BULETINUL INFORMATIV nr. 24/2012 privind actele normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 1 – 15 noiembrie 2012


1. Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M.O.757 din 12 noiembrie 2012);

2.  Legea nr.196/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice (M.O.743 din 5 noiembrie 2012);

3. Legea nr. 202/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O.743 din 5 noiembrie 2012);

4. Legea nr.206/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru completarea unor acte normative conexe(M.O.762 din 13 noiembrie 2012);

5. Legea nr.208/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (M.O.772 din 15 noiembrie 2012);

6.  Legea nr.209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O.772 din 15 noiembrie 2012);

7. Hotărârea Guvernului nr.989/2012 privind modificarea Listei cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008 (M.O.739 din 1 noiembrie 2012);

8. Hotărârea Guvernului nr.1057/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012, la titlul 10 „Cheltuieli de personal” şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (M.O.760  din 12 noiembrie 2012);

9. Hotărârea Guvernului nr.1071/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M.O.753 din 8 noiembrie 2012);

10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului (M.O.772 din 15 noiembrie 2012);

11.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1302/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe (M.O.739 din 1 noiembrie 2012);

12.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1449/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent (M.O.763 din 13  noiembrie 2012);

13. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1489/2012 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2012 (M.O.764 din 13  noiembrie 2012);

14.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1460/2012 de aplicare a prevederilor art. 35 alin. (11)-(26) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 (M.O.750 din 7 noiembrie 2012).