Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "fiscalitate"

DGRFP Cluj-Napoca – Comunicat de presă


În această perioadă, având în vedere contextul economic dificil cauzat de răspândirea infecției cu virusul COVID – 19, Agenția Națională de Administrare Fiscală a pregătit o serie de măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, cele mai importante fiind:

–  suspendarea  sau, după caz, neînceperea executării silite a creanțelor bugetare;

În acest sens, nu se mai emit somații, popriri asupra disponibilităților bănesti și a veniturilor urmăribile și nu vor mai fi instituite sechestre asupra bunurilor. Excepție fac sumele provenite din hotărârile judecătorești pronunțate în materie penală.

– rambursarea TVA, în cursul lunii martie, pentru toate deconturile soluționate și pentru care s-au emis decizii de rambursare la zi;

– implementarea unui nou mecanism de rambursare a TVA, care vizează soluționarea cu celeritate a deconturilor, începând cu data de 1 aprilie 2020;

– suspendarea acțiunilor de control fiscal (a inspecțiilor fiscale, a controalelor antifraudă) cu excepția verificărilor ce pot fi efectuate de la distanță, precum și a cazurilor de evaziune fiscală, acolo unde sunt indicii în acest sens;

– suspendarea acțiunilor antifraudă privind Filtru II și a activităților specifice din Punctele de Trecere a Frontierei cu Ungaria și Bulgaria.

Măsurile vor fi aplicate atât în perioada în care în România este declarată stare de urgență,  cât și pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea acestei stări.

Totodată, se amană termenul de depunere a declarațiilor fiscale de la 25 martie 2020, până la data de 25 aprilie 2020.

 

sursa: DGRFP Cluj-Napoca

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru DGRFP Cluj-Napoca – Comunicat de presă

Rapoarte de monitorizare saptamanale


Raport de Monitorizare 3 octombrie 2014, ora 17.00

Raport de monitorizare 6 octombrie 2014, ora 13.00

Raport de monitorizare 6 octombrie 2014, ora 17.00

Raport de Monitorizare AMCHAM, 6 septembrie 2014

Raport saptamanal Energie 29 septembrie – 5 octombrie 2014

Raport saptamanal Fiscalitate, 29 septembrie – 5 octombrie 2014

Raport saptamanal Legislatie Economica 29 septembrie – 5 octombrie 2014

Raport saptamanal Sistem Bancar, 29 septembrie – 5 octombrie 2014

Sursa: CCIR

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Rapoarte de monitorizare saptamanale

Raport de Monitorizare: 08 august, 04-10 august, 11 august 2014


Raport de Monitorizare – 08 august 2014, orele 17.00

Raport de Monitorizare – 11 august 2014, orele 13.00

Raport de Monitorizare – 11 august 2014, orele 17.00

Raport saptamanal Energie, 04 – 10 august 2014

Raport saptamanal Fiscalitate, 04 – 10 august 2014

Raport saptamanal Legislatie Economica, 04 – 10 august 2014

Raport saptamanal Sistem Bancar, 04 – 10 august 2014

Sursa: CCIR

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport de Monitorizare: 08 august, 04-10 august, 11 august 2014

Rapoarte de Monitorizare


Rapoarte de monitorizare pentru sectoarele de activitate: IMM-uri, Legislație Economică, Fiscalitate, IT, Ivestiții, Sisteme Bancare, Agricultură și Turism.

Raport monitorizare agricultura 23 iulie 2014, orele 9.30 – 12.30

Raport monitorizare agricultura 23 iulie 2014, orele 12.30 – 14.00

Raport monitorizare agricultura 23 iulie 2014, orele 12.30 – 14.00

Raport monitorizare agricultura 23 iulie 2014, orele 15.00 – 16.00

Raport monitorizare energie 23 Iulie 2014, orele 9.30-12.30

Raport monitorizare energie 23 iulie 2014, orele 12.30 – 14.00

Raport monitorizare fiscalitate 23 iulie 2014, orele 15.00 – 16.00 (1)

Raport monitorizare fiscalitate 23 iulie 2014, orele 16.00 – 17.00 (1)

Raport monitorizare Guvern 23 iulie 2014, orele 12.30 – 14.00

Raport monitorizare investitii 23 iulie, orele 9.30-12.30

Raport monitorizare legisla_ie economica 23 iulie 2014, orele 15.00-16.00

Raport monitorizare sistem bancar 23 iulie 2014, orele 9.30 – 12.30

Sursa: CCIR

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Rapoarte de Monitorizare

Comercianții mici și mijlocii din Cluj denunță practicile neloiale și fiscalitatea excesivă


Asociaţia ANCMMR a organizat pe 26 iunie 2014, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Cluj, o nouă ediție din programul său de întâlniri de o zi cu societățile membre, comercianţii şi autorităţile locale din marile oraşe din ţară.

Evenimentul s-a bucurat de participarea reprezentanţilor Camerei de Comerţ şi Industrie, Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Inspectoratului Teritorial de Muncă al Județului Cluj şi altor autorităţi locale din regiune.

Scopul întâlnirii a fost de a prezenta Asociaţia şi activităţile sale către membrii potenţiali şi factorii de decizie – comercianţi şi autorităţi locale – şi de a identifica problemele majore ale activităţii din retailul de mici dimensiuni, la nivel local.

Cu toate că Asociaţia funcţionează de puţin timp (octombrie 2013), aceasta a iniţiat deja discuţii şi colaborări cu autorităţile centrale şi cu reprezentanţii unor asociaţii ale investitorilor. Asociaţia este implicată într-un grup de lucru privind reducerea risipei de alimente, la nivelul Ministerului Agriculturii, şi a demarat o acţiune de colaborare instituţională cu toţi cei care pot lua decizii sau sunt, într-un anume fel, implicaţi sau interesaţi de comerţul la acest nivel, precum şi cu organizatiile care ar putea susţine activitatea comercianţilor în interesul ambelor părţi.

Problemele majore ale activităţii micilor retaileri sunt, astăzi, legate de concurenţa agresivă din partea marilor reţele comerciale şi de legislaţia fiscală impredictibilă şi instabilă. Printre cele mai importante probleme legate de instabilitatea legislativă şi fiscală este impactul negativ al comerţului ilicit asupra cifrei de afaceri a micilor comercianţi. Volumul comerţului ilicit este în creştere ca urmare a ultimelor modificări legislative şi ameninţa vânzările firmelor care operează legal şi corect.

În cadrul evenimentului, ANCMMR şi-a exprimat disponibilitatea de cooperare în combaterea fenomenului de comerţ ilicit şi pentru eradicarea acestuia, sprijinind iniţiativa locală de introducere a acestui subiect în agenda Guvernului ca şi subiect de siguranţa naţională.


Asociaţia va prelua temele de discuţie semnalate în cadrul întâlnirii de la Cluj-Napoca şi, după încheierea programului de evenimente locale satelit, le va publica şi înainta către factorii de decizie din administraţia centrală.

Sursa: ANCMMR

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Comercianții mici și mijlocii din Cluj denunță practicile neloiale și fiscalitatea excesivă

A.N.A.F.: În atenţia contribuabililor – persoane fizice care obţin venituri din activităţi agricole


Potrivit prevederilor art.V din Legea nr.168/ 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/ 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/ 2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr.310 din 29.05.2013, contribuabilii care desfăşoară în perioada 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal o activitate agricolă prevăzută la art.71 alin.(1) din Codul fiscal, respectiv obţin venituri din:
a)
cultivarea produselor agricole vegetale;
b)
exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
c)
creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală,
au obligaţia de a depune formularul 221 – „–„Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, la organul fiscal competent, până la data de 25 iunie inclusiv a anului 2013.

ATENŢIE! În anul 2013
contribuabilii/ asocierile fără personalitate juridică care realizează venituri din activităţi agricole pentru care veniturile se determină pe bază de normă de venit aplică următoarele reguli:
a)
în cazul celor pentru care au fost modificate limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art.72 alin.(2) din Codul fiscal, respectiv:
1. vie pe rod ………………………………………           până la 1 ha;

2. arbuşti fructiferi……………………………….          până la 1 ha;

3. vaci……………………………………………….            până la 2 capete;

4. bivoliţe……………………………………………           până la 2 capete;

5. oi…………………………………………………..            până la 50 capete;

6. capre……………………………………………..           până la 25 capete;

7. albine…………………………………………….           până la 75 de familii,

şi care au depus/ nu au depus formularul 221 până la data intrării în vigoare a Legii nr.168/2013, vor depune o nouă declaraţie până la data de 25 iunie 2013, care va cuprinde informaţii privind suprafeţe cultivate/ capete de animale/ familii de albine deţinute la data de 25 mai 2013;

b)
în cazul celor care depun formularul 221 după data de 25 mai 2013, informaţiile cuprinse în acesta vizează suprafeţe cultivate/ capete de animale/ familii de albine deţinute la data de 25 mai 2013 inclusiv;
c)
modificarea structurii suprafeţelor cultivate/capetelor de animale/familiilor de albine, după data de 25 mai 2013, nu va fi luată în considerare la stabilirea obligaţiilor fiscale.
Prin actul normativ menţionat s-au stabilit ca venituri neimpozabile:
a)
veniturile din valorificarea în stare naturală a produselor culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei lemnoase  sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea acesteia în volum de maxim 20mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate;

b)
veniturile din valorificarea în stare naturală a produselor capturate din fauna sălbatică, cu excepţia celor realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap.II “Venituri din activităţi independente”, din Codul fiscal;
c)
veniturile obţinute din exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale;
d)
cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării animalelor pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art.72 alin.(2) din Codul fiscal, nu generează venit impozabil.
NOTĂ: Contribuabilii care realizează venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole, pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, vor determina venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.

Formularul 221 se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului la sediile administraţiilor finanţelor publice, sau poate fi descărcat de pe portalul ANAF, la adresa:
www.anaf.ro/asistenţă contribuabili/formulare şi programe utile/toate formularele cu explicaţii.
Nu se consideră depuse cu întârziere şi nu vor fi aplicate sancţiuni în cazul contribuabililor care depun declaraţiile până la data de 25 iunie 2013, inclusiv.


Informaţii detaliate se pot obţine la:

– birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice;

– telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr.0314039160;


accesând pagina de Internet, site-ul www.anaf.ro.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru A.N.A.F.: În atenţia contribuabililor – persoane fizice care obţin venituri din activităţi agricole

ANAF – Informatii fiscale


Referat de aprobare a proiectului de ordin pentru modificarea şi

completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de

Administrare Fiscală nr.2224/2011 pentru aprobarea competenţei

teritoriale de administrare a contribuabililor

Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2224/2011 s-a aprobat competenţa teritorială de administrare a contribuabililor şi au fost arondate unităţile administrativ-teritoriale la administraţiile finanţelor publice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2180/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Ulterior aprobării Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2224/2011, s-au primit două solicitări de la autorităţi locale, după cum urmează:

–       Primăria Comunei Tătaru – judeţul Prahova solicită rearondarea comunei Tătaru de la Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Văleni la Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Mizil din subordinea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Prahova;

–       Primăria Comunei Bethausen – judeţul Timiş solicită rearondarea comunei Bethausen de la Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Lugoj la Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Făget din subordinea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş.

Menţionăm că, atât Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Prahova, cât şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Timiş şi-au exprimat acordul privind rearondarea celor două unităţi administrativ-teritoriale.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Informatii fiscale

ANAF – Informatii fiscale


Începând cu data de 1 februarie sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderii persoanele juridice române care îndeplinesc condiţiile prevazute de lege, respectiv:

–         au realizat  venituri din orice sursă sub echivalentul a 65.000 de euro;

–         deţin capital privat;

–         realizează venituri din activităţi, altele decât: activităţi în domeniul bancar,  în domeniul asigurărilor si reasigurărilor (cu exceptia intermediarilor),  al pieţei de capital, jocuri de noroc, management si consultanţă.

Persoanele juridice romane care au îndeplinit condiţiile de microîntreprindere platitoare de impozit pe venit potrivit legislaţiei în vigoare la 31.12.2012, păstrează acest regim de impozitare si pentru anul 2013.

Societăţile obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderii începând cu data de 1 februarie 2013, sunt obligate sa depuna Declaraţia 101 privind impozitul pe profit aferent lunii ianuarie 2013 si să plătească acest impozit pâna la data de 25 martie 2013.

Pentru modificarea vectorului fiscal de la impozit pe profit la impozit pe veniturile microîntreprinderii, persoanele juridice romane vor depune Declaraţia 010,  tot pâna la data de 25 martie 2013.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Informatii fiscale

ANAF – Informatii fiscale referitoare la modul de depunere a bilantului


Termenul pentru întocmirea şi depunerea la organul fiscal a situaţiilor financiare anuale este de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv pana la data de 30 mai 2013 pentru societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, regii autonome, institute naţionale de cercetare-dezvoltare precum şi  de către subunitaţile din Romania care aparţin unor persoane juridice straine.  Pentru celelalte entitaţi, termenul de depunere este de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Persoanele care de la constituire nu au desfăşurat activitate, vor depune o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice .

Raportarea contabilă anuală întocmită de persoanele juridice aflate în lichidare, se depune în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Toate tipurile de situaţii financiare şi raportările anuale se depun numai pe noile versiuni ale programelor de asistenţă, în format PDF având ataşat un fişier xml, precum şi un fişier cu extensia zip, indiferent de canalul de depunere ales (internet, posta  sau ghişeu). Prin internet, semnate electronic, formularele se depun prin portalul www.e-guvernare.ro.

In vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de preluare/depunere a situaţiilor  financiare – respectiv evitarea aglomeraţiei la ghisee, DGFP a jud. Cluj  recomandă contribuabililor să utilizeze metoda depunerii on-line.

Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaraţiilor,  vor putea depune situaţiile financiare anuale la oficiile poştale prin scrisori cu valoare declarată  sau   la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pe suport magnetic, împreună cu situaţiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.

Pentru nedepunerea, potrivit  legii, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile, organele fiscale vor aplica amenzi  de la 2000 la 5000 lei;

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Informatii fiscale referitoare la modul de depunere a bilantului

ANAF – Calendarul obligaţiilor declarative în luna februarie 2013


– (096) -Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul anului precedent  nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal, respectiv 220.000 lei  – termen de depunere 11.02.2013

(100) -Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat aferente lunii ianuarie 2013  – termen de depunere 25.02.2013;

(101) Declaratia privind impozitul pe profit anual aferent anului 2012 de către   Organizaţiile nonprofit  si Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor plantelor tehnice şi a cartofului , pomicultură şi viticultură –  termen de depunere 25.02.2013;

-(112) Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă –  termen de depunere 25.02.2013;

-(224) Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România,  pentru luna precedentă –  termen de depunere 25.02.2013;

– (300) Decontul de taxă pe valoarea adăugată si plata TVA aferent lunii ianuarie –  termen de depunere 25.02.2013;

(301) Decontul special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă si plata TVA – termen de depunere 25.02.2013;

(307)- Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată ( TVA-ul se plateste in cont special de TVA)- termen de depunere 25.02.2013;

(306)- Depunerea cererii privind utilizarea ca perioadă fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic conform Ordinului ANAF nr.6/2010- termen de depunere 25.02.2013;

(311)- Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal  – termen 25.02.2013;

(390 VIES) Declaraţia recapitulativa privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna precedentă- termen de depunere 25.02.2013;

(392 A) -(format electronic) Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate de persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in anul 2012 cu cifra de afaceri inferioara sumei de 220.000 lei, – termen de depunere 25.02.2013;

– (392 B) -(format electronic) Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate de persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in anul 2012 , cu cifra de afaceri inferioara sumei de 220.000 lei, – termen de depunere 25.02.2013;

-(393) –(format electronic) Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane in anul 2012, cu locul de plecare din România, de catre persoanele impozabile inregistrare in scopuri de TVA, – termen de depunere 25.02.2013;

(394) Declaraţia informativa privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna ianuarie ) -termen de depunere 25.02.2013;

(205) Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, depusa de catre platitorii de venit, pe beneficiarii de venit pentru care s-a retinut impozit – termen de depunere 28.02.2013 (D 205 înlocuieşte şi   fişele fiscale pentru salariaţi);

– Declaratia informativa privind platile efectuate catre nerezidenti conform art. 119 din Codul fiscal– termen de depunere 28.02.2013;

–  Declaraţia anuala privind impozitul pe reprezentanţe –  termen de depunere 25.02.2013;

(400)- ( format electronic) Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate pentru plăţile făcute în anul trecut. Plătitorii de venituri din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate- termen de depunere 28.02.2013;

Nedepunerea la organul fiscal a declaraţiilor prevăzute de lege, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 1000 la 5000 lei pentru persoanele juridice, conform Codului de Procedură Fiscală art. 219 alin.2 lit d).

Informații suplimentare se pot obţine de la birourile de asistența din judeţul Cluj, la următoarele date de contact:

–         DGFP a jud. Cluj – 0264/599626, 0264/591670 int.201 si 203, asistenta.cj@mfinante.ro ;

–         AFPM Cluj_Napoca – 0264/598883, 0264/591670 int. 194, asistenta.ClujNapoca@mfinante.ro;

–         AFPM Turda – 0264/312036, asistenta.Turda.Cj@mfinante.ro ;

–         AFPM  Dej – 0264/216230 int.130, asistenta.Dej.Cj@mfinate.ro ;

–         AFPM Gherla – 0264/243037 int. 121 si 129, asistenta.Gherla.Cj@mfinante.ro ;

–         AFPO Huedin – 0264/351944 int. 121 si 123, asistenta.Huedin.Cj@mfinante.ro ;

–         AFP Contribuabili Mijlocii – 0264/591670 int.201 si 203, asistenta.Mijlocii.Cj@mfinante.ro .

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Calendarul obligaţiilor declarative în luna februarie 2013

ANAF – Informatii fiscale


Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.112^1 din Codul Fiscal la data de 31.12.2012 şi nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniurile microintreprinderilor, reglementat de Titlul IV^1 din Codul Fiscal, pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor începand cu anul 2013.

Optiunea se exercită prin depunerea D010 „Declaraţie de menţiuni pentru persoanele juridice”, la  organele fiscale unde sunt înregistrate ca plătitoare de impozite şi taxe,  până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului 2013.

Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul 2013 prin depunerea D010 „Declaraţiei de menţiuni pentru persoanele juridice”, la organele fiscale unde sunt înregistrate ca plătitoare de impozite si taxe, până la data de 31 ianuarie 2013, potrivit art.112^2, alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Informatii fiscale

ANAF – Informatii fiscale


Conform prevederilor Codului Fiscal art.34 alin.2), incepand cu anul 2013, contribuabilii platitori de impozit pe profit pot opta pentru declararea si plata impozitului pe profit ca plata anticipata in trimestrele I-III prin declaratia D 100 si regularizarea impozitului anual prin Declaratia 101 .

Impozitul datorat ca plata anticipata trimestrial, se declara prin D100 in trimestrele I-III si se calculeaza la nivelul a o patrime din impozitul pe profit anual datorat in anul precedent, stabilit conform  Declartiei anuale D101, actualizat cu indicele preturilor de consum. Indicele preturilor de consum se  comunica prin ordin de catre MFP pana la data de 15 aprilie a anului in curs.

Optiunea de declarare si plata a impozitului pe profit trimestrial, ca plata anticipata,  se face prin depunerea notificarii – formular 012 pana la data de 31 ianuarie 2013, conform prevederilor Ordinului  nr.1994/2012.

Optiunea efectuata este obligatorie pentru cel putin 2 ani consecutivi. Iesirea din sistemul de declarare si plata anticipata a impozitului pe profit se face prin depunerea notificarii pana la data de 31 ianuarie a anului pentru  care se solicita schimbarea sistemului.

Reamintim contribuabililor ca impozitul pe profit anual aferent anului 2012 se declara prin Declaratia anuala privind impozitul pe profit D101, si se plateste pana la data de 25 martie 2013. In luna ianuarie nu se mai depune declaratia D100 privind impozitul pe profit aferent trimestrului IV.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Informatii fiscale

Acte normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 16 noiembrie – 29 noiembrie 2012


1. Legea nr.  222/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă (M.O.796 din 27 noiembrie 2012);

2. Hotărârea  Guvernului nr.  1123/2012 pentru stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2012 ca zile libere (M.O.804 din 29 noiembrie 2012);

3.   Hotărârea Guvernului nr. 1128/2012 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale (M.O.800 din 28 noiembrie 2012);

4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale  (M.O.778 din 19 noiembrie 2012);

5.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1423/2012 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial (M.O.793 din 26 noiembrie 2012);

6.    Ordinul  viceprim-ministrului,  ministrul  finanţelor publice  nr.1485/2012 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completarea       numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 (M.O.774 din 16 noiembrie 2012);

7.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1519/2012 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la încasare (M.O.792 din 26 noiembrie 2012);

8.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1525/2012 pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, şi a formularului „Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii”, cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 (M.O.796 din 27 noiembrie 2012);

9. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1714/2012 pentru aprobarea procedurii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a unor formulare (M.O.798 din 28 noiembrie 2012);

10Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1751/2012 privind legitimaţiile de verificare fiscală (M.O.782 din 21 noiembrie 2012);

11. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1768/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal(M.O.795 din 27 noiembrie 2012);

12. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1790/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” (M.O.791 din 26 noiembrie 2012);

13. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.  2423/2012 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic (M.O.799 din 28 noiembrie 2012).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Acte normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 16 noiembrie – 29 noiembrie 2012

BULETINUL INFORMATIV nr. 24/2012 privind actele normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 1 – 15 noiembrie 2012


1. Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M.O.757 din 12 noiembrie 2012);

2.  Legea nr.196/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice (M.O.743 din 5 noiembrie 2012);

3. Legea nr. 202/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O.743 din 5 noiembrie 2012);

4. Legea nr.206/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru completarea unor acte normative conexe(M.O.762 din 13 noiembrie 2012);

5. Legea nr.208/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (M.O.772 din 15 noiembrie 2012);

6.  Legea nr.209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O.772 din 15 noiembrie 2012);

7. Hotărârea Guvernului nr.989/2012 privind modificarea Listei cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008 (M.O.739 din 1 noiembrie 2012);

8. Hotărârea Guvernului nr.1057/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012, la titlul 10 „Cheltuieli de personal” şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (M.O.760  din 12 noiembrie 2012);

9. Hotărârea Guvernului nr.1071/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M.O.753 din 8 noiembrie 2012);

10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului (M.O.772 din 15 noiembrie 2012);

11.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1302/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe (M.O.739 din 1 noiembrie 2012);

12.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1449/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent (M.O.763 din 13  noiembrie 2012);

13. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1489/2012 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2012 (M.O.764 din 13  noiembrie 2012);

14.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1460/2012 de aplicare a prevederilor art. 35 alin. (11)-(26) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 (M.O.750 din 7 noiembrie 2012).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru BULETINUL INFORMATIV nr. 24/2012 privind actele normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 1 – 15 noiembrie 2012

România, printre ţările cu cea mai redusă fiscalitate pentru venituri de 200.000 dolari pe an-studiu


România se numără printre ţările cu cea mai redusă fiscalitate pentru cei cu venituri de 200.000 de dolari pe an, în schimb se plasează printre statele cu cel mai mare impozit aplicat celor cu venituri de circa 25.000 de dolari pe an, potrivit unui studiu publicat de UHY International.

România se plasează pe locul 17 din totalul de 20 de ţări analizate, în ceea ce priveşte ponderea impozitelor şi a asigurărilor sociale din salariile cetăţenilor, se arată în studiu.

„Dintre toate economiile studiate, România aplică printre cele mai mari impozite celor cu venituri reduse. Impozitele reduse aplicate celor cu venituri mici reprezintă un stimulent esenţial pentru stimularea activităţii şi pot contribui la reducerea şomajului. Guvernul ar trebui să ia în considerare aceste aspecte şi să stimuleze populaţia să accepte locuri de muncă cu salariu mic. (…) Fiscalitatea redusă aplicată în România celor cu venituri ridicate a făcut ca economia să fie mai competitivă şi să atragă societăţi de înaltă calitate şi cu o bună reputaţie. Societăţile ţin seama de impozitare atunci când iau decizia de a se stabili într-un anumit loc. Dacă fiscalitatea este prea ridicată, acestea pot întâmpina dificultăţi în atragerea talentelor necesare”, a declarat, marţi, partenerul UHY Audit CD Srl din România, membru al UHY, Camelia Dobre.

Astfel, România se numără printre ţările cu cele mai reduse fiscalităţi pentru cei cu venituri mari, în acelaşi timp fiind şi unul dintre statele cu cel mai mare impozit aplicat celor cu venituri reduse, arată analiza.

„Pentru cei cu venituri mici, exceptând Dubai, diferenţa dintre suma aferentă impozitului în ţara cu fiscalitatea cea mai ridicată – România – şi ţara cu fiscalitatea cea mai redusă – Irlanda – este 6.402 dolari, ceea ce înseamnă că o persoană care câştigă 25.000 dolari pe an în România va plăti de peste şapte ori mai mult pentru impozit şi asigurări sociale decât persoana cu acelaşi venit din Irlanda”, se precizează în studiu.

Doar Egiptul, Rusia şi Dubai aplică un impozit mai mic celor cu venituri mari comparativ cu România, se mai spune în analiză.

Salariile din ţările Europei de Vest sunt cele mai impozitate din lume, în timp ce bogaţii Americii se confruntă cu poveri fiscale mai grele faţă de cei săraci, potrivit studiului amintit.

UHY International a analizat informaţiile fiscale din 20 de ţări din reţeaua sa internaţională, inclusiv toţi membrii G8, precum şi economii-cheie emergente.

Pentru fiecare ţară s-au calculat „banii cu care rămân în buzunar” angajaţii cu venituri reduse şi angajaţii cu venituri mari, ţinându-se seama de impozitele personale şi de contribuţiile la asigurările sociale.

Angajaţii cu venituri mari au fost definiţi ca angajaţi care câştigă 200.000 dolari pe an, în timp ce angajaţii cu venituri reduse au fost definiţi ca angajaţi care câştigă 25.000 de dolari pe an. Calculele au la bază segmentul de populaţie reprezentat de contribuabilii necăsătoriţi şi fără copii.

UHY Audit CD a fost înfiinţată în 2002 ca firmă independentă de consultanţă fiscală şi audit.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru România, printre ţările cu cea mai redusă fiscalitate pentru venituri de 200.000 dolari pe an-studiu