Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Principalele modificări legislative şi fiscale cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2014

A- A A+

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră şi pentru a vă ajuta să înțelegeți mai bine imperfecțiunile şi oportunitățile apărute în legislația fiscală din România, vă prezentăm în articolul de mai jos o parte din actele normative care cuprind modificările ce se aplică începând cu 1 ianuarie 2014.

Toate aceste schimbări, împreună cu alte teme de interes, vor fi prezentate și susținute de specialiștii și colaboratorii companiei Roedl&Partner la seminarul din 26 februarie 2014, organizat la sediul din str. Milton Lehrer nr. 14 Cluj-Napoca.

 1. Legea 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de invăţământ superior a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 776 din 12 decembrie 2013 şi prevede pentru absolvenţii de invăţământ superior, perioada de 6 luni de debut in profesie.

Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă şi pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum şi de dobândire de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate.

Angajatorii care încheie un contract de stagiu în condiţiile prezentei legi primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, in limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

 1. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 stabileşte la 2.298 lei salariul mediu brut, iar cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 2.298 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.149 lei.

 1. O.U.G. nr. 88/2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 593/20.09.2013 completează Codului fiscal prin introducerea contribuţiei individuale la asigurările de sănătate pentru persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor ( inchiriere, a-rendare).

Baza de calcul a contribuţiei de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor este diferenţa dintre venitul brut impozabil şi o cota de cheltuieli forfetare de 25%, similar impozitului pe venitul din chirii. Baza de calcul lunară nu poate fi mai mică decât un salariu minim brut pe ţară, când acesta este singurul venit al persoanei fizice şi nu poate să fie mai mare decât valoarea a de 5 ori salariului mediu brut pe ţară.

Procentul contribuţiei individuale la sănătate este de 5,5%.

 1. OUG 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 15 noiembrie 2013 cuprinde următoarele prevederi:

 • se introduce impozitul pe construcţii (construcţiile sunt cele prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mij-loacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare). Impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior. Cheltuiala cu impozitul pe construcții este deductibilă la calculul profitului impozabil.

 • sumele aferente cheltuielilor de sponsorizare și/sau mecenat și cele aferente cheltuielilor privind bursele private care nu se scad din impozitul pe profit (depășesc limita de deductibilitate de 3 la mie din cifra de afaceri şi nu mai mult de 20% din impozitul pe profit) se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora.

 • dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plăti impozit pe profit. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. Veniturile din diferențele de curs valutar și valoarea reducerilor comerciale acordate ulte- rior facturării sunt considerare venituri neimpozabile la determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

 • contribuabilii, persoane impozabile stabilite în România, declaraţi inactivi, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate. Pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operaţiunilor care urmează a fi efectuate după data înregistrării în scopuri de TVA care dau drept de deducere, se ajustează în favoarea persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de taxă depus de persoana impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA, sau, după caz, într-un decont ulterior.

 • sunt scutite de la plata impozitului pe profit, dividendele primite de la o persoană juridică română sau de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit, situată într-un stat terţ, cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, la persoana juridică română sau la persoana juridică străină din statul terţ, la data înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.

 • se modifică nivelul accizei la benzina cu plumb, motorina, kerosen utilizat drept combustibil pentru motor. Valoarea în lei a accizelor se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În situaţia în care cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent este mai mic decât cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, valoarea în lei a accizelor se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, valoare care se actualizează cu media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie din anul precedent. Pentru anul 2014, media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie a anului 2013 este de 104,77%.

 • posibilitatea schimbării anului fiscal diferit de anul calendaristic pentru contribuabilii afiliaţi unor societăţi din alte state, ce utilizează exerciţiul annual di-ferit de anul calendaristic.

Primul an fiscal modificat include şi perioada anterioară din anul calenda-ristic cuprinsă între 1 ianuarie şi ziua anterioară primei zi a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal. Contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale modificarea anului fiscal, cu cel puţin 30 de zile calenda-ristice înainte de începutul anului fiscal modificat.

 1. Prin HG 871/2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 703/15.11.2013 se stabileşte faptul că:

 • începând cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014,

 • de la 1 iulie 2014, valoarea acestuia se majorează la 900 lei lunar.

 1. Prin OUG nr. 111/2013, sistemul de TVA la încasare a devenit opţional şi a fost îmbunătăţit, iar noile prevederi se aplică începând cu 01 ianuarie 2014.

Ca şi anul trecut, sistemul poate fi aplicat de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, ce realizează o cifră de afaceri mai mică de 2.250.000 lei. La depăşirea acestui plafon, se trece în mod obligatoriu la sistemul de TVA cu exigibilitate normală.

În cazul în care o persoană impozabilă aplică sistemul de TVA la încasare şi a depăşit cifra de afaceri mai sus amintită, va depune până pe data de 25 a lunii următoare notificare pentru ieşirea din sistem prin formularul (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“.

Rödl & Partner este o companie multinațională ce oferă servicii de audit, contabilitate şi resurse umane, consultanță fiscală şi juridică. Mai mult decât atât, compania oferă servicii în domeniul consultanței în afaceri şi în domeniul sistemelor informaționale (IT).

Fondată în 1977, în Nürenberg, Germania, Rödl & Partner s-a extins prin 91 de birouri în 40 de ţări, creşterea companiei fiind răspunsul solicitărilor clienţilor noştri.

În Germania, Rödl & Partner se află pe locul 5 în rândul companiilor care oferă servicii contabile şi pe locul 16 în topul celor mai mari companii de consultanță juridică.

Rödl & Partner s-a implicat pe piața românească încă din 1998. Pe măsură ce am acumulat experiență pe piață, susținută de o creştere constantă a cifrei de afaceri şi a numărului clienților, am deschis birourile din Bucureşti, Timişoara şi Cluj-Napoca . Rödl & Partner România are momentan peste 80 de avocați, auditori, consultanți fiscali şi experți contabili.

Pentru inscrieri la seminar vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: cluj@roedl.pro sau la tel.+40 364 401 891.

sursa: Roedl&Partner

Related Posts with Thumbnails