ANAF – Informatii fiscale


Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.112^1 din Codul Fiscal la data de 31.12.2012 şi nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniurile microintreprinderilor, reglementat de Titlul IV^1 din Codul Fiscal, pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor începand cu anul 2013.

Optiunea se exercită prin depunerea D010 „Declaraţie de menţiuni pentru persoanele juridice”, la  organele fiscale unde sunt înregistrate ca plătitoare de impozite şi taxe,  până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului 2013.

Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul 2013 prin depunerea D010 „Declaraţiei de menţiuni pentru persoanele juridice”, la organele fiscale unde sunt înregistrate ca plătitoare de impozite si taxe, până la data de 31 ianuarie 2013, potrivit art.112^2, alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.