Sistem Due Diligence 2018


Sistem Due Diligence 2018

 

 

 

ASFOR – 3 ANI DE IMPLEMENTARE ȘI OPERARE A SISTEMULUI DUE DILIGENCE

Regulamentului UE nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor ce introduc pe piață lemn și produse din lemn a legiferat la nivelul tuturor țărilor membre ale Uniunii Europene obligația creării, implementării și operării unui Sistem Due Diligence de către firmele care introduc pentru prima dată în piață lemn sau importă în interiorul uniunii lemn și produse din lemn.

Regulamentul contracarează comerțul cu lemn și produse din lemn obținute în mod ilegal prin impunerea a trei obligații-cheie:

  1. interdicția de a introduce pe piața UE lemn recoltat în mod ilegal și produse obținute din acest lemn;
  2. obligația comercianților din UE care introduc pentru prima dată produse din lemn pe piața UE de a exercita „diligența necesară”. Odată introduse pe piață, lemnul și produsele din lemn pot fi vândute mai departe și/sau prelucrate înainte de a ajunge la consumatorul final.
  3. pentru a permite trasabilitatea produselor din lemn, operatorii economici din această parte a  lanțului de aprovizionare (denumiți în regulament „comercianți”) au obligația de a ține evidențe privind furnizorii și clienții lor.

Esența noțiunii de „diligență necesară” este că operatorii trebuie să efectueze un exercițiu de management al riscurilor pentru a reduce la minimum riscul de a introduce pe piața UE lemn recoltat în mod ilegal sau produse care conțin lemn recoltat în mod ilegal.

Cele trei elemente principale ale sistemului de diligență necesară sunt:

  1. informarea – operatorul trebuie să aibă acces la informații care descriu lemnul și produsele din lemn, țara de recoltare, cantitatea, detaliile furnizorului, precum și la informații privind respectarea legislației naționale;
  2. evaluarea riscurilor – operatorul trebuie să evalueze riscul de a  avea lemn exploatat ilegal în lanțul său de aprovizionare, pe baza informațiilor identificate mai sus și ținând seama de criteriile stabilite în regulament;
  3. atenuarea riscurilor – atunci când evaluarea arată că există riscul ca în lanțul de aprovizionare să se găsească lemn exploatat ilegal, acest risc poate fi atenuat prin solicitarea de informații și verificări suplimentare din partea furnizorului său.

De la începutul anului 2015, ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR a oferit gratuit membrilor săi serviciul de creare, implementare și operare a Sistemului Due Diligence, stabilit prin Regulamentului UE nr. 995/2010. Sistemul pus la punct de ASFOR permite operatorilor economici implementarea rapidă în cadrul companiei a procedurilor specifice, desemnarea și pregătirea unui angajat cu atribuții Due Diligence, analiza periodică a lemnului și a produselor din lemn introduse în piața Uniunii Europene, consultanță și asistență în remedierea problemelor specifice întâlnite de cele peste 3000 de firme ce au implementat sistemul propus de ASFOR. La finalul anului 2017, la împlinirea a 3 ani de experiență în activitatea Due Diligence în România, ne mândrim cu peste 10.000 de partizi și loturi analizate, dar mai ales cu satisfacția pe care ne-o creează munca bine făcută în favoarea membrilor ASFOR, concretizată prin absența sancțiunilor pe această linie.

Principalul avantaj al Sistemului Due Diligence propus de ASFOR este actualizarea permanentă la cerințele legislative naționale și europene și adaptarea acestora la specificul domeniului forestier din România, implementând în procedura de analiză națională prevederile a peste 50 de acte normative, recomandările Comisiei Europene, analizele ONG-urilor relevante din domeniul administrării fondului forestier și a protecției mediului, precum și informațiile puse la dispoziție de organizațiile de monitorizare acreditate pentru activitatea Due Diligence de către Comisia Europeană.

Pentru anul 2018, propunem membrilor ASFOR un Sistem Due Diligence actualizat cu toate modificările legislative la zi, hărți de risc noi la nivel de județ și un sistem intern de procesare a documentelor mai eficient. În ceea ce privește importul de lemn și produse din lemn în interiorul Uniunii Europene, asigurăm prin sistemul propus analize de risc și proceduri personalizate de analiză pentru cele mai importante țări exportatoare.

Departamentul Due Diligence al ASOCIAȚIEI FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR poate fi contactat pentru actualizarea 2018 a Sistemului Due Diligence astfel:

Prin email asfor@forestieri.ro

contact@regulamentul995.eu

Prin telefon  
GOGA Aurelian Liviu – consilier juridic 0725 933 785
STRUGARIU Andrei – consilier DD 0725 933 786
BORZA Adrian – consilier tehnic 0725 933 788

SURSA>

Asociația Forestierilor din România – ASFOR

 asfor@forestieri.ro