Acte normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 16 noiembrie – 29 noiembrie 2012


1. Legea nr.  222/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă (M.O.796 din 27 noiembrie 2012);

2. Hotărârea  Guvernului nr.  1123/2012 pentru stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2012 ca zile libere (M.O.804 din 29 noiembrie 2012);

3.   Hotărârea Guvernului nr. 1128/2012 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale (M.O.800 din 28 noiembrie 2012);

4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale  (M.O.778 din 19 noiembrie 2012);

5.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1423/2012 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial (M.O.793 din 26 noiembrie 2012);

6.    Ordinul  viceprim-ministrului,  ministrul  finanţelor publice  nr.1485/2012 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completarea       numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 (M.O.774 din 16 noiembrie 2012);

7.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1519/2012 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la încasare (M.O.792 din 26 noiembrie 2012);

8.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1525/2012 pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, şi a formularului „Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii”, cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 (M.O.796 din 27 noiembrie 2012);

9. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1714/2012 pentru aprobarea procedurii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a unor formulare (M.O.798 din 28 noiembrie 2012);

10Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1751/2012 privind legitimaţiile de verificare fiscală (M.O.782 din 21 noiembrie 2012);

11. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1768/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal(M.O.795 din 27 noiembrie 2012);

12. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1790/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” (M.O.791 din 26 noiembrie 2012);

13. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.  2423/2012 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic (M.O.799 din 28 noiembrie 2012).