Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "Roedl&Partner"

Roedl & Partner Audit a lansat un proiect POSDRU dedicat studenților


În luna iunie s-a lansat proiectul “Fiecare student are nevoie de Practică, Remarcare, Organizare, Evoluţie, Direcţie, Lansare – pRoedl”, cofinanțat

din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeşte în oameni!”, ce îşi propune

să evalueze aptitudinile a 500 de studenți, să organizeze sesiuni de practică profesională pentru 200 dintre ei şi să sprijine pe cei mai buni 30 dintre

studenţi pentru identificarea şi ocuparea unui loc de muncă corespunzător

pregătirii lor.

Parteneri în proiect sunt S.C. Roedl & Partner Audit S.R.L. (companie multinațională de servicii financiare), în calitate de coordonator al proiectului;

Uniunea Studenților din România; Universitatea Româno – Americană;

S.C. Roedl & Partner Outsourcing S.R.L.; Catalyst Recruitment Solutions.

Evenimentul şi conferinţa de presă de lansare a proiectului s-au desfăşurat în Sala Senatului a Universităţii Româno – Americane, instituţie de învăţământ superior, partener în cadrul proiectului. Aşa cum s-a precizat în luările de cuvânt susţinute pe parcursul evenimentului de lansare, proiectul îşi propune să faciliteze pentru 500 de studenţi din Bucureşti – Ilfov (aflaţi la data începerii

proiectului în anii I, II, III şi IV de studiu – Licenţa şi anul I – Masterat, la facultăţi cu profil economic, juridic şi sociologic din Bucureşti) accesul la servicii specializate de orientare şi consiliereprofesională, în vederea integrării lor pe piaţa muncii. Pentru 200 de participanţi selectaţi din cei 500 de studenţi, proiectul susţine dezvoltarea de competenţe practice, în vederea facilitării trecerii lor de la şcoală la viaţa activă. În final, cei mai buni 30 dintre aceştia, evaluaţi pe baza rezultatelor obţinute la stagiul de pregătire practică, vor fi sprijiniţi concret în obţinerea unui loc de muncă adecvat.

„Există o fluctuație foarte mare de personal și mulți oameni care vin și cer un loc de muncă spunând că nu știu să facă nimic, dar că sunt dispuși să învețe. Este foarte importantă consilierea profesională pentru că majoritatea oamenilor

se trezesc după vârsta de 30 de ani că nu sunt mulțumiți cu ceea ce fac”, a declarat Anca Sucală – Managing Partner – Rödl & Partner România, Manager proiect.

Potrivit acesteia, stagiul de practică durează 3 săptămâni și este plătit cu 250 de lei. Cei mai buni 30 de studenți vor primi însă un premiu suplimentar și garanția găsirii unui loc de muncă în cadrul Roedl & Partner Audit, Roedl & Partner

Outsourcing sau la alți 10 parteneri. Diseminarea experienţei proiectului se va realiza prin publicarea pe pagină web www.proedl.ro a unui “Ghid de bune practici”, la care accesul celor interesaţi va fi gratuit.

Proiectul se va derula în Bucureşti, pe parcursul a 18 luni, în perioada 29 aprilie 2014 – 29 octombrie 2015.

Rödl & Partner este o companie multinațională ce oferă servicii de audit, contabilitate şi resurse umane, consultanță fiscală şi juridică. Mai mult decât atât, compania oferă servicii în domeniul consultanței în afaceri şi în domeniul sistemelor informaționale (IT).

Fondată în 1977, în Nürenberg, Germania, Rödl & Partner s-a extins prin 91 de birouri în 40 de ţări, creşterea companiei fiind răspunsul solicitărilor clienţilor noştri.

În Germania, Rödl & Partner se află pe locul 5 în rândul companiilor care oferă servicii contabile şi pe locul 16 în topul celor mai mari companii de consultanță juridică.

Rödl & Partner s-a implicat pe piața românească încă din 1998. Pe măsură ce am acumulat experiență pe piață, susținută de o creştere constantă a cifrei de afaceri şi a numărului clienților, am deschis birourile din Bucureşti, Timişoara şi Cluj-Napoca . Rödl & Partner România are momentan peste 80 de avocați, auditori, consultanți fiscali şi experți contabili.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: cluj@roedl.pro sau la tel.+40 364 401 891.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Roedl & Partner Audit a lansat un proiect POSDRU dedicat studenților

INVITAȚIE CURS ASISTENT DE GESTIUNE CCICJ – ROEDL&PARTNER


Accesând link-ul de mai jos găsiți invitația de participare la cursul de asistent de gestiune sustinut de Camera de Comerţ şi Industrie Cluj in colaborare cu Roedl&Partner Outsourcing

Invitatie

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru INVITAȚIE CURS ASISTENT DE GESTIUNE CCICJ – ROEDL&PARTNER

Contabilitatea creativă la granița dintre moralitate și legalitate? (Partea I)


Cât de exact se poate determina performanța unei companii cu ajutorul contului de profit și pierdere?

Răspunsul este unul relativ la modul de acțiune al profesioniștilor contabili care întocmesc contul de profit și pierdere. Dacă profesioniștii acționează în concordanță/respectă cu strictețe principiul integrității și al obiectivității, care implică o abordare corecta și de bună-credință, rezultatul determinat va fi unul cât mai realist posibil.

Dacă aceștia recurg la procedee, tehnici, instrumente, cu scopul prezentării favorabile a poziției financiare și performanțelor companiei, rezultatul poate fi unul denaturat.

Cine este generatorul contabilității creative?

Contabilitatea creativă s-a născut din dorința managerilor de companii de a-și îmbunătăți performanța financiară și lichiditățile și de a minimiza rata îndatoririi financiare.

Profesioniștii contabili acționeaza de cele mai multe ori sub presiunea managementului, chiar și cu riscul încălcării principiilor deontologice pe care profesia le impune, prin manipularea cifrelor contabile și modelarea documentelor de sinteză pentru producerea rezultatului contabil dorit.

Contabilitatea creativă respectă legea, dar nu și spiritul ei.

Nu tot ceea ce este îngăduit este și cinstit”

O armă puternică a contabilității creative este chiar legislația fiscală, care cuprinde o serie de imperfecțiuni, particularități, inconsistențe, „portițe” lăsate deschise în mod deliberat de către legiuitor.

Dați-ne legi clare și precise, de neschimbat; a interpreta legile este aproape același lucru cu a le corupe.“

Reglementarea contabilă cu impact semnificativ asupra contabilității din România și cea mai utilizată de majoritatea entităților economice din România este OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare. Societățile din domenii speciale de activitate, aplică reglementări specifice care în ultimii ani s-au armonizat foarte mult cu OMFP nr. 3055/2009.

Prin analiza de ansamblu a OMFP 3055/2009, se poate constata că este foarte permisiv și oferă numeroase posibilități de exprimare a contabilității creative.(Va urma)

Rödl & Partner este o companie multinațională ce oferă servicii de audit, contabilitate şi resurse umane, consultanță fiscală şi juridică. Mai mult decât atât, compania oferă servicii în domeniul consultanței în afaceri şi în domeniul sistemelor informaționale (IT).

Fondată în 1977, în Nürenberg, Germania, Rödl & Partner s-a extins prin 91 de birouri în 40 de ţări, creşterea companiei fiind răspunsul solicitărilor clienţilor noştri.

În Germania, Rödl & Partner se află pe locul 5 în rândul companiilor care oferă servicii contabile şi pe locul 16 în topul celor mai mari companii de consultanță juridică.

Rödl & Partner s-a implicat pe piața românească încă din 1998. Pe măsură ce am acumulat experiență pe piață, susținută de o creştere constantă a cifrei de afaceri şi a numărului clienților, am deschis birourile din Bucureşti, Timişoara şi Cluj-Napoca . Rödl & Partner România are momentan peste 80 de avocați, auditori, consultanți fiscali şi experți contabili.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: cluj@roedl.pro sau la tel.+40 364 401 891.

Sursa: Roedl&Partner

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Contabilitatea creativă la granița dintre moralitate și legalitate? (Partea I)

Inactivitate temporara. Cum efectuam procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu ?


Inactivitate temporara.

Cum efectuam procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu ?

Redăm mai jos documentarul fiscal privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, urmare a declarării inactivităţii temporare la Oficiul Registrului Comerţului.

Menţionam astfel că societăţile comerciale care işi inregistrează inactivitatea temporară la Oficiul Registrului Comerţului (ORC), pot opta pentru regimul de declarare derogatoriu. Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal in a cărei evidenţă fiscală aceştia sunt inregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii. Odată cu cererea se depune dovada inscrierii inactivităţii temporare, respectiv o copie a extrasului de registru emis de catre ORC privind starea societăţilor comerciale, referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestora.

Pot opta pentru regimul derogatoriu şi contribuabilii persoane fizice autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare sau persoane fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale. Odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu se depune dovada inscrierii inactivităţii temporare la ORC sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare in baza cărora persoanele respective işi desfăşoară activitatea, după caz.

 1. Procedura de aprobare, perioada, condiţii

In caz de inactivitate temporară, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale pentru impozitele, taxele şi contribuţiile administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Depunerea declaraţiilor fiscale poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, contribuabilii trebuie să indeplinească, cumulativ, urmatoarele condiţii:

– să nu desfăşoare nici un fel de activitate;

– să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;

– să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;

– să figureze, in evidenţa fiscală, cu toate obligaţiile declarative şi de plată indeplinite;

– să nu aibă in curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;

– să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală, in curs de derulare;

– să nu fie inscrişi in lista contribuabililor declaraţi inactivi.

In cerere, contribuabilul declară pe propria răspundere că indeplineşte condiţiile enumerate mai sus şi menţionează perioada pentru care solicită regimul de declarare derogatoriu.

Cererea se soluţioneaza de organul fiscal in termen de 30 de zile de la data depunerii. Pentru cererile aprobate, decizia va cuprinde atât perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cât şi condiţiile in care acesta a fost aprobat.

Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se comunică potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal poate face oricând cercetări privind respectarea condiţiilor menţionate mai sus. In situaţia in care, in perioada aprobată pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constată neindeplinirea condiţiilor, contribuabilul va reintra in regimul normal de declarare. in aceasta situaţie, organul fiscal competent va notifica contribuabilul cu privire la incetarea regimului de declarare derogatoriu.

Obligaţiile de declarare aferente activităţii desfăşurate anterior perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu se menţin.

 1. Sfera de aplicare, termen de depunere

Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu urmatoarele declaraţii:

– formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

– formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

– formularul 104 „Declaraţie privind distribuirea intre asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, cod 14.13.01.01/dv, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

– formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţă nominală a persoanelor asigurate”, aprobat prin OMFP nr. 1.045/2012;

– formularul 120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

– formularul 130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”, cod 14.13.01.05, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

– formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adaugată”, cod 14.13.01.02, aprobat prin OPANAF nr. 1.790/2012.

Regimul de declarare derogatoriu se solicită pentru toate obligaţiile de declarare cuprinse in formularele menţionate mai sus şi care sunt inscrise in vectorul fiscal al contribuabilului.

Pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii nu au obligaţia depunerii declaraţiilor prevazute mai sus, cu urmatoarea excepţie:

– pentru fracţiunea de an fiscal aflată in afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligaţia depunerii următoarelor declaraţii la termenele prevăzute de lege:

101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”;

120 „Decont privind accizele”;

130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”.

3. Administrare

Informaţia privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu şi cea privind incetarea regimului de declarare derogatoriu se inscriu in vectorul fiscal al contribuabilului.

Contribuabilii care au obligaţia depunerii pentru o fracţiune de an a Declaraţiilor 101, 120 şi 130, după caz, sunt supuşi procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea in termen a declaraţiilor de impunere din oficiu.

Pentru celelalte obligaţii fiscale sau declaraţii informative, altele decât cele menţionate mai sus, pentru care contribuabilii au, potrivit legii, obligaţia depunerii la organele fiscale, termenele de depunere şi procedurile de administrare aplicabile sunt cele prevăzute de legislaţia fiscală in vigoare.

*Baza legală: Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, cu modificările şi completările ulterioare.

Rödl & Partner este o companie multinațională ce oferă servicii de audit, contabilitate şi resurse umane, consultanță fiscală şi juridică. Mai mult decât atât, compania oferă servicii în domeniul consultanței în afaceri şi în domeniul sistemelor informaționale (IT).

Fondată în 1977, în Nürenberg, Germania, Rödl & Partner s-a extins prin 91 de birouri în 40 de ţări, creşterea companiei fiind răspunsul solicitărilor clienţilor noştri.

În Germania, Rödl & Partner se află pe locul 5 în rândul companiilor care oferă servicii contabile şi pe locul 16 în topul celor mai mari companii de consultanță juridică.

Rödl & Partner s-a implicat pe piața românească încă din 1998. Pe măsură ce am acumulat experiență pe piață, susținută de o creştere constantă a cifrei de afaceri şi a numărului clienților, am deschis birourile din Bucureşti, Timişoara şi Cluj-Napoca . Rödl & Partner România are momentan peste 80 de avocați, auditori, consultanți fiscali şi experți contabili.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: cluj@roedl.pro sau la tel.+40 364 401 891.

Sursa: Rödl & Partner

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Inactivitate temporara. Cum efectuam procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu ?

Principalele modificări legislative şi fiscale cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2014


Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră şi pentru a vă ajuta să înțelegeți mai bine imperfecțiunile şi oportunitățile apărute în legislația fiscală din România, vă prezentăm în articolul de mai jos o parte din actele normative care cuprind modificările ce se aplică începând cu 1 ianuarie 2014.

Toate aceste schimbări, împreună cu alte teme de interes, vor fi prezentate și susținute de specialiștii și colaboratorii companiei Roedl&Partner la seminarul din 26 februarie 2014, organizat la sediul din str. Milton Lehrer nr. 14 Cluj-Napoca.

 1. Legea 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de invăţământ superior a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 776 din 12 decembrie 2013 şi prevede pentru absolvenţii de invăţământ superior, perioada de 6 luni de debut in profesie.

Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă şi pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum şi de dobândire de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate.

Angajatorii care încheie un contract de stagiu în condiţiile prezentei legi primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, in limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

 1. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 stabileşte la 2.298 lei salariul mediu brut, iar cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 2.298 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.149 lei.

 1. O.U.G. nr. 88/2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 593/20.09.2013 completează Codului fiscal prin introducerea contribuţiei individuale la asigurările de sănătate pentru persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor ( inchiriere, a-rendare).

Baza de calcul a contribuţiei de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor este diferenţa dintre venitul brut impozabil şi o cota de cheltuieli forfetare de 25%, similar impozitului pe venitul din chirii. Baza de calcul lunară nu poate fi mai mică decât un salariu minim brut pe ţară, când acesta este singurul venit al persoanei fizice şi nu poate să fie mai mare decât valoarea a de 5 ori salariului mediu brut pe ţară.

Procentul contribuţiei individuale la sănătate este de 5,5%.

 1. OUG 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 15 noiembrie 2013 cuprinde următoarele prevederi:

 • se introduce impozitul pe construcţii (construcţiile sunt cele prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mij-loacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare). Impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior. Cheltuiala cu impozitul pe construcții este deductibilă la calculul profitului impozabil.

 • sumele aferente cheltuielilor de sponsorizare și/sau mecenat și cele aferente cheltuielilor privind bursele private care nu se scad din impozitul pe profit (depășesc limita de deductibilitate de 3 la mie din cifra de afaceri şi nu mai mult de 20% din impozitul pe profit) se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora.

 • dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plăti impozit pe profit. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. Veniturile din diferențele de curs valutar și valoarea reducerilor comerciale acordate ulte- rior facturării sunt considerare venituri neimpozabile la determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

 • contribuabilii, persoane impozabile stabilite în România, declaraţi inactivi, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate. Pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operaţiunilor care urmează a fi efectuate după data înregistrării în scopuri de TVA care dau drept de deducere, se ajustează în favoarea persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de taxă depus de persoana impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA, sau, după caz, într-un decont ulterior.

 • sunt scutite de la plata impozitului pe profit, dividendele primite de la o persoană juridică română sau de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit, situată într-un stat terţ, cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, la persoana juridică română sau la persoana juridică străină din statul terţ, la data înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.

 • se modifică nivelul accizei la benzina cu plumb, motorina, kerosen utilizat drept combustibil pentru motor. Valoarea în lei a accizelor se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În situaţia în care cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent este mai mic decât cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, valoarea în lei a accizelor se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, valoare care se actualizează cu media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie din anul precedent. Pentru anul 2014, media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie a anului 2013 este de 104,77%.

 • posibilitatea schimbării anului fiscal diferit de anul calendaristic pentru contribuabilii afiliaţi unor societăţi din alte state, ce utilizează exerciţiul annual di-ferit de anul calendaristic.

Primul an fiscal modificat include şi perioada anterioară din anul calenda-ristic cuprinsă între 1 ianuarie şi ziua anterioară primei zi a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal. Contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale modificarea anului fiscal, cu cel puţin 30 de zile calenda-ristice înainte de începutul anului fiscal modificat.

 1. Prin HG 871/2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 703/15.11.2013 se stabileşte faptul că:

 • începând cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014,

 • de la 1 iulie 2014, valoarea acestuia se majorează la 900 lei lunar.

 1. Prin OUG nr. 111/2013, sistemul de TVA la încasare a devenit opţional şi a fost îmbunătăţit, iar noile prevederi se aplică începând cu 01 ianuarie 2014.

Ca şi anul trecut, sistemul poate fi aplicat de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, ce realizează o cifră de afaceri mai mică de 2.250.000 lei. La depăşirea acestui plafon, se trece în mod obligatoriu la sistemul de TVA cu exigibilitate normală.

În cazul în care o persoană impozabilă aplică sistemul de TVA la încasare şi a depăşit cifra de afaceri mai sus amintită, va depune până pe data de 25 a lunii următoare notificare pentru ieşirea din sistem prin formularul (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“.

Rödl & Partner este o companie multinațională ce oferă servicii de audit, contabilitate şi resurse umane, consultanță fiscală şi juridică. Mai mult decât atât, compania oferă servicii în domeniul consultanței în afaceri şi în domeniul sistemelor informaționale (IT).

Fondată în 1977, în Nürenberg, Germania, Rödl & Partner s-a extins prin 91 de birouri în 40 de ţări, creşterea companiei fiind răspunsul solicitărilor clienţilor noştri.

În Germania, Rödl & Partner se află pe locul 5 în rândul companiilor care oferă servicii contabile şi pe locul 16 în topul celor mai mari companii de consultanță juridică.

Rödl & Partner s-a implicat pe piața românească încă din 1998. Pe măsură ce am acumulat experiență pe piață, susținută de o creştere constantă a cifrei de afaceri şi a numărului clienților, am deschis birourile din Bucureşti, Timişoara şi Cluj-Napoca . Rödl & Partner România are momentan peste 80 de avocați, auditori, consultanți fiscali şi experți contabili.

Pentru inscrieri la seminar vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: cluj@roedl.pro sau la tel.+40 364 401 891.

sursa: Roedl&Partner

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Principalele modificări legislative şi fiscale cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2014