Flash Feed Scroll Reader

Soluţiile pe care le are o companie care doreşte să îşi recupereze debitele

A- A A+
Soluţiile pe care le are  o companie care doreşte să îşi  recupereze debitele

Ce soluţii are o companie care doreşte să îşi recupereze plata unei facturi?

Conform legislaţiei în vigoare o companie creditoare are ca variante:

  • Deschiderea unei proceduri de recuperare debite pe cale amiabilă
  • Deschiderea procedurii în instanţă împotriva firmei debitoare

După cât timp de la emiterea unei facturi o companie apelează la o firmă de recuperare a creanţelor?

Din experienţa Creditreform România, comportamentul creditorilor faţă de neplată se diferenţiază în funcţie de mărimea firmei creditoare şi politica de risk management precum şi de vechimea colaborării cu firma debitoare. În cadrul procedurilor de recuperare a creanţelor desfăşurate de compania noastră s-au putut identifica, încă de la sfârşitul anului 2008, blocaje financiare ale debitorilor datorate problemelor de lichiditate coroborate cu înăsprirea condiţiile de creditare. În acest sens, din ce în ce mai multe companii creditoare  transmit dosarele de recuperare debite către agenţiile de colectare cu întârzieri de plată mai mici de 90 de zile. De asemenea, CREDITREFORM ROMÂNIA derulează contracte importante cu companii din România de monitorizare a companiilor subiect şi a facturilor emise.

Printre avantajele recuperării creanţelor pe cale amiabilă se numără :

  • Evitarea căii judiciare de recuperare (extrem de greoaie, cu costuri mari) şi scurtarea termenelor de recuperare;
  • Costuri mici pentru preluarea cazului;
  • Comisionul de succes se aplică numai pentru suma recuperată;
  • Flexibilitate în stabilirea modalităţilor de recuperare: termene de plată convenabile părţilor, eşalonări de plată convenite cu  ambele părţi, rambursarea mărfii;
  • Stabilirea de comun acord cu creditorul a altor condiţii de rezolvare (compensare etc.).

Care sunt etapele de recuperarea plăţii unei facturi şi cât durează tot acest proces?

Pentru recuperarea debitelor Creditreform România aplică metode specifice, preluate de la partenerul său Creditreform Germania, prin care debitorii ajung în majoritatea cazurilor să îşi onoreze obligaţiile contractuale restante fără a se apela la calea judiciară.

Care sunt documentele necesare pentru a recupera plata unei facturi?

Documentaţia care susţine cazul de recuperare debite este atent analizată de către compania noastră şi, trebuie să conţină, de preferinţă, cât mai multe din următoarele documente: contract între cele două părţi; comanda, confirmarea comenzii; facturi semnate şi ştampilate; corespondenţă; avize, analize ale mărfii, etc; documente de transport (unde este aplicabil), etc

Pentru compania care trebuie să îşi recupereze creanţele care sunt costurile pentru această recuperare?

Preluarea cazurilor de către CREDITREFORM ROMÂNIA se face numai după o analiză atentă a debitorului pentru a se stabili în ce măsură societatea debitoare mai există (nu se află în lichidare sau în faliment) şi care sunt posibilităţile reale de recuperare a creanţelor pe cale amiabilă. Pentru debitorii din România analiza cade în sarcina Creditreform şi nu implică costuri suplimentare pentru client.

Costurile privind abordarea pe cale amiabilă a recuperării debitelor presupun: taxa de tratare 0 – pentru cazurile domestice; plata unui comision de succes stabilit în momentul semnării comenzii. Acest comision se aplică pe sumele efectiv recuperate şi se plateşte în momentul recuperării sumelor.

Din practică, de la ce sumă încep companiile să fie interesate de recuperarea creanţelor?

S-a observat, începând cu ultima decadă a anului trecut, o scădere a valorii debitelor pentru cazurile de colectare transmise către compania noastră, semn ca piaţa din România reacţionează la necesitatea de a apela la surse de externe performanţe şi mijloace moderne de recuperare a debitelor. În acest sens companiile creditoare aleg să îţi externalizeze cazurile de recuperare debite pornind de la debite mici de câteva sute de euro până la debite care depăşesc câteva sute de mii de euro.

În prezent, companiile din care domenii au cele mai mari dificultăţi în a-şi recupera valoarea facturilor emise şi care sunt consecinţele asupra activităţii lor?

Pentru cele mai multe companii, contextul actual economic înseamnă scăderea încasărilor, riscul intrării în blocaj financiar, identificarea unor surse alternative de finanţare sau, poate chiar intrarea în faliment. Numărul falimentelor la nivel naţional va înregistra un trend ascendent în 2010,  înregistrându-se un record în ceea ce priveşte numărul şi valoarea falimentelor.

Criza economică va spori numărul cazurilor de recuperare debite în rândul întreprinderilor mici şi mijlocii, iar cele mai afectate sectoare vor fi cele de real estate, construcţii, distribuţie, industrie auto, logistică şi transporturi.

Despre Creditreform
Creditreform România este reprezentanţa în România a prestigioasei firme germane Creditreform, liderul european al pieţei informaţiilor de afaceri. Creditreform Germania a luat fiinţă în 1889 în Germania şi s-a dezvoltat devenind o organizaţie internaţională. În prezent, Asociaţia internaţională Creditreform dispune de una din cele mai mari bănci de date din Europa, are 179 birouri în întreaga lume şi peste 4500 angajaţi.

Creditreform Romania a luat fiinţă în 1991 şi este prima firmă privată care oferă clienţilor săi informaţii despre firme din România şi străinatate precum şi consultanţă în domeniul recuperării de debite.

În prezent, cu peste 17 ani de experienţă, cu o bază de date solidă, personal calificat şi utilizând know-how-ul partenerului nostru din Germania, am furnizat şi oferim clienţilor noştri interni şi externi următoarele servicii: rapoarte de bonitate, recuperări debite, servicii de marketing. Pentru date suplimentare, accesaţi www.creditreform.ro.

Contact:

PR Coordinator

Alexandra Popa:  0743 028 079

E-mail: alexandra.popa@creditreform.ro

Related Posts with Thumbnails