Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "declaratii"

ANAF – Informatii de interes public privind formularul 013 şi 101


Sedii permanente – formular 013 şi formular 101

DGFP Cluj informează contribuabilii că în Monitorul Oficial nr. 439/18.07.2013 a fost publicat OPANAF nr. 877/09.07.2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”.

Contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente înregistrate fiscal până la 30 iunie 2013 sunt obligaţi să depună  până la 31 iulie 2013 formularul 013.

Declaraţia de înregistrare fiscală va fi însoţită de lista sediilor permanente înregistrate fiscal până la 30.06.2013, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, precum şi de lista sediilor permanente înregistrate fiscal până la 30.06.2013, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor.

Declaraţia de înregistrare se depune de contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, la organul fiscal competent şi va fi însoţită de certificatul de înregistrare fiscală şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, după caz, în original, ale sediului permanent desemnat, precum şi de certificatele de înregistrare fiscală, în original, ale sediilor permanente care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor.

Sediile permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013 îşi îndeplinesc obligaţiile declarative, cu termen de declarare până la data de 25 iulie 2013 inclusiv, utilizând codul de înregistrare fiscală valabil până la 30 iunie 2013.

La data atribuirii codului de înregistrare fiscală pentru contribuabilul nerezident, organul fiscal competent anulează codul de înregistrare fiscală şi certificatele de înregistrare fiscală ale sediilor permanente care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor.

DGFP Cluj informează contribuabilii că în Monitorul Oficial nr. 432/16.07.2013 a fost publicat OPANAF nr. 878/09.07.2013 prin care se modifică formularele 100 şi 101.

Potrivit acestui act normativ, pentru sediile permanente care închid perioada impozabilă până la 30 iunie 2013 inclusiv, conform art. 291 din Codul Fiscal actualizat, nu se va depune pentru impozitul pe profit aferent trimestrului II 2013 formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”. Aceste sedii permanente vor depune, până la 25 iulie 2013 inclusiv,” Declaraţia privind impozitul pe profit”- formularul 101.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Informatii de interes public privind formularul 013 şi 101

Calendarul obligaţiilor declarative în luna martie 2013


(092) – Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la lună  – se depune de către persoanele impozabile înregistrate in scopuri de TVA care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri  în cursul lunii februarie şi sunt obligate să  schimbe perioada fiscală de la trimestru la lună- termen de depunere 07.03.2013;

D010( pentru persoane juridice) D070 (pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în  mod independent) D020 ( alte persoane fizice care desfăşoară activităţi economice şi  profesii liberale) , Declaraţia de înregistrare fiscală/ Declaraţiei de menţiuni, se depune de către persoanele impozabile care au depăşit cifra de afaceri de 65.000 euro în cursul lunii februarie şi sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA-  termen de depunere 11 martie 2013;

(096) Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care au ca perioadă fiscală luna calendaristică, si care în cursul anului precedent nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal (65.000 euro)  – termen 11 martie 2013;

(204) Depunerea  Declaraţiei anuale de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice,  pentru anul 2012- termen de depunere 15.03.2013;

– (223) Depunerea  Declaraţiei estimative  de venit de câtre  asociaţiile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice,  pentru anul 2013- termen de depunere 15.03.2013;

– (100) -Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat   – termen de depunere şi plată, 25.03.2013;

(101) Declaraţia privind impozitul pe profit anual aferent anului 2012, se depune de  către toţi agenţii economici plătitori de impozit pe profit     –  termen de depunere şi plată a impozitului, 25.03.2013;

(101) Declaraţia privind impozitul pe profit anual aferent lunii ianuarie 2013, se depune  de către persoanele juridice romane care devin începând cu data de 1 februarie 2013, plătitoare de impozit pe venit microîntreprinderi     –  termen de depunere şi plată  a impozitului, 25.03.2013;

– (010) Declaraţie de menţiuni pentru modificarea vectorului fiscal- se depune de către persoanele juridice care sunt obligate să se înregistreze ca plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderii începând cu data de 1 februarie 2013- termen de depunere 25.03.2013;

-(112) Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă –  termen de depunere şi plată  25.03.2013;

– (300) Decontul de taxă pe valoarea adăugată şi plata TVA aferent lunii februarie –  termen de depunere şi plată  25.03.2013;

(301) Decontul special de taxă pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă şi plata TVA – termen de depunere şi plată  25.03.2013;

(390 VIES) Declaraţia recapitulativa privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna precedentă- termen de depunere 25.03.2013 ;

– (394) Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna februarie  ) -termen de depunere 25.03.2013;

(307) Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea TVA- se depune de câtre persoanele impozabile care nu mai sunt înregistrate în scopuri de TVA şi au obligaţii de plata a TVA- termen de depunere şi plată  25.03.2013;

(311) – Declaraţie privind sumele de plata în  contul TVA de câtre persoanele impozabile care nu mai sunt înregistrate în scopuri de TVA ca urmare a anularii din oficiu a înregistrării în  scopuri de TVA de câtre organul fiscal, în  condiţiile prevăzute de art. 153 alin.9 din Codul Fiscal- termen de depunere şi plată  25.03.2013;

(222) Declaraţie informativă privind începerea / încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate (OPANAF 52/2012)- termen de depunere 25.03.2013 ;

– (224) Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România,  pentru luna precedentă –  termen de depunere şi plată  25.03.2013;

– Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale aferente trim. I 2013 de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi  independente – termen- 25.03.2013;

Nedepunerea la organul fiscal a declaraţiilor prevăzute de lege, se sancţionează cu amenda de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 1000 la 5000 lei pentru persoanele juridice, conform Codului de Procedura fiscală art. 219 alin.2 lit. d).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Calendarul obligaţiilor declarative în luna martie 2013

ANAF – Informatii fiscale


Conform prevederilor Codului Fiscal art.34 alin.2), incepand cu anul 2013, contribuabilii platitori de impozit pe profit pot opta pentru declararea si plata impozitului pe profit ca plata anticipata in trimestrele I-III prin declaratia D 100 si regularizarea impozitului anual prin Declaratia 101 .

Impozitul datorat ca plata anticipata trimestrial, se declara prin D100 in trimestrele I-III si se calculeaza la nivelul a o patrime din impozitul pe profit anual datorat in anul precedent, stabilit conform  Declartiei anuale D101, actualizat cu indicele preturilor de consum. Indicele preturilor de consum se  comunica prin ordin de catre MFP pana la data de 15 aprilie a anului in curs.

Optiunea de declarare si plata a impozitului pe profit trimestrial, ca plata anticipata,  se face prin depunerea notificarii – formular 012 pana la data de 31 ianuarie 2013, conform prevederilor Ordinului  nr.1994/2012.

Optiunea efectuata este obligatorie pentru cel putin 2 ani consecutivi. Iesirea din sistemul de declarare si plata anticipata a impozitului pe profit se face prin depunerea notificarii pana la data de 31 ianuarie a anului pentru  care se solicita schimbarea sistemului.

Reamintim contribuabililor ca impozitul pe profit anual aferent anului 2012 se declara prin Declaratia anuala privind impozitul pe profit D101, si se plateste pana la data de 25 martie 2013. In luna ianuarie nu se mai depune declaratia D100 privind impozitul pe profit aferent trimestrului IV.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Informatii fiscale