Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "buletin informativ"

Buletin Informativ Camera de Comerț si Industrie Româno-Germană – mai 2017


Buletin Informativ Camera de Comerț si Industrie Româno-Germană – mai 2017

Descărcați aici cel mai recent numar al: Buletin Informativ Camera de Comerț si Industrie Româno-Germană – mai 2017

Pentru informații suplimentare puteți contacta: pe doamna Carmen Kleininger Press & Public Relations

Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer

Camera de Comert si Industrie Româno-Germană

Str. Clucerului 35 et. 2, RO-011363 Bucuresti

Tel. : +40 21 207 91 50

Fax: +40 21 223 10 50

E-Mail: kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro

Web: http://rumaenien.ahk.de

Sursa:

Camera de Comert si Industrie Româno-Germană

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Buletin Informativ Camera de Comerț si Industrie Româno-Germană – mai 2017

Buletin informativ luna august 2014


Accesând link-urile de mai jos găsiți informații cu privire la mediatizarea ofertei românești și buletin informativ pentru luna august 2014:

Mediatizarea ofertei romanesti SEPTEMBRIE 2014

Buletin luna august 2014

2014 Septembrie Formular mediatizarea ofertei romanesti

Sursa: CCB Romano-Rusa

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Buletin informativ luna august 2014

Informații privind publicația INFOCAM Româno-Rusă


Camera de Comerț Bilaterală Româno-Rusă (CCBRR) editează publicația INFOCAM RO-RU, în format electronic, lunară (pentru spațiul CSI în limba rusă ), care se difuzează la toate cele 165 de Camere de Comerț teritoriale din Federația Rusa, asociații profesionale și patronale ruse, la 30 de CCI teritoriale în Ucraina, la Liga Industriașilor și Întreprinzătorilor din Ucraina (organizație care reunește toata industria ucraineană), la CCI teritoriale în Belarus, Kazahstan, Azerbaijan și din alte tări din spațiul ex-sovietic.

În cadrul acestui buletin un loc important îl ocupă secțiunea care publică ofertele de afaceri ale fimelor românești. Pentru mediatizarea ofertei de afaceri a firmei dumneavoastră în spațiul CSI, prin publicarea în buletinul de limba rusa INFOCAM RO-RU, din luna SEPTEMBRIE 2013 este nevoie să completați formularul Profil Companie, în limba rusă, și să îl transmite-ți la CCBRR, în atenția d-nei Tatiana Tihon-secretar general, pe e-mail: sgccirr@gmail.com sau Katerina Ciaus, e-mail: katerina.ciaus@gmail.com – redactor, până la data de 25.09.2013. Se pot transmite și imagini care să însoțească anunțul dvs.

În cazul în care nu aveți posibilitatea de a face ofertă în rusă CCBRR se va asigura o traducerea la un tarif de 50 lei/1 pagina A4, 2000 caractere pe pagină.

Taxa de publicare a unui anunț este de 300 RON/o apariție în 1 buletin.

Se pot face abonamente pentru publicarea anunțului pentru mai multe luni (3, 6, 12 luni) beneficiind de o reducere de 10% din tariful de 300 RON/1 apariție.

Plata se face către Asociația Camera de Comerț și Industrie Româno-Rusă, CUI 7005714, la BCR – Sucursala Lipscani, cont RO64RNCB0090000509050001.

Publicarea anuntului se va face după primirea formularului Profil Companie și a copiei după dispoziția de plată a taxei mai sus menționate, transmise pe adresa de e-mail: sgccirr@gmail.com sau katerina.ciaus@gmail.com

Formularul de înscriere și informații suplimentare primiți la: tel.: 0727270425, e-mail; sgccirr@gmail.com-persoană de contact d-na Tatiana Tihon – Secretar General.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Informații privind publicația INFOCAM Româno-Rusă

BULETINUL INFORMATIV nr. 24/2012 privind actele normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 1 – 15 noiembrie 2012


1. Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M.O.757 din 12 noiembrie 2012);

2.  Legea nr.196/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice (M.O.743 din 5 noiembrie 2012);

3. Legea nr. 202/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O.743 din 5 noiembrie 2012);

4. Legea nr.206/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru completarea unor acte normative conexe(M.O.762 din 13 noiembrie 2012);

5. Legea nr.208/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (M.O.772 din 15 noiembrie 2012);

6.  Legea nr.209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O.772 din 15 noiembrie 2012);

7. Hotărârea Guvernului nr.989/2012 privind modificarea Listei cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008 (M.O.739 din 1 noiembrie 2012);

8. Hotărârea Guvernului nr.1057/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012, la titlul 10 „Cheltuieli de personal” şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (M.O.760  din 12 noiembrie 2012);

9. Hotărârea Guvernului nr.1071/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M.O.753 din 8 noiembrie 2012);

10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului (M.O.772 din 15 noiembrie 2012);

11.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1302/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe (M.O.739 din 1 noiembrie 2012);

12.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1449/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent (M.O.763 din 13  noiembrie 2012);

13. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1489/2012 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2012 (M.O.764 din 13  noiembrie 2012);

14.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1460/2012 de aplicare a prevederilor art. 35 alin. (11)-(26) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 (M.O.750 din 7 noiembrie 2012).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru BULETINUL INFORMATIV nr. 24/2012 privind actele normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 1 – 15 noiembrie 2012