Calendarul obligaţiilor declarative în luna martie 2013


(092) – Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la lună  – se depune de către persoanele impozabile înregistrate in scopuri de TVA care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri  în cursul lunii februarie şi sunt obligate să  schimbe perioada fiscală de la trimestru la lună- termen de depunere 07.03.2013;

D010( pentru persoane juridice) D070 (pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în  mod independent) D020 ( alte persoane fizice care desfăşoară activităţi economice şi  profesii liberale) , Declaraţia de înregistrare fiscală/ Declaraţiei de menţiuni, se depune de către persoanele impozabile care au depăşit cifra de afaceri de 65.000 euro în cursul lunii februarie şi sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA-  termen de depunere 11 martie 2013;

(096) Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care au ca perioadă fiscală luna calendaristică, si care în cursul anului precedent nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal (65.000 euro)  – termen 11 martie 2013;

(204) Depunerea  Declaraţiei anuale de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice,  pentru anul 2012- termen de depunere 15.03.2013;

– (223) Depunerea  Declaraţiei estimative  de venit de câtre  asociaţiile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice,  pentru anul 2013- termen de depunere 15.03.2013;

– (100) -Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat   – termen de depunere şi plată, 25.03.2013;

(101) Declaraţia privind impozitul pe profit anual aferent anului 2012, se depune de  către toţi agenţii economici plătitori de impozit pe profit     –  termen de depunere şi plată a impozitului, 25.03.2013;

(101) Declaraţia privind impozitul pe profit anual aferent lunii ianuarie 2013, se depune  de către persoanele juridice romane care devin începând cu data de 1 februarie 2013, plătitoare de impozit pe venit microîntreprinderi     –  termen de depunere şi plată  a impozitului, 25.03.2013;

– (010) Declaraţie de menţiuni pentru modificarea vectorului fiscal- se depune de către persoanele juridice care sunt obligate să se înregistreze ca plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderii începând cu data de 1 februarie 2013- termen de depunere 25.03.2013;

-(112) Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă –  termen de depunere şi plată  25.03.2013;

– (300) Decontul de taxă pe valoarea adăugată şi plata TVA aferent lunii februarie –  termen de depunere şi plată  25.03.2013;

(301) Decontul special de taxă pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă şi plata TVA – termen de depunere şi plată  25.03.2013;

(390 VIES) Declaraţia recapitulativa privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna precedentă- termen de depunere 25.03.2013 ;

– (394) Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna februarie  ) -termen de depunere 25.03.2013;

(307) Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea TVA- se depune de câtre persoanele impozabile care nu mai sunt înregistrate în scopuri de TVA şi au obligaţii de plata a TVA- termen de depunere şi plată  25.03.2013;

(311) – Declaraţie privind sumele de plata în  contul TVA de câtre persoanele impozabile care nu mai sunt înregistrate în scopuri de TVA ca urmare a anularii din oficiu a înregistrării în  scopuri de TVA de câtre organul fiscal, în  condiţiile prevăzute de art. 153 alin.9 din Codul Fiscal- termen de depunere şi plată  25.03.2013;

(222) Declaraţie informativă privind începerea / încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate (OPANAF 52/2012)- termen de depunere 25.03.2013 ;

– (224) Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România,  pentru luna precedentă –  termen de depunere şi plată  25.03.2013;

– Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale aferente trim. I 2013 de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi  independente – termen- 25.03.2013;

Nedepunerea la organul fiscal a declaraţiilor prevăzute de lege, se sancţionează cu amenda de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 1000 la 5000 lei pentru persoanele juridice, conform Codului de Procedura fiscală art. 219 alin.2 lit. d).