Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "lege"

Telemuncă? Iată ce pregătește Guvernul! (preluare stiripesurse.ro)


 

Este clar, proporțiile pe care le-a atins COVID-19 sunt din ce în ce mai alarmante, iar Ministerul Muncii și Protecției Sociale deja a emis o serie de recomandări pentru asigurarea bunului mers al instituțiilor aparținând aparatului central, dar și cel local.

Ministerul condus de către Violeta Alexandru a remis un comunicat de presă prin care a făcut apel la o serie de măsuri preventive, dar necesare, pentru asigurarea bunei desfășurări ale oricărei instituții. Astfel, vorbim despre prestarea activității prin telemuncă, în urma încheierii unui act adițional la contractul individual de muncă, atunci când îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține salariatul presupune folosirea tehnologiei informației și a comunicațiilor.

Cum poate funcționa? Am găsit o companie care a făcut un ghid succint privind telemunca – https://telemunca.egovernment.ro/ Bine, de aici se poate dezvolta, în afara faptului evident că stația de lucru va fi acasă (sau la cafenea, sau la cumnat), computerul de la birou va rămâne deschis, tocmai pentru ca acesta să fie accesat prin TeamViewer sau alt program asemănător. Nu-i deloc greu! De acasă se rulează TeamViewer și ai acces la toate datele de la computerul de la birou. În afară de asta, se pot face grupuri pe Whatsapp, pe Facebook sau pe Skype (în caz de videoconferință) prin care șefii pot coordona foarte eficient activitatea direcției, serviciului sau biroului din care faceți parte…

Work from home!

Aproape 70% din angajații din Guvern, Ministere, Autorități/Agenții, dar și Primăriile, cei din domeniul IT, contabilii sau juriștii, toți au posibilitatea de a presta telemunca. Cum? Salariatul își îndeplinește obligațiile fișei postului dintr-un alt loc decât cel al angajatorului, cel puțin o zi pe lună, caz în care angajatul își poate alege locurile unde își desfășoară activitatea.

Atât angajatorii, cât și angajații, au anumite sarcini, îndatoriri și obligații, asta chiar dacă nu se află fizic la locul de muncă. În cazul muncii la domiciliu, angajatorul are obligația de a menționa că salariatul prestează o astfel de muncă, să precizeze modul în care îl poate verifica la domiciliu pe angajat, dar și să îl instruiască privind normele de securitate în muncă.

Legea 81/2018 din 30 martie 2018 privind reglementarea activitatii de telemunca

https://lege5.ro/Gratuit/gi3tknrrgm2a/legea-nr-81-2018-privind-reglementarea-activitatii-de-telemunca

ngajatorii care doresc să le ofere angajaților posibilitatea telemuncii pot transmite actul adițional online, în REVISAL, în câteva zile de la momentul în care se produce modificarea.

Actul adițional va conține următoarele: precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă; perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator; locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, convenite de părţi; programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului; modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariat; responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz; obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de munca aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia telesalariatului de a respecta aceste prevederi; condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă.

Atenție, în cazul instituirii, bineînțeles, în condiţiile legii, a stării de carantină sau în caz de forţă majoră, contractul individual de muncă se va suspenda de drept.

 

sursa: https://www.stiripesurse.ro/

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Telemuncă? Iată ce pregătește Guvernul! (preluare stiripesurse.ro)

Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19


Având în vedere faptul că, în contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, interesul public general reclamă adoptarea unor noi măsuri care să permită autorităților publice să intervină eficient și cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei, luând în considerare necesitatea asigurării în continuare, chiar și după încetarea stării de urgență, a unei protecții adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, dar și crearea, în același timp a premiselor-cadru pentru revenirea etapizată, fără sincope majore, la situația de normalitate, inclusiv prin relaxarea măsurilor luate în contextul instituirii și prelungirii, de către Președintele României, a stării de urgență pe teritoriul României,
având în atenție experiența statelor grav afectate de evoluția virusului și măsurile care au avut impact pozitiv în prevenirea și limitarea răspândirii acestuia, inclusiv după luarea măsurilor inițiale de primă urgență în considerarea necesității instituirii, inclusiv la nivel legislativ, în contextul existenței unei situații de urgență de amploare și intensitate deosebită, a unor mecanisme care să protejeze, în mod adecvat și cu prioritate, drepturile convenționale, unionale și constituționale la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății, și având în vedere obligația instituită de Legea fundamentală în sarcina statului de a lua măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătății publice a cetățenilor, întrucât, în conformitate cu prevederile art. 53 din Constituția României, republicată, exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, între altele, pentru apărarea ordinii, a sănătății publice, dar și a drepturilor și a libertăților cetățenilor, în condițiile în care, în contextul situației de criză generată de pandemia de COVID-19, este necesară adoptarea de către Parlamentul României, prin lege, a unor măsuri restrictive, cu caracter esențialmente temporar și, după caz, gradual, proporționale cu nivelul de gravitate prognozat sau manifestat al acesteia, necesare pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor iminente la adresa drepturilor convenționale, unionale și constituționale la viață, integritate fizică și sănătate ale persoanelor, în mod nediscriminatoriu, și fără a aduce atingere existenței altor drepturi sau libertăți fundamentale, Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Capitolul I – Dispoziții generale
Art.1 – (1) Prezenta lege are ca obiect instituirea, pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a unor măsuri temporare și, după caz, graduale, în
scopul protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății, inclusiv prin restrângerea exercițiului altor drepturi și libertăți fundamentale.
(2) Măsurile prevăzute de prezenta lege se pot aplica, după caz, și în cazul stării de alertă declarate în condițiile legii, pentru prevenirea și combaterea unor alte pandemii, epidemii sau epizootii.
Art.2 – Măsurile instituite de prezenta lege includ restrângeri temporare și, după caz, graduale, ale exercițiului liberei circulații, libertății întrunirilor, dreptului la muncă, libertății economice, dreptului la învățătură, dreptului la viață intimă, familială și privată, dreptului la grevă, precum și ale exercițiului altor drepturi și libertăți fundamentale.

Consultati aici textul integral al LEGII privind masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

CCIR- Propunere legislativa de modificare si completare a Legii camerelor de comert din Romania


Camera de Comert si Industrie a Romaniei a depus la Senat un proiect de Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din Romania nr. 335/2007.

Consultati aici:

Expunerea de motive

Proiectul de Lege

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru CCIR- Propunere legislativa de modificare si completare a Legii camerelor de comert din Romania

Proiect: şomaj de 90 de zile pentru disponibilizaţii de la Mechel Câmpia Turzii


Şomerii proveniţi din disponibilizări ar putea beneficia de trei luni suplimentare de ajutor de şomaj, potrivit unui proiect de lege al deputatului independent Mircia Giurgiu. Efectele unei astfel de legi ar putea fi benefice şi pentru angajaţii de la Mechel Câmpia Turzii, care sunt în pericol să devină şomeri în următoarele luni.

Deputatul clujean va adresa o interpelare primului ministru prin care îi va cere să se implice în rezolvarea situaţiei de la Mechel. „Am pregătit o interpelare pe care o depun luni şi o adresez primului ministru Victor Ponta în care îi solicit să se implice, îi prezentăm situaţia. E vorba de 25.000 de oameni în Câmpia Turzii, zonă monoindustrială, unde efectiv n-o să mai aibă ce să facă.

Tot legat de Câmpia Turzii, am depus un proiect de lege prin care vrem să îi ajutăm pe salariaţii care vor fi disponibilizaţi pe o anumită perioadă, să crească perioada de şomaj la 90 de zile şi să poată fi reîncadraţi sperăm noi pe urmă”, a declarat Giurgiu.

Conducerea combinatului a anunţat în repetate rânduri că aproape 800 de angajaţi vor fi disponibilizaţi, rămânând numai 250 de angajaţi.

Sursa : City News

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Proiect: şomaj de 90 de zile pentru disponibilizaţii de la Mechel Câmpia Turzii