Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "Acte normative"

ANAF – acte normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 1 iulie – 12 iulie 2013


1.   Legea nr. 191/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu ( M. O. 397 din  2 iulie 2013 );

2.   Legea nr. 196/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora ( M. O. 399 din  3 iulie 2013 );

3.   Legea nr. 217/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (M. O. 401 din  3 iulie 2013);

4.    Ordinul  viceprim – ministrului,  ministrul  finanţelor  publice, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 608/76/1595/2013 privind constituirea Evidenţei autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului  de mediu pentru autovehicule ( M. O. 406 din  5 iulie 2013);

5.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 821/2247/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale ( M. O. 410 din  8 iulie 2013).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – acte normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 1 iulie – 12 iulie 2013

Acte normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 16 noiembrie – 29 noiembrie 2012


1. Legea nr.  222/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă (M.O.796 din 27 noiembrie 2012);

2. Hotărârea  Guvernului nr.  1123/2012 pentru stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2012 ca zile libere (M.O.804 din 29 noiembrie 2012);

3.   Hotărârea Guvernului nr. 1128/2012 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale (M.O.800 din 28 noiembrie 2012);

4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale  (M.O.778 din 19 noiembrie 2012);

5.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1423/2012 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial (M.O.793 din 26 noiembrie 2012);

6.    Ordinul  viceprim-ministrului,  ministrul  finanţelor publice  nr.1485/2012 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completarea       numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 (M.O.774 din 16 noiembrie 2012);

7.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1519/2012 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la încasare (M.O.792 din 26 noiembrie 2012);

8.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1525/2012 pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, şi a formularului „Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii”, cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 (M.O.796 din 27 noiembrie 2012);

9. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1714/2012 pentru aprobarea procedurii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a unor formulare (M.O.798 din 28 noiembrie 2012);

10Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1751/2012 privind legitimaţiile de verificare fiscală (M.O.782 din 21 noiembrie 2012);

11. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1768/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal(M.O.795 din 27 noiembrie 2012);

12. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1790/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” (M.O.791 din 26 noiembrie 2012);

13. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.  2423/2012 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic (M.O.799 din 28 noiembrie 2012).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Acte normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 16 noiembrie – 29 noiembrie 2012

BULETINUL INFORMATIV nr. 24/2012 privind actele normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 1 – 15 noiembrie 2012


1. Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M.O.757 din 12 noiembrie 2012);

2.  Legea nr.196/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice (M.O.743 din 5 noiembrie 2012);

3. Legea nr. 202/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O.743 din 5 noiembrie 2012);

4. Legea nr.206/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru completarea unor acte normative conexe(M.O.762 din 13 noiembrie 2012);

5. Legea nr.208/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (M.O.772 din 15 noiembrie 2012);

6.  Legea nr.209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O.772 din 15 noiembrie 2012);

7. Hotărârea Guvernului nr.989/2012 privind modificarea Listei cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008 (M.O.739 din 1 noiembrie 2012);

8. Hotărârea Guvernului nr.1057/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012, la titlul 10 „Cheltuieli de personal” şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (M.O.760  din 12 noiembrie 2012);

9. Hotărârea Guvernului nr.1071/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M.O.753 din 8 noiembrie 2012);

10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului (M.O.772 din 15 noiembrie 2012);

11.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1302/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe (M.O.739 din 1 noiembrie 2012);

12.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1449/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent (M.O.763 din 13  noiembrie 2012);

13. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1489/2012 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2012 (M.O.764 din 13  noiembrie 2012);

14.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1460/2012 de aplicare a prevederilor art. 35 alin. (11)-(26) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 (M.O.750 din 7 noiembrie 2012).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru BULETINUL INFORMATIV nr. 24/2012 privind actele normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 1 – 15 noiembrie 2012

Vezi care sunt cele mai noi acte normative de incidenţă fiscală


  1. În M.Of. nr.172 din 16 martie 2012 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.157/2012 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 710/1996 privind intrarea, ieşirea din ţară şi tranzititul mărfurilor purtătoare de accize.
  2. În M.Of. nr. 181 din 21 martie 2012 a fost publicată Legea nr. 37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente.
  3. În M. Of. nr. 199 din 27 martie 2012 a fost publiact Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.418/2012 pentru aprobarea şi conţinutului formularului (311) “Declaraţie privind tax ape valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată  a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit.a)-e) din Codul Fiscal”

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Vezi care sunt cele mai noi acte normative de incidenţă fiscală