ANAF – Calendarul obligaţiilor declarative în luna februarie 2013


– (096) -Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul anului precedent  nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal, respectiv 220.000 lei  – termen de depunere 11.02.2013

(100) -Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat aferente lunii ianuarie 2013  – termen de depunere 25.02.2013;

(101) Declaratia privind impozitul pe profit anual aferent anului 2012 de către   Organizaţiile nonprofit  si Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor plantelor tehnice şi a cartofului , pomicultură şi viticultură –  termen de depunere 25.02.2013;

-(112) Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă –  termen de depunere 25.02.2013;

-(224) Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România,  pentru luna precedentă –  termen de depunere 25.02.2013;

– (300) Decontul de taxă pe valoarea adăugată si plata TVA aferent lunii ianuarie –  termen de depunere 25.02.2013;

(301) Decontul special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă si plata TVA – termen de depunere 25.02.2013;

(307)- Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată ( TVA-ul se plateste in cont special de TVA)- termen de depunere 25.02.2013;

(306)- Depunerea cererii privind utilizarea ca perioadă fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic conform Ordinului ANAF nr.6/2010- termen de depunere 25.02.2013;

(311)- Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal  – termen 25.02.2013;

(390 VIES) Declaraţia recapitulativa privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna precedentă- termen de depunere 25.02.2013;

(392 A) -(format electronic) Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate de persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in anul 2012 cu cifra de afaceri inferioara sumei de 220.000 lei, – termen de depunere 25.02.2013;

– (392 B) -(format electronic) Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate de persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in anul 2012 , cu cifra de afaceri inferioara sumei de 220.000 lei, – termen de depunere 25.02.2013;

-(393) –(format electronic) Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane in anul 2012, cu locul de plecare din România, de catre persoanele impozabile inregistrare in scopuri de TVA, – termen de depunere 25.02.2013;

(394) Declaraţia informativa privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna ianuarie ) -termen de depunere 25.02.2013;

(205) Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, depusa de catre platitorii de venit, pe beneficiarii de venit pentru care s-a retinut impozit – termen de depunere 28.02.2013 (D 205 înlocuieşte şi   fişele fiscale pentru salariaţi);

– Declaratia informativa privind platile efectuate catre nerezidenti conform art. 119 din Codul fiscal– termen de depunere 28.02.2013;

–  Declaraţia anuala privind impozitul pe reprezentanţe –  termen de depunere 25.02.2013;

(400)- ( format electronic) Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate pentru plăţile făcute în anul trecut. Plătitorii de venituri din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate- termen de depunere 28.02.2013;

Nedepunerea la organul fiscal a declaraţiilor prevăzute de lege, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 1000 la 5000 lei pentru persoanele juridice, conform Codului de Procedură Fiscală art. 219 alin.2 lit d).

Informații suplimentare se pot obţine de la birourile de asistența din judeţul Cluj, la următoarele date de contact:

–         DGFP a jud. Cluj – 0264/599626, 0264/591670 int.201 si 203, asistenta.cj@mfinante.ro ;

–         AFPM Cluj_Napoca – 0264/598883, 0264/591670 int. 194, asistenta.ClujNapoca@mfinante.ro;

–         AFPM Turda – 0264/312036, asistenta.Turda.Cj@mfinante.ro ;

–         AFPM  Dej – 0264/216230 int.130, asistenta.Dej.Cj@mfinate.ro ;

–         AFPM Gherla – 0264/243037 int. 121 si 129, asistenta.Gherla.Cj@mfinante.ro ;

–         AFPO Huedin – 0264/351944 int. 121 si 123, asistenta.Huedin.Cj@mfinante.ro ;

–         AFP Contribuabili Mijlocii – 0264/591670 int.201 si 203, asistenta.Mijlocii.Cj@mfinante.ro .