aprobarea vânzării către Erste Group Bank A.G. (EGB) a unui număr de 103.020.938 acţiuni BCR (vechi), la un preţ de 1,0385 lei/acţiune şi a unui număr de 33.256.302 acţiuni B.C.R. (acţiuni aferente majorării capitalului social al BCR din 2011) la un preţ de 0,10 lei/acţiune, a aportării către EGB a unui aport în natură constând într-un număr de 515.104.687 acţiuni BCR, la o rată de aport de 127,9583 acţiuni BCR pentru o acţiune EGB nou emisă, precum şi mandatarea Consiliului de Administraţie pentru finalizarea tranzacţiei respective.

„În cazul neaprobării tranzacţiei propuse mai sus Consiliul de Administraţie al SIF Transilvania va solicita şi vota în cadrul adunării generale a BCR iniţierea demersurilor de admitere la tranzacţionare pe BVB a acţiunilor emise de bancă”, se arată în comunicatul transmsis Bursei.

La punctul al doilea pe ordinea de zi se află aprobarea datei de 18 noiembrie 2011 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

Acţionarii reprezentând împreună cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, şi (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Data limită până la care acţionarii îşi pot exercita drepturile menţionate mai sus este stabilită la 29 septembrie, ora 14.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 27 octombrie. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secţiunea „întrebări frecvente”.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de 1 noiembrie, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.

Sursa: NewsIn

Related Posts with Thumbnails