Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "POCU"

Începere implementare proiect Îmbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate


Cluj-Napoca, 25.09.2018

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Cluj a început în luna iulie implementarea proiectului cu titlul Îmbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate (POCU 109172).

Obiectivul proiectului este reprezentat de îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor profesionale ale studenților care se regăsesc la nivelul educațional de studii de licență, în vederea creșterii capacității acestora de a se încadra cu succes și în mod sustenabil pe piața muncii.

Proiectul va facilita participarea a 340 de studenți din cadrul Facultății de Matematică și Informatică, a Facultății de Știinte Economice și Gestiunea Afacerilor și a Facultății de Business la stagii de practică. Se urmărește creșterea competențelor dobândite în timpul studiilor, prin aprofundarea acestora în cadrul unor stagii de practică aplicată derulată în societăți comerciale din domeniile de activitate asociate studiilor.

În urma implementării proiectului se dorește ca majoritatea studenților participanți să dobândească o calificare, să își găsească un loc de muncă și să urmeze  studii de aprofundare.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 2.203.658,79 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 1.873.109,97 lei.  Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni (18 iulie 2018 – 17 iulie 2020).

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Manager proiect
Conf. univ. dr. Grigoreta Cojocar
https://cs.ubbcluj.ro/~grigo
grigo@cs.ubbcluj.ro
Facultatea de Matematica si Informatica,
Cluj-Napoca, Str. M. Kogalniceanu, Nr. 1

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Începere implementare proiect Îmbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate

Camera de Comert si Industrie Cluj implementeaza un nou proiect dedicat studentilor


Camera de Comert si Industrie Cluj in parteneriat cu Universitatea ”Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca implementeaza un nou proiect dedicat studentilor – Imbunatatirea potentialului de absorbtie pe piata muncii a studentilor prin stagii de practica de calitate, ID 109172.

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea competentelor si aptitudinilor profesionale ale studentilor, care se regasesc la nivelul educational de studii de licenta, din domeniul IT si economic, in vederea cresterii capacitatii acestora de a se incadra cu succes si in mod sustenabil pe piata muncii. Se are in vedere dezvoltarea competentelor dobandite in timpul stadiilor de invatare, prin aprofundarea acestora in cadrul unor stagii de practica aplicata derulata in societati comerciale din domeniile de activitate asociate studiilor.

Imbunatatirea cunostintelor in vederea cresterii oportunitatilor de angajare va fi asigurata complementar si in prealabil prin actiuni de dezvoltare a competentelor personale necesare pentru incadrarea pe piata muncii, prin activitati de informare si consiliere profesionala. Implementarea proiectului va contribui la cresterea competitivitatii grupului tinta si a sanselor acestuia de a-si asigura insertia pe piata muncii.

Proiectul isi propune sa ofere oportunitati unui numar de 340 de persoane din grupul sau tinta pentru incadrarea pe piata muncii si va genera un efect pozitiv cu posibilitati de replicare pe termen mediu si lung. Obiectivul general se afla in corespondenta directa cu prioritatile Axei prioritare 6. Educatie si competente si cu Obiectivul specific 6.13 Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCD.

Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Camera de Comert si Industrie Cluj implementeaza un nou proiect dedicat studentilor

IMPORTANT: Informatii privind derularea proiectului “Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord Vest” ID 105903


Informații generale

Titlul proiectului: ”Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord Vest”
Finanțat din: Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3Locuri de munca pentru toti
Obiectiv specific 3.7- Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Bugetul proiectului: 8,905,185.00 lei
Durata de implementare a proiectului: ianuarie 2018- decembrie 2020
Grup-tinta: 320 de persoane
Numar minim de intreprinderi noi subventionate: 36
Plafon maxim pentru subventie: 40.000 euro (platibili in lei la cursul Inforeuro din august 2016 de 4.4585 lei/euro)

 1. Obiectivele generale ale proiectului:
  • Dezvoltarea competentelor antreprenoriale,
  • Sprijinirea initiativelor antreprenoriale ca forma de ocupare pe cont propriu si crearea de noi locuri de munca,
  • Cresterea sustenabila a ocuparii in Regiunea Nord-Vest prin sustinerea intreprinderilor nonagricole din zona urbana a Regiunii de Nord-Vest.

2. Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Dezvoltarea competentelor si abilitatilor antreprenoriale si de planificare pentru minim 320 persoane din Regiunea NV
  • Informarea publicului si atragerea grupului-tinta prin mass-media, materiale de promovare si Internet,
  • Inscrierea grupului-tinta si selectarea candidatilor eligibili
  • Furnizarea cursului Competente antreprenoriale;
  • Furnizarea de servicii de consultanta pt elaborarea planurilor de afaceri
  • Intocmirea planurilor de afaceri
  • Selectarea pt finanantare a minim 36 planuri de afaceri
  • Participarea la stagii de practica de 40 ore
  • Obtinerea certificatelor de absolvire a cursului Competente antreprenoriale
  • Cresterea oportunitatilor de ocupare si de obtinere a unor venituri suplimentare, prin furnizarea sprijinului pentru demararea a 36 afaceri in domenii non-agricole
  • Infiintarea unui Centru antreprenorial pentru accelerarea afacerilor,
  • Organizarea a 6 workshop-uri, creare retea antreprenoriala si stabilire parteneriate cu centre/incubatoare de sprijinire a afacerilor din Cluj Napoca, furnizarea serviciilor de consiliere, consultanta si mentorat
  • Semnarea contractelor de subventii
  • Infiintarea intreprinderilor noi
  • Furnizarea serviciilor juridice pentru asigurarea respectarii tuturor conditiilor pentru implementarea planurilor de afaceri si obtinerea ajutoarelor de minimis.
  • Sprijin si monitorizare pentru indeplinirea conditiilor asumate in cadrul planurilor de afaceri.
  • Decontarea primei transe din ajutorul de minimis, transmiterea cererilor de rambursare/plata pentru transa finala.
  • Asigurarea dezvoltarii si sustenabilitatii celor 36 de afaceri
  • Furnizarea serviciilor de consultanta si mentorat pentru dezvoltare pentru 36 intreprinderi,
  • Organizarea a 3 workshop-uri, dezvoltare retea antreprenoriala si valorificarea parteneriatelor cu centrele/incubatoarele de sprijinire a afacerilor din Cluj Napoca, asigurarea sustenabilitatii prin continuarea functionarii Centrului antreprenorial pentru accelerarea afacerilor si furnizarea de servicii specializat,
  • Monitorizarea functionarii si dezvoltarii celor 36 intreprinderi in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora.

Criterii de eligibilitate in proiect:

Sunteti eligibil in grupul tinta al proiectului (minim 320 persoanele fizice)  daca indepliniti cumulativ urmatoarele conditii:

 1. intentionati sa infiintati o afacere nonagricola in mediul urban;
 2. aveti resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban, in regiunea Nord-Vest
 3. nu apartineti categoriei de tineri NEETs (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 24 ani

*Conditie suplimentara pentru participarea la cursul Competente antreprenoriale:

Sa nu fi urmat cursul Competente antreprenoriale, iar persoanele care au mai participat la acest curs (in forma autorizata de CCI CJ) vor fi selectate doar pentru acordarea serviciilor de consultanta pentru intocmirea planului de afaceri, urmand ca apoi sa poata participa la selectia de idei de afaceri

*Conditie suplimentara pentru a putea participa la concursuri de planuri de afaceri si a infiinta o intreprindere noua: sa nu detineti calitatea de administrator sau asociat intr-o alta firma.

La inscrierea in grupul-tinta veti completa urmatoarele documente:

A   DOCUMENTE PERSONALE:
Copie dupa CI/BI (cu rezidenta sau domiciliul in regiunea NV (BIHOR, CLUJ, MARAMURES, SALAJ, SATU MARE, BISTRITA NASAUD) ;
ANGAJATI: adeverinta de angajat;
SOMERI de scurta durata: adeverinta AJOFM sau copie de pe carnetul de somer
SOMERI de lunga durata: declaratie pe propria raspundere;
STUDENTI: adeverinta de student sau copie carnet cu viza la zi;
Copie certificat de nastere,
Copie certificat de casatorie (unde e cazul),
Copie ultima diploma de studii,
Adeverinta medicala (cu mentiunea “Clinic sanatos. Apt pentru curs.”)
B   DOCUMENTE FURNIZATE PT COMPLETARE DE CATRE CCICJ:
Fisa de informare;
Fisa/formular inscriere in grupul tinta  (ANEXA 8 Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 20142020 );
Declaratie pe propria raspundere pentru evitarea dublei finantari (pentru selectare in vederea participarii la cursul Competente antreprenoriale);
Chestionar de analiza.
Cerere inscriere grup tinta + Angajament de a respecta conditiile proiectului si de a participa la activitatile planificate (curs de antreprenoriat si seminarii) + Intentia de a infiinta o firma.
Declaratie ne-apartententa la NEETS
Declaratie somer de lunga durata

Activitatile in cadrul proiectului

 1. Formarea antreprenoriala
  1.1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului
  1.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială
  1.3. Derularea programului de formare antreprenorială
  1.4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
  1.5. Efectuarea de stagii de practică
 2.  Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE
2.1. Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri
2.2.  Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului.
2.3. Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.
2.3.  Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.

3. Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

3.1 Asigurarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate.
3.2 Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate.

 

NOTA:

Material elaborat pentru informarea persoanelor interesate in vederea inscrierii si participarii la activitatile proiectului “Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord Vest” ID 105903

 

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru IMPORTANT: Informatii privind derularea proiectului “Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord Vest” ID 105903

A fost publicată lista cererilor de finanțare aprobate pentru apelul „România Start Up Plus”!


Descarcati aici spre consultare lista proiectelor aprobate in cadrul apelului Romania Start-up Plus.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru A fost publicată lista cererilor de finanțare aprobate pentru apelul „România Start Up Plus”!