Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "2013"

Raport privind activitatea Camerei de Comerț și Industrie Cluj pe anul 2013


Accesând link-ul de mai jos se poate descărca Raportul de activitate al Camerei de Comerț și Industrie Cluj pe anul 2013

Raport CCI

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport privind activitatea Camerei de Comerț și Industrie Cluj pe anul 2013

Vin si bauturi spirtoase de origine vinica in cadrul Concursului International „VINANDINO 2013”


Ambasada Republicii Argentina la Bucuresti face cunoscut faptul ca Institutul National de Vitivinicultura (INV) din Argentina va organiza a „XI-a Editie a Concursului International de Vin si Bauturi Spirtoase de Origine Vinica, VINANDINO 2013”, care va avea loc in capitalele provinciilor Mendoza si San Juan, intre 10 si 16 noiembrie 2013.

VINANDINO, Concursul International organizat la fiecare doi ani de catre INV si CFI, este Concursului International de Vin cel mai important de profil din America de Sud, fiind organizat sub auspiciile Organizatiei Internationale a Viei si Vinului (OIV) si a Uniunii Internationale a Enologilor (UIOE). De asemenea, VINANDINO este membru fondator al
Federatiei Mondiale a Marilor Concursuri Internationale de Vin si Bauturi Spirtoase (VINOFED).

Prima editie a VINANDINO a avut loc in anul 1993 si de atunci a castigat un mare prestigiu prin seriozitate si rigurozitate metodologica, ajungand astazi sa detina o mare importanta in cadrul Sectorului Vitivinicol mondial. Astfel, la ultima sa editie din 2011, VINANDINO a
inregistrat o participare de 749 de mostre provenind din 12 tari.

Detalii referitoare la regulamentul Concursului VINANDINO 2013, precum si la participarea la acesta, se pot gasi (in engleza, spaniola si francaza) pe site-ul: www.vinandino.org.ar

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Vin si bauturi spirtoase de origine vinica in cadrul Concursului International „VINANDINO 2013”

Calendarul obligaţiilor declarative în luna martie 2013


(092) – Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la lună  – se depune de către persoanele impozabile înregistrate in scopuri de TVA care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri  în cursul lunii februarie şi sunt obligate să  schimbe perioada fiscală de la trimestru la lună- termen de depunere 07.03.2013;

D010( pentru persoane juridice) D070 (pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în  mod independent) D020 ( alte persoane fizice care desfăşoară activităţi economice şi  profesii liberale) , Declaraţia de înregistrare fiscală/ Declaraţiei de menţiuni, se depune de către persoanele impozabile care au depăşit cifra de afaceri de 65.000 euro în cursul lunii februarie şi sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA-  termen de depunere 11 martie 2013;

(096) Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care au ca perioadă fiscală luna calendaristică, si care în cursul anului precedent nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal (65.000 euro)  – termen 11 martie 2013;

(204) Depunerea  Declaraţiei anuale de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice,  pentru anul 2012- termen de depunere 15.03.2013;

– (223) Depunerea  Declaraţiei estimative  de venit de câtre  asociaţiile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice,  pentru anul 2013- termen de depunere 15.03.2013;

– (100) -Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat   – termen de depunere şi plată, 25.03.2013;

(101) Declaraţia privind impozitul pe profit anual aferent anului 2012, se depune de  către toţi agenţii economici plătitori de impozit pe profit     –  termen de depunere şi plată a impozitului, 25.03.2013;

(101) Declaraţia privind impozitul pe profit anual aferent lunii ianuarie 2013, se depune  de către persoanele juridice romane care devin începând cu data de 1 februarie 2013, plătitoare de impozit pe venit microîntreprinderi     –  termen de depunere şi plată  a impozitului, 25.03.2013;

– (010) Declaraţie de menţiuni pentru modificarea vectorului fiscal- se depune de către persoanele juridice care sunt obligate să se înregistreze ca plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderii începând cu data de 1 februarie 2013- termen de depunere 25.03.2013;

-(112) Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă –  termen de depunere şi plată  25.03.2013;

– (300) Decontul de taxă pe valoarea adăugată şi plata TVA aferent lunii februarie –  termen de depunere şi plată  25.03.2013;

(301) Decontul special de taxă pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă şi plata TVA – termen de depunere şi plată  25.03.2013;

(390 VIES) Declaraţia recapitulativa privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna precedentă- termen de depunere 25.03.2013 ;

– (394) Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna februarie  ) -termen de depunere 25.03.2013;

(307) Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea TVA- se depune de câtre persoanele impozabile care nu mai sunt înregistrate în scopuri de TVA şi au obligaţii de plata a TVA- termen de depunere şi plată  25.03.2013;

(311) – Declaraţie privind sumele de plata în  contul TVA de câtre persoanele impozabile care nu mai sunt înregistrate în scopuri de TVA ca urmare a anularii din oficiu a înregistrării în  scopuri de TVA de câtre organul fiscal, în  condiţiile prevăzute de art. 153 alin.9 din Codul Fiscal- termen de depunere şi plată  25.03.2013;

(222) Declaraţie informativă privind începerea / încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate (OPANAF 52/2012)- termen de depunere 25.03.2013 ;

– (224) Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România,  pentru luna precedentă –  termen de depunere şi plată  25.03.2013;

– Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale aferente trim. I 2013 de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi  independente – termen- 25.03.2013;

Nedepunerea la organul fiscal a declaraţiilor prevăzute de lege, se sancţionează cu amenda de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 1000 la 5000 lei pentru persoanele juridice, conform Codului de Procedura fiscală art. 219 alin.2 lit. d).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Calendarul obligaţiilor declarative în luna martie 2013

Seminar organizat de Rӧdl & Partner – „Noutatile fiscale ale anului 2013”


Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastrǎ şi pentru a vǎ ajuta sǎ întelegeţi mai bine imperfecţiunile şi oportunitǎţile modificǎrilor apǎrute în legislaţia fiscalǎ din România, vǎ invitǎm sǎ participaţi la seminarul organizat de Rӧdl & Partner.

Seminarul va cuprinde următoarele teme:

Ultimele modificări fiscale ale anului 2013 – tema prezentată de colaboratorul Rödl & Partner, dl. Dragoș Pătroi, managing partner al firmei de consultanță fiscală DRP TAX WIZARDS S.R.L., doctor în științe economice, cadru universitar ASE București;

Optimizarea fiscala 2013 prin alternative la contractul de munca – tema prezentată de colaboratorul Rödl & Partner, dl. Horațiu Sasu, jurist si economist, consultant in afaceri;

Informații practice legate de întocmirea dosarului prețurilor de transfer – tema prezentată de dna. Madina Buga, consultant, Senior Associate din cadrul companiei Rödl & Partner.

Temele menționate mai sus vor fi prezentate și susținute de specialiștii și colaboratorii companiei, cu o experiență vastă in domeniile amintite anterior. Prezentările vor avea un caracter interactiv şi dinamic şi sunt structurate în baza unui permanent dialog cu cei prezenţi în sală.

Prezentarea va fi ținutã în limba românã.

Taxa de participarea este 300 RON + TVA.

Program:

Seminarul se va desfășura între orele 9.00 – 16.00.

09:00 – 09:30 Înregistrarea participanţilor

09:30 – 11:30 Modificările fiscale ale anului 2013

în cadrul acestui modul vor fi prezentate modificările aduse, începând cu anul 2013, la nivelul principalelor categorii de impozite reglementate de codul fiscal, sub forma unei sinteze a actelor normative incidente în cauza, având în vedere nu doar noutățile reglementate prin OG nr.8/2013, ci și prin alte acte normative conexe. De asemenea, pe parcursul prezentării, accentul va fi pus pe prezentarea aspectelor fiscale interpretative și susceptibile unor abordări neunitare din partea organelor fiscale, fiind prezentate și soluții de gestionare și optimizare fiscală, în acord cu prevederile cadrului normativ șn vigoare.

11:30 – 11:45 Pauză de cafea

11:45 – 14:00 Optimizarea fiscala 2013 prin alternative la contractul de munca:

beneficii fiscale si nefiscale

14:00 – 14:30 Pauză de masă

14:30 – 16:00 Informații practice legate de întocmirea dosarului prețurilor de transfer

Data si locul seminarului:

14 martie 2013

Str. Milton Lehrer nr. 14, Rödl & Partner Cluj-Napoca, România

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Seminar organizat de Rӧdl & Partner – „Noutatile fiscale ale anului 2013”

ANAF – Informatii fiscale referitoare la modul de depunere a bilantului


Termenul pentru întocmirea şi depunerea la organul fiscal a situaţiilor financiare anuale este de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv pana la data de 30 mai 2013 pentru societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, regii autonome, institute naţionale de cercetare-dezvoltare precum şi  de către subunitaţile din Romania care aparţin unor persoane juridice straine.  Pentru celelalte entitaţi, termenul de depunere este de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Persoanele care de la constituire nu au desfăşurat activitate, vor depune o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice .

Raportarea contabilă anuală întocmită de persoanele juridice aflate în lichidare, se depune în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Toate tipurile de situaţii financiare şi raportările anuale se depun numai pe noile versiuni ale programelor de asistenţă, în format PDF având ataşat un fişier xml, precum şi un fişier cu extensia zip, indiferent de canalul de depunere ales (internet, posta  sau ghişeu). Prin internet, semnate electronic, formularele se depun prin portalul www.e-guvernare.ro.

In vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de preluare/depunere a situaţiilor  financiare – respectiv evitarea aglomeraţiei la ghisee, DGFP a jud. Cluj  recomandă contribuabililor să utilizeze metoda depunerii on-line.

Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaraţiilor,  vor putea depune situaţiile financiare anuale la oficiile poştale prin scrisori cu valoare declarată  sau   la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pe suport magnetic, împreună cu situaţiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.

Pentru nedepunerea, potrivit  legii, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile, organele fiscale vor aplica amenzi  de la 2000 la 5000 lei;

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Informatii fiscale referitoare la modul de depunere a bilantului

Primaria Cluj Napoca – Consultare publică privind criteriile de atribuire a unor sedii pentru ONG-uri


În perioada 16-26  ianuarie 2013 Primăria Cluj-Napoca anunţă procedura de consultare publică privind stabilirea criteriilor de eligibilitate şi selecţie privind accesul la lista de priorităţi în vederea atribuirii unui imobil asociaţiilor şi fundaţiilor, destinat sediului acestora.

Criteriile propuse de către Direcţia Patrimoniul Municipiului şi Evidenţa Proprietăţii – Serviciul Administrare Spatii Terenuri sunt disponibile pe site-ul primăriei, de pe butonul “dezbateri publice” situat în meniul principal.

De asemenea, în perioada de 10 zile, prevăzută de Legea 52/2003 privind transparenţa decizională, toate sugestiile pot fi communicate instituţiei prin înregistrarea la primăriile de cartier, la registratură sau trimiterea pe mail, la adresa consultarepublica@primariaclujnapoca.ro.

După finalizarea criteriilor, fiecare solicitare va fi punctată, obţinându-se  astfel o listă de priorităţi care va fi avută în vedere la atribuirea spaţiilor cu destinaţia sediu, în funcţie de vacantare.

1. Sunt eligibile următoarele categorii de persoane juridice:

a) Asociaţiile constitute în baza Ordonanţei 26/2000, actualizată.

b) Fundaţiile constitute în baza Ordonanţei 26/2000, actualizată.

2. Asociaţiile/fundaţiile care nu se află în litigiu cu autoritatea locală.

3. Asociaţiile/fundaţiile care nu înregistrează obligaţii de plată către impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat.

4.  Asociaţiile/fundaţiile care nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare.

5. Asociaţiile/fundaţiile care nu beneficiază şi nu au beneficiat de un alt imobil aparţinând autorităţii locale,cu excepţia celor a căror raport de locaţiune a fost întrerupt din alte considerente decât din culpa lor.
6. Asociaţiile/fundaţiile care nu deţin în proprietate un imobil.

Nu pot beneficia de prevederile art. 49 din Ordonanţa 26/2000, actualizată, asociaţiile şi fundaţiile care:

1. se află în litigiu cu autoritatea locală.

2. înregistrează obligaţii de plată către impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat.

3.  se află în procedură de dizolvare sau lichidare.

4. beneficiază sau au beneficiat de un alt imobil aparţinând autorităţii locale.

5.  deţin în proprietate un imobil.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Primaria Cluj Napoca – Consultare publică privind criteriile de atribuire a unor sedii pentru ONG-uri

Modificari ale Codului fiscal incepand cu anul 2013


Avand in vedere modificarile aduse la Codul fiscal incepand cu anul 2013,    s-au modificat corespunzator si o parte din declaratiile fiscale ce urmeaza sa fie depuse la organul fiscal si pentru care se folosesc programe informatice care pot fi descarcate de pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, sectiunea asistenta contribuabili- programe utile.

Formularul D101 privind impozitul pe profit anual si decontul de TVA D300, au alta structura si programul informatic va fi disponibil cel mai tarziu pana la data de 1 februarie 2013.

Declaratia privind impozitul pe profit anual D101 se va transmite  pe portalul www.e-guvernare.ro .

Formularele 392 A si B si 393, declaratii informative referitoare la TVA, cu termen de depunere in luna februarie,  sunt de asemenea in lucru pentru actualizare si vor fi disponibile pana la data de 1 februarie 2013.

Formularele 120 si 130 referitoare la accize si impozitul pe titei, de asemenea s-au modificat pentru anul 2012, iar formularul 104 referitor la repartizarea veniturilor si cheltuielilor in cazul unor asocieri s-a modificat pentru anul 2013. Acestea  vor fi transmise incepand cu anul 2013 numai pe portalul www.e-guvernare.ro .

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Modificari ale Codului fiscal incepand cu anul 2013

Summit de Turism organizat sub patronajul Consiliului de Relatii Economice Externe (DEIK) al Turciei


Summit-ul de Turism organizat sub patronajul Consiliului de Relatii Economice Externe (DEIK) al Turciei, membru al Organizatiei de Cooperare Economica la Marea Neagra (BSEC), care va avea loc pe 23 ianuarie 2013, la Istanbul, Turcia.

Evenimentul va avea loc cu o zi inainte de Targul  Mediteranean de Turism – EMMIT (Istanbul, 24-27 ianuarie 2013). Cu aceasta ocazie, reprezentantii Ministerelor de Turism, investitorii, tour-operatorii, agentiile de turism si reprezentantii din sectorul transporturilor care vor participa la Summit-ul de Turism al BSEC vor avea ocazia sa participe si la Targul EMMIT.

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact din cadrul Camerei Nationale este dra. Lilia Raicu, Consilier de Zona, Directia Reprezentare Camerala, Biroul de Relatii Externe, tel: 021.319.00.88, fax : 021.311.75.12, e-mail: drc@ccir.ro.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Summit de Turism organizat sub patronajul Consiliului de Relatii Economice Externe (DEIK) al Turciei

Sarbatori fericite!


Acum cand timpul sta sa-si împarta trupul intre vechi si nou, cand colindul isi pregateste cu emotie armoniile, cand magii strabat distantele pentru clipa cea de taina, acum, dupa Sfanta porunca a datinii strabune,va incredintam  ganduri frumoase si calde urari de fericire, sanatate, belsug şi impliniri!

Va dorim un Craciun frumos alaturi de cei dragi!

La multi ani!

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Sarbatori fericite!

Cererile de finanţare pentru activităţi nonprofit de interes local se pot depune incepand cu 1 ianuarie 2013


Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează, pentru anul 2013, sesiunea de selecţie a proiectelor de finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes local. Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie să fie complete şi întocmite conform Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activităţi nonprofit de interes local.

Depunerea cererilor de finanţare se va face la Registratura Primăriei din calea Moţilor nr. 7 începând cu data de 1 ianuarie 2013, termenul limită fiind data de 31 ianuarie 2013.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia comunicare, relaţii publice şi turism – Biroul învăţământ, cultură, culte, sport, societate din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Calea Moţilor, nr. 1-3, cam. 53, tel. 0264.596.030, interior 4610, site-ul www.primariaclujnapoca.ro. (Administraţie – Regulamente locale – Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a acestuia).”

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Cererile de finanţare pentru activităţi nonprofit de interes local se pot depune incepand cu 1 ianuarie 2013

Comisia Europeana finanteaza prima editie a concursului de proiecte CSR desfasurat la nivel european – European CSR Award


Comisia Europeana finanteaza prima editie a unui concurs de proiecte de CSR desfasurat la nivel european, European CSR Award. Aceasta initiativa face parte din Agenda Comisiei  pe 2011-2014, referitoare la CSR.

Concursul  incurajeaza schimbul de informatii despre bunele practici de CSR intre companiile din toata Europa. European CSR Award se va concentra peparteneriate de succes intre companii si stakeholderii non-profit si este implementat in 28 de tari, prin 29 de organizatii de CSR. In Romania, concursul este coordonat de programul CSR Romania.

Companiile din Romania se pot inscrie la adresa europeancsrawards@csr.ro<mailto:europeancsrawards@csr.ro> prin completarea unei aplicatii despre un proiect de CSR desfasurat de organizatie in ultimii 5 ani.

Termenul limita este 1 martie 2013, ora 24.00. Concursul are 2 sectiuni:

*   Companii mici si mijlocii (IMM)

*   Companii mari

Jurizarea se va desfasura in perioada 1 Martie -15 Aprilie 2013, pe baza criteriilor de performanta ale organizatiei britanice Business in the Community (BITC<http://www.bitc.org.uk/> ). Vor fi apreciate proiectele inovatoare, durabile si replicabile, cu impact cuantificabil pentru business si societate.

Printre membrii juriului se numara Mona Nicolici – Sef Serviciu Relatii Comunitare si Programe Sociale, OMV Petrom, Corina Vasile – Director de Comunicare si Relatii Publice la Raiffeisen Bank, Laura Sgarcitu – Coordonator CSR, Coca Cola HBC si Emil Olteanu – Director Executiv al Habitat for Humanity Romania. Din juriu vor mai face parte experti internationali, precum si alti reprezentanti ai mediului non-guvernamental.

Finalistii (cate unul pentru fiecare sectiune) vor fi anuntati in aprilie 2013, in cadrul unui eveniment festiv. Acestia vor fi invitati la European CSR Award Ceremony care va avea loc in Bruxelles, in iunie 2013.

Proiectele castigatoare vor fi incluse intr-o brosura numita Golden Book of CSR. Aceasta va contine exemple de bune practici din toata Europa si va fi editata de CSR Europe. De asemenea, castigatorii vor primi o diploma de excelenta, semnata de un inalt reprezentant al Comisiei Europene.

Mai multe informatii despre concurs si despre conditiile de participare se gasesc aici <http://www.csr-romania.ro/images/stories/flyer_ro.pdf> (Pdf).

European CSR Award face parte dintr-o initiativa a Uniunii Europene care celebreaza excelenta in CSR in Europa. Scopul programului de premii este de a crea vizibilitate pentru bunele practici in domeniul CSR. Concursul este coordonat de CSR Europe si Business in the Community (BITC). Cele doua organizatii vor conduce un consortiu de 29 de programe nationale de CSR, din 28 de tari europene.

Publicat in : Economic - Financiar, OportunitatiComentariile sunt închise pentru Comisia Europeana finanteaza prima editie a concursului de proiecte CSR desfasurat la nivel european – European CSR Award

Incepand cu 1 ianuarie 2013 se introduce sistemul de TVA la incasare


Conform modificarilor aduse la Codul Fiscal prin OG nr. 15/2012 si a modificarilor aduse la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG nr. 1071/2012, incepand cu data de 1 ianuarie 2013 se introduce sistemul de TVA la incasare.

Sunt obligate sa aplice acest sistem urmatoarele persoane impozabile:

–       persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care in perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012, au realizat o cifra de afaceri sub plafonul de 2.250.000 lei;

–       persoanele impozabile care s-au inregistrat in scopuri de TVA in perioada  1.10.2012 –  31.12.2012,  a caror cifra de afaceri realizata in aceasta perioada este sub plafonul de 2.250.000 lei. Aceste persoane vor depune formularul 097, privind cifra de afaceri realizata in aceasta perioada,  pana la data de 25 ianuarie 2013 si vor intra in sistem incepand cu cea de a doua perioada fiscala din anul 2013, respectiv luna februarie pentru platitorii lunar de TVA si trim.II pentru platitorii trimestrial de TVA;

–       persoanele care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului 2013, incepand cu data inregistrarii.

Persoanele impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare vor fi obligate sa mentioneze pe facturi „ TVA la incasare”.

Orice persoana impozabila care primeste o factura pe care s-a mentionat „TVA la incasare” nu are drept de deducere a TVA decat in momentul in care achita factura. Aceasta prevedere se aplica si pentru persoanele impozabile care nu intra in sistemul de TVA la incasare avand o cifra de afaceri peste plafonul stabilit de lege.

Persoana impozabila care aplica sistemul „TVA la incasare „ va colecta TVA in momentul incasarii dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data emiterii facturii, chiar daca factura nu este incasata.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Incepand cu 1 ianuarie 2013 se introduce sistemul de TVA la incasare

GRECIA VA PRIMI TRANSA DE AJUTOR FINANCIAR


Astazi, liderii UE se reunesc pentru a dezbate bugetul pentru 2013. Piata este optimista privind aceasta reuniune si euro se tranzactioneaza in apreciere.

Ministrii de finante ai zonei euro vor relua discutiile privind Grecia, saptamana viitoare, pe 26 noiembrie. Analistii se asteapta ca statul elen sa primeasca ajutorul financiar.

Cu toate acestea, strategii valutari ai Standard Chartered din Singapore nu se asteapta ca euro sa depaseasca nivelul de $1.2950.

Astazi moneda unica se va tranzactiona in volume mici, in raport cu dolarul american, piata fiind mai putin activa inainte de Thanksgiving Day. In acest moment, dealerii remarca ordine de vanzare la $1.2875, iar intre $1.2875 si $1.2900 sunt plasate importante ordine stop.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru GRECIA VA PRIMI TRANSA DE AJUTOR FINANCIAR

Prognoza SEB pentru prețul aurului în trimestrul 4


Banca suedeza SEB a diminuat prognoza pretului aurului pentru trimestrul 4 pe fondul nemultumirii pietei privind politica monetara a Fed.

Prin urmare, SEB considera ca pretul aurului in trimestrul 4 va scadea de la 1800 dolari americani la 1750. In plus, analistii bancii au prezentat si prognoza pentru anul 2013.

Astfel, pretul aurului in trimestrul 1 al anului 2013 va fi de 1800 dolari americani pe uncie, in trimestrul 2 va fi de 1750, iar in a doua jumatate a anului urmator pretul va fi de 1700 dolari americani pe uncie.

Analiza FOREX

Pe viitor, factorul care va afecta pretul aurului ar putea fi aprecierea dolarului american, in cazul in care parlamentarii americani vor reusi sa ia o decizie privind bugetul SUA si solutionarea problemelor fiscale.

Aurul este utilizat foarte des pe post de instrument de hedging pentru evolutia cursului valutar, asadar orice depreciere a dolarului american va diminua cererea pentru metalul pretios.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Prognoza SEB pentru prețul aurului în trimestrul 4

De la 1 ianuarie 2013 se introduce sistemul de TVA la încasare


Conform modificarilor aduse la Codul Fiscal prin OG nr. 15/2012 si a modificarilor aduse la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG nr. 1071/2012, incepand cu data de 1 ianuarie 2013 se introduce sistemul de TVA la incasare.

Sunt obligate sa aplice acest sistem urmatoarele persoane impozabile:

–       persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care in perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012, au realizat o cifra de afaceri sub plafonul de 2.250.000 lei;

–       persoanele impozabile care s-au inregistrat in scopuri de TVA in perioada  1.10.2012 –  31.12.2012,  a caror cifra de afaceri realizata in aceasta perioada este sub plafonul de 2.250.000 lei. Aceste persoane vor depune formularul 097, privind cifra de afaceri realizata in aceasta perioada,  pana la data de 25 ianuarie 2013 si vor intra in sistem incepand cu cea de a doua perioada fiscala din anul 2013, respectiv luna februarie pentru platitorii lunar de TVA si trim.II pentru platitorii trimestrial de TVA;

–       persoanele care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului 2013, incepand cu data inregistrarii.

Persoanele impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare vor fi obligate sa mentioneze pe facturi „ TVA la incasare”.

Orice persoana impozabila care primeste o factura pe care s-a mentionat „TVA la incasare” nu are drept de deducere a TVA decat in momentul in care achita factura. Aceasta prevedere se aplica si pentru persoanele impozabile care nu intra in sistemul de TVA la incasare avand o cifra de afaceri peste plafonul stabilit de lege.

Persoana impozabila care aplica sistemul „TVA la incasare „ va colecta TVA in momentul incasarii dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data emiterii facturii, chiar daca factura nu este incasata.

Publicat in : Acte normative, Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru De la 1 ianuarie 2013 se introduce sistemul de TVA la încasare

BANCA PORTUGALIEI A DIMINUAT PROGNOZA ECONOMICA PENTRU 2013


– diminuarea conditiilor de austeritate ar putea inrautati situatia datoriilor;

– masurile de austeritate vor lovi si mai mult asupra consumului;

– recent nu ne asteptam la diminuarea economica pentru anul 2013;

– economia Portugaliei se va diminua cu 1.6% in 2013, si cu 3% in 2012

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru BANCA PORTUGALIEI A DIMINUAT PROGNOZA ECONOMICA PENTRU 2013