Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "audit"

Roedl & Partner Audit a lansat un proiect POSDRU dedicat studenților


În luna iunie s-a lansat proiectul “Fiecare student are nevoie de Practică, Remarcare, Organizare, Evoluţie, Direcţie, Lansare – pRoedl”, cofinanțat

din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeşte în oameni!”, ce îşi propune

să evalueze aptitudinile a 500 de studenți, să organizeze sesiuni de practică profesională pentru 200 dintre ei şi să sprijine pe cei mai buni 30 dintre

studenţi pentru identificarea şi ocuparea unui loc de muncă corespunzător

pregătirii lor.

Parteneri în proiect sunt S.C. Roedl & Partner Audit S.R.L. (companie multinațională de servicii financiare), în calitate de coordonator al proiectului;

Uniunea Studenților din România; Universitatea Româno – Americană;

S.C. Roedl & Partner Outsourcing S.R.L.; Catalyst Recruitment Solutions.

Evenimentul şi conferinţa de presă de lansare a proiectului s-au desfăşurat în Sala Senatului a Universităţii Româno – Americane, instituţie de învăţământ superior, partener în cadrul proiectului. Aşa cum s-a precizat în luările de cuvânt susţinute pe parcursul evenimentului de lansare, proiectul îşi propune să faciliteze pentru 500 de studenţi din Bucureşti – Ilfov (aflaţi la data începerii

proiectului în anii I, II, III şi IV de studiu – Licenţa şi anul I – Masterat, la facultăţi cu profil economic, juridic şi sociologic din Bucureşti) accesul la servicii specializate de orientare şi consiliereprofesională, în vederea integrării lor pe piaţa muncii. Pentru 200 de participanţi selectaţi din cei 500 de studenţi, proiectul susţine dezvoltarea de competenţe practice, în vederea facilitării trecerii lor de la şcoală la viaţa activă. În final, cei mai buni 30 dintre aceştia, evaluaţi pe baza rezultatelor obţinute la stagiul de pregătire practică, vor fi sprijiniţi concret în obţinerea unui loc de muncă adecvat.

„Există o fluctuație foarte mare de personal și mulți oameni care vin și cer un loc de muncă spunând că nu știu să facă nimic, dar că sunt dispuși să învețe. Este foarte importantă consilierea profesională pentru că majoritatea oamenilor

se trezesc după vârsta de 30 de ani că nu sunt mulțumiți cu ceea ce fac”, a declarat Anca Sucală – Managing Partner – Rödl & Partner România, Manager proiect.

Potrivit acesteia, stagiul de practică durează 3 săptămâni și este plătit cu 250 de lei. Cei mai buni 30 de studenți vor primi însă un premiu suplimentar și garanția găsirii unui loc de muncă în cadrul Roedl & Partner Audit, Roedl & Partner

Outsourcing sau la alți 10 parteneri. Diseminarea experienţei proiectului se va realiza prin publicarea pe pagină web www.proedl.ro a unui “Ghid de bune practici”, la care accesul celor interesaţi va fi gratuit.

Proiectul se va derula în Bucureşti, pe parcursul a 18 luni, în perioada 29 aprilie 2014 – 29 octombrie 2015.

Rödl & Partner este o companie multinațională ce oferă servicii de audit, contabilitate şi resurse umane, consultanță fiscală şi juridică. Mai mult decât atât, compania oferă servicii în domeniul consultanței în afaceri şi în domeniul sistemelor informaționale (IT).

Fondată în 1977, în Nürenberg, Germania, Rödl & Partner s-a extins prin 91 de birouri în 40 de ţări, creşterea companiei fiind răspunsul solicitărilor clienţilor noştri.

În Germania, Rödl & Partner se află pe locul 5 în rândul companiilor care oferă servicii contabile şi pe locul 16 în topul celor mai mari companii de consultanță juridică.

Rödl & Partner s-a implicat pe piața românească încă din 1998. Pe măsură ce am acumulat experiență pe piață, susținută de o creştere constantă a cifrei de afaceri şi a numărului clienților, am deschis birourile din Bucureşti, Timişoara şi Cluj-Napoca . Rödl & Partner România are momentan peste 80 de avocați, auditori, consultanți fiscali şi experți contabili.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: cluj@roedl.pro sau la tel.+40 364 401 891.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Roedl & Partner Audit a lansat un proiect POSDRU dedicat studenților

Contabilitatea creativă la granița dintre moralitate și legalitate?(Partea III)


Divergența de opinii: pozitiv vs.negativ în contabilitatea creativă

Majoritatea lucrărilor de specialitate prezintă semnificația negativă a contabilității creative și utilizarea ei cu scopul de a induce în eroare utilizatorii externi ai documentelor de sinteză. Astfel, Griffiths afirma că orice firma își trunchiază beneficiile. Documentele de sinteză publicate se întocmesc pe baza unor registre care au fost „aranjate” de o manieră delicată, uneori chiar ciopârțite. Cifrele prezentate investitorilor au fost în întregime manipulate cu scopul de a-i proteja pe cei vinovați (gestionarii).

Și totuși, autori precum Malb J.L. si Giot H. atrag atenția asupra faptului că nu trebuie să asimilăm, în mod automat, contabilitatea creativă cu ceva negativ sau pervers. Inovația contabilă este necesară pentru a ține pasul cu evoluțiile economice, juridice și sociale.

Principalul risc în folosirea contabilității creative este legat de posibila asociere cu frauda. Contabilitatea creativă se afla la granița între legalitate și fraudă morală, iar pasul până la frauda reală este mic și invizibil de cele mai multe ori.

Determinarea acelui punct de demarcație ține mai mult de artă decât de știință.

I find it frightening some people are just lifting the numbers and using them as sancrosant…some of them would be better off driving buses –it would be safer for a lot of us.” Tweedie

Rolul auditului financiar este esențial în lupta împotriva contabilității creative?

Rolul auditului financiar în limitarea practicilor contabilității creative nu este perceput ca fiind esențial de auditorii financiari, la fel ca și reprezentanții organismelor profesionale.

Atunci când discutăm de relația dintre auditul financiar și contabilitatea creativă, lucrurile pot părea ca fiind simple dar, în același timp, complexe. Am observat că de fiecare dată când sunt decoperite practici de contabilitate creativă, auditorii financiari sunt făcuți țapi ispășitori, dar adevărul e că nu este responsabilitatea lor să le detecteze. Ei trebuie să verifice legalitatea operațiunilor și nu moralitatea acestora.

Obligația de prevenire, detectare și combatere a fraudelor sau tehnicilor contabilității creative revine sistemelor de control existente la nivelul unei entități economice (controlul intern, auditul intern, comitetele de audit), care dețin toate pârghiile necesare.

Încotro ne îndreptăm penru rezolvarea problemei, spre utilizarea contabilității creative cu bună credință sau spre dictatură contabilă?

Rödl & Partner este o companie multinațională ce oferă servicii de audit, contabilitate şi resurse umane, consultanță fiscală şi juridică. Mai mult decât atât, compania oferă servicii în domeniul consultanței în afaceri şi în domeniul sistemelor informaționale (IT).

Fondată în 1977, în Nürenberg, Germania, Rödl & Partner s-a extins prin 91 de birouri în 40 de ţări, creşterea companiei fiind răspunsul solicitărilor clienţilor noştri.

În Germania, Rödl & Partner se află pe locul 5 în rândul companiilor care oferă servicii contabile şi pe locul 16 în topul celor mai mari companii de consultanță juridică.

Rödl & Partner s-a implicat pe piața românească încă din 1998. Pe măsură ce am acumulat experiență pe piață, susținută de o creştere constantă a cifrei de afaceri şi a numărului clienților, am deschis birourile din Bucureşti, Timişoara şi Cluj-Napoca . Rödl & Partner România are momentan peste 80 de avocați, auditori, consultanți fiscali şi experți contabili.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: cluj@roedl.pro sau la tel.+40 364 401 891.

Sursa: Rödl & Partner

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Contabilitatea creativă la granița dintre moralitate și legalitate?(Partea III)

Contabilitatea creativă la granița dintre moralitate și legalitate? (Partea I)


Cât de exact se poate determina performanța unei companii cu ajutorul contului de profit și pierdere?

Răspunsul este unul relativ la modul de acțiune al profesioniștilor contabili care întocmesc contul de profit și pierdere. Dacă profesioniștii acționează în concordanță/respectă cu strictețe principiul integrității și al obiectivității, care implică o abordare corecta și de bună-credință, rezultatul determinat va fi unul cât mai realist posibil.

Dacă aceștia recurg la procedee, tehnici, instrumente, cu scopul prezentării favorabile a poziției financiare și performanțelor companiei, rezultatul poate fi unul denaturat.

Cine este generatorul contabilității creative?

Contabilitatea creativă s-a născut din dorința managerilor de companii de a-și îmbunătăți performanța financiară și lichiditățile și de a minimiza rata îndatoririi financiare.

Profesioniștii contabili acționeaza de cele mai multe ori sub presiunea managementului, chiar și cu riscul încălcării principiilor deontologice pe care profesia le impune, prin manipularea cifrelor contabile și modelarea documentelor de sinteză pentru producerea rezultatului contabil dorit.

Contabilitatea creativă respectă legea, dar nu și spiritul ei.

Nu tot ceea ce este îngăduit este și cinstit”

O armă puternică a contabilității creative este chiar legislația fiscală, care cuprinde o serie de imperfecțiuni, particularități, inconsistențe, „portițe” lăsate deschise în mod deliberat de către legiuitor.

Dați-ne legi clare și precise, de neschimbat; a interpreta legile este aproape același lucru cu a le corupe.“

Reglementarea contabilă cu impact semnificativ asupra contabilității din România și cea mai utilizată de majoritatea entităților economice din România este OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare. Societățile din domenii speciale de activitate, aplică reglementări specifice care în ultimii ani s-au armonizat foarte mult cu OMFP nr. 3055/2009.

Prin analiza de ansamblu a OMFP 3055/2009, se poate constata că este foarte permisiv și oferă numeroase posibilități de exprimare a contabilității creative.(Va urma)

Rödl & Partner este o companie multinațională ce oferă servicii de audit, contabilitate şi resurse umane, consultanță fiscală şi juridică. Mai mult decât atât, compania oferă servicii în domeniul consultanței în afaceri şi în domeniul sistemelor informaționale (IT).

Fondată în 1977, în Nürenberg, Germania, Rödl & Partner s-a extins prin 91 de birouri în 40 de ţări, creşterea companiei fiind răspunsul solicitărilor clienţilor noştri.

În Germania, Rödl & Partner se află pe locul 5 în rândul companiilor care oferă servicii contabile şi pe locul 16 în topul celor mai mari companii de consultanță juridică.

Rödl & Partner s-a implicat pe piața românească încă din 1998. Pe măsură ce am acumulat experiență pe piață, susținută de o creştere constantă a cifrei de afaceri şi a numărului clienților, am deschis birourile din Bucureşti, Timişoara şi Cluj-Napoca . Rödl & Partner România are momentan peste 80 de avocați, auditori, consultanți fiscali şi experți contabili.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: cluj@roedl.pro sau la tel.+40 364 401 891.

Sursa: Roedl&Partner

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Contabilitatea creativă la granița dintre moralitate și legalitate? (Partea I)