ANAF – Informatii fiscale referitoare la modul de depunere a bilantului


Termenul pentru întocmirea şi depunerea la organul fiscal a situaţiilor financiare anuale este de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv pana la data de 30 mai 2013 pentru societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, regii autonome, institute naţionale de cercetare-dezvoltare precum şi  de către subunitaţile din Romania care aparţin unor persoane juridice straine.  Pentru celelalte entitaţi, termenul de depunere este de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Persoanele care de la constituire nu au desfăşurat activitate, vor depune o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice .

Raportarea contabilă anuală întocmită de persoanele juridice aflate în lichidare, se depune în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Toate tipurile de situaţii financiare şi raportările anuale se depun numai pe noile versiuni ale programelor de asistenţă, în format PDF având ataşat un fişier xml, precum şi un fişier cu extensia zip, indiferent de canalul de depunere ales (internet, posta  sau ghişeu). Prin internet, semnate electronic, formularele se depun prin portalul www.e-guvernare.ro.

In vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de preluare/depunere a situaţiilor  financiare – respectiv evitarea aglomeraţiei la ghisee, DGFP a jud. Cluj  recomandă contribuabililor să utilizeze metoda depunerii on-line.

Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaraţiilor,  vor putea depune situaţiile financiare anuale la oficiile poştale prin scrisori cu valoare declarată  sau   la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pe suport magnetic, împreună cu situaţiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.

Pentru nedepunerea, potrivit  legii, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile, organele fiscale vor aplica amenzi  de la 2000 la 5000 lei;