Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "rambursare"

ANAF rambursează în luna martie TVA în valoare de 1.200,44 milioane lei


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) rambursează în luna martie suma de 1.200,44 mil. lei aferentă deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare existente la 1 martie 2013.

În selecţia lunii martie 2013 au fost cuprinse în ordinea vechimii toate deconturile de TVA, soluţionându-se prin restituire deconturile a căror vechime este de până la data de 3.02.2013 (excepţie făcând deconturile de TVA aferentă operaţiunilor de import soluţionate până la 25.02.2013).

Deconturile de TVA au fost organizate astfel:

1)    Deconturi cu compensare şi restituire care totalizează 1.116,92 mil. lei, din care se compensează suma de 71,15 mil. lei şi se restituie suma de 1.045,77 mil. lei;

2)    Deconturi cu compensare integrală în valoare de 45,21 mil. lei;

3)    Deconturi cu compensare parţială în valoare de 38,31 mil. lei, iar suma de 179,26 mil. lei se va restitui în perioada următoare.

În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează 1.045,77 mil. lei, plata efectivă a fost programată după cum urmează:

Tranşa I (8 martie): respectiv 372,18 mil. lei;

Tranşa II (28 martie): respectiv 673,59 mil. lei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF rambursează în luna martie TVA în valoare de 1.200,44 milioane lei

Proiect de ordin pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”


Potrivit dispoziţiilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea rambursării, de către autoritatea de management a programelor operaţionale, a cheltuielilor cu TVA, eligibile pentru toate programele operaţionale finanţate din instrumente structurale, beneficiarii au obligaţia depunerii, a unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.

Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA, ca anexă la cererea de rambursare, trebuie să fie certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Potrivit modificărilor aduse Hotărârii Guvernului nr.759/2007, prin Hotărârea Guvernului nr.1135/2011, prevederile art. 111 se aplică proiectelor depuse după data de 1 ianuarie 2012.

Pentru certificarea declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „C

ertificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”, a fost emis Ordinul ministrului finanţelor publice nr.33/2012, prin care s-a prevăzut, de asemenea, că procedura se aplică proiectelor depuse după data de 1 ianuarie 2012.

Prin modificările aduse Hotărârii Guvernului nr.759/2007, prin Hotărârea Guvernului nr.831/2012, s-a prevăzut că, în cazul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, prevederile art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică proiectelor aflate în derulare la data de 10 august 2012, precum şi celor depuse după această dată.

Având în vedere această modificare, este necesară modificarea dispoziţiilor art.7 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.33/2012, precum şi cele ale pct.4 din Procedura de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, aprobată prin Anexa nr.1 la acest ordin.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Proiect de ordin pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”

România a transmis CE cereri de rambursare în valoare de 43 de milioane de euro


România a transmis Comisiei Europene cereri de rambursare în valoare de 43 de milioane de euro, după deblocarea Axei prioritare 2, a declarat, marți, ministrul afacerilor europene, Leonard Orban.

„În momentul de faţă, imediat după ce a fost deblocată Axa prioritară 2, am putut transmite Comisiei Europene cereri de rambursare în valoare de 43 de milioane de euro şi CE ne-a comunicat ieri (n.r.-luni) că au şi aprobat aceste cereri de rambursare”, a declarat ministrul Leonard Orban.

„Pentru restul programelor avem pregătite cereri de rambursare de aproximativ 470 de milioane de euro, ceea ce reprezintă o sumă importantă, având în vedere situaţia în care ne aflăm în ceea ce priveşte rata de absorbţie a fondurilor comunitare. Şi tocmai de aceea sperăm că vom avea acest accept de la CE cât mai repede posibil, dacă e posibil, chiar mâine (miercuri – n.r.), urmând să transmitem cererile de rambursare şi, dacă e posibil, să primim deja aprobarea şi să fie transferaţi aceşti bani în cursul acestui an”, a mai spus ministrul afacerilor europene.

Leonard Orban a explicat că s-au aplicat corecții la fondurile deblocate.

„Am zis 5-6 sute de milioane, dar acestor cifre le-au fost aplicate nişte corecţii în urma negocierilor pe care autoritatea de audit le-a avut cu autorităţile de management”, a spus oficialul român, referindu-se la o declaraţie anterioară deblocării fondurilor în care menţiona că este vorba despre 600 de milioane de euro.

Ministrul Leonard Orban declara, la 13 decembrie, că deblocarea programelor se va face gradual. Dacă vor fi deblocate toate programele, este vorba de deblocarea a minim 600 de milioane de euro, spunea oficialul român. După anunțul de deblocare a Axei 2, ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, Elena Udrea, a declarat că facturile de aproximativ 200 de milioane de euro ar putea fi decontate până la sfârșitul acestui an.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru România a transmis CE cereri de rambursare în valoare de 43 de milioane de euro