Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "subventii"

IMPORTANT: Informatii privind derularea proiectului “Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord Vest” ID 105903


Informații generale

Titlul proiectului: ”Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord Vest”
Finanțat din: Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3Locuri de munca pentru toti
Obiectiv specific 3.7- Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Bugetul proiectului: 8,905,185.00 lei
Durata de implementare a proiectului: ianuarie 2018- decembrie 2020
Grup-tinta: 320 de persoane
Numar minim de intreprinderi noi subventionate: 36
Plafon maxim pentru subventie: 40.000 euro (platibili in lei la cursul Inforeuro din august 2016 de 4.4585 lei/euro)

 1. Obiectivele generale ale proiectului:
  • Dezvoltarea competentelor antreprenoriale,
  • Sprijinirea initiativelor antreprenoriale ca forma de ocupare pe cont propriu si crearea de noi locuri de munca,
  • Cresterea sustenabila a ocuparii in Regiunea Nord-Vest prin sustinerea intreprinderilor nonagricole din zona urbana a Regiunii de Nord-Vest.

2. Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Dezvoltarea competentelor si abilitatilor antreprenoriale si de planificare pentru minim 320 persoane din Regiunea NV
  • Informarea publicului si atragerea grupului-tinta prin mass-media, materiale de promovare si Internet,
  • Inscrierea grupului-tinta si selectarea candidatilor eligibili
  • Furnizarea cursului Competente antreprenoriale;
  • Furnizarea de servicii de consultanta pt elaborarea planurilor de afaceri
  • Intocmirea planurilor de afaceri
  • Selectarea pt finanantare a minim 36 planuri de afaceri
  • Participarea la stagii de practica de 40 ore
  • Obtinerea certificatelor de absolvire a cursului Competente antreprenoriale
  • Cresterea oportunitatilor de ocupare si de obtinere a unor venituri suplimentare, prin furnizarea sprijinului pentru demararea a 36 afaceri in domenii non-agricole
  • Infiintarea unui Centru antreprenorial pentru accelerarea afacerilor,
  • Organizarea a 6 workshop-uri, creare retea antreprenoriala si stabilire parteneriate cu centre/incubatoare de sprijinire a afacerilor din Cluj Napoca, furnizarea serviciilor de consiliere, consultanta si mentorat
  • Semnarea contractelor de subventii
  • Infiintarea intreprinderilor noi
  • Furnizarea serviciilor juridice pentru asigurarea respectarii tuturor conditiilor pentru implementarea planurilor de afaceri si obtinerea ajutoarelor de minimis.
  • Sprijin si monitorizare pentru indeplinirea conditiilor asumate in cadrul planurilor de afaceri.
  • Decontarea primei transe din ajutorul de minimis, transmiterea cererilor de rambursare/plata pentru transa finala.
  • Asigurarea dezvoltarii si sustenabilitatii celor 36 de afaceri
  • Furnizarea serviciilor de consultanta si mentorat pentru dezvoltare pentru 36 intreprinderi,
  • Organizarea a 3 workshop-uri, dezvoltare retea antreprenoriala si valorificarea parteneriatelor cu centrele/incubatoarele de sprijinire a afacerilor din Cluj Napoca, asigurarea sustenabilitatii prin continuarea functionarii Centrului antreprenorial pentru accelerarea afacerilor si furnizarea de servicii specializat,
  • Monitorizarea functionarii si dezvoltarii celor 36 intreprinderi in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora.

Criterii de eligibilitate in proiect:

Sunteti eligibil in grupul tinta al proiectului (minim 320 persoanele fizice)  daca indepliniti cumulativ urmatoarele conditii:

 1. intentionati sa infiintati o afacere nonagricola in mediul urban;
 2. aveti resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban, in regiunea Nord-Vest
 3. nu apartineti categoriei de tineri NEETs (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 24 ani

*Conditie suplimentara pentru participarea la cursul Competente antreprenoriale:

Sa nu fi urmat cursul Competente antreprenoriale, iar persoanele care au mai participat la acest curs (in forma autorizata de CCI CJ) vor fi selectate doar pentru acordarea serviciilor de consultanta pentru intocmirea planului de afaceri, urmand ca apoi sa poata participa la selectia de idei de afaceri

*Conditie suplimentara pentru a putea participa la concursuri de planuri de afaceri si a infiinta o intreprindere noua: sa nu detineti calitatea de administrator sau asociat intr-o alta firma.

La inscrierea in grupul-tinta veti completa urmatoarele documente:

A   DOCUMENTE PERSONALE:
Copie dupa CI/BI (cu rezidenta sau domiciliul in regiunea NV (BIHOR, CLUJ, MARAMURES, SALAJ, SATU MARE, BISTRITA NASAUD) ;
ANGAJATI: adeverinta de angajat;
SOMERI de scurta durata: adeverinta AJOFM sau copie de pe carnetul de somer
SOMERI de lunga durata: declaratie pe propria raspundere;
STUDENTI: adeverinta de student sau copie carnet cu viza la zi;
Copie certificat de nastere,
Copie certificat de casatorie (unde e cazul),
Copie ultima diploma de studii,
Adeverinta medicala (cu mentiunea “Clinic sanatos. Apt pentru curs.”)
B   DOCUMENTE FURNIZATE PT COMPLETARE DE CATRE CCICJ:
Fisa de informare;
Fisa/formular inscriere in grupul tinta  (ANEXA 8 Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 20142020 );
Declaratie pe propria raspundere pentru evitarea dublei finantari (pentru selectare in vederea participarii la cursul Competente antreprenoriale);
Chestionar de analiza.
Cerere inscriere grup tinta + Angajament de a respecta conditiile proiectului si de a participa la activitatile planificate (curs de antreprenoriat si seminarii) + Intentia de a infiinta o firma.
Declaratie ne-apartententa la NEETS
Declaratie somer de lunga durata

Activitatile in cadrul proiectului

 1. Formarea antreprenoriala
  1.1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului
  1.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială
  1.3. Derularea programului de formare antreprenorială
  1.4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
  1.5. Efectuarea de stagii de practică
 2.  Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE
2.1. Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri
2.2.  Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului.
2.3. Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.
2.3.  Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.

3. Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

3.1 Asigurarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate.
3.2 Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate.

 

NOTA:

Material elaborat pentru informarea persoanelor interesate in vederea inscrierii si participarii la activitatile proiectului “Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord Vest” ID 105903

 

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru IMPORTANT: Informatii privind derularea proiectului “Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord Vest” ID 105903

ANUNT IMPORTANT: Demarare proiect ”Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord-Vest”


FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3- Locuri de munca pentru toți
Obiectiv specific 3.7- Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlul proiectului: Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord Vest
Beneficiar: CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ
Contract POCU/83/3.7/105903

 

ANUNȚ

 

Camera de Comerț si Industrie Cluj, în calitate de beneficiar al proiectului ”Antreprenoriat sustenabil în Regiunea de Nord-Vest”,  cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 3 – Locuri de munca pentru toțiObiectivul specific 3.7- Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană invită persoanele fizice cu domiciliul/ reședința în județele din regiunea de Nord-Vest care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediu urban, interesate în dezvoltarea propriilor competențe antreprenoriale,  să se înregistreze pentru a beneficia de consiliere, formare profesională și, nu în ultimul rând, de subvenții pentru dezvoltarea unei afaceri.

Puteți transmite expresiile dumneavoastră de interes prin completarea Formularului de inscriere preliminara (click pentru descarcare) și retransmiterea lui pe adresa de mail paula.vaida@ccicj.ro sau pe fax la numărul 0364-730984.

Persoanele eligibile, conform criteriilor prevăzute în proiect, vor fi contactate.

 

Manager Proiect
Elisabeta Dumitrescu

 

 

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANUNT IMPORTANT: Demarare proiect ”Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord-Vest”

Programe de schimb pentru tinerii fermieri


Camera Națională a participat în data de 4.09.2014 la un focus grup privind nevoile de formare ale tinerilor fermieri în cadrul proiectului – pilot: Programe de schimb pentru tinerii fermieri, beneficiar Comisia Europeana Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală, prin doamna Iuliana Călin, manager proiect în cadrul Biroului Proiecte Europene, Departamentul Analiză, Politici și Afaceri Publice.

Evenimentul a avut drept scop prezentarea și validarea rezultatelor chestionarului aplicat tinerilor fermieri din UE. Din România au participat la acest studiu 100 de tineri fermieri.

Din rezultatele prezentate a reieșit că:

–         Disponibilitatea terenurilor de a fi închiriate sau cumpărate și disponibilitatea subvențiilor sunt mai puțin problematice pentru tinerii fermieri intervievați din România decât pentru tinerii fermieri din UE, în timp ce accesarea de credite, existența forței de muncă calificată, consilierea furnizată de instituții/organizații publice și accesul la asigurări par a fi mult mai importante.

–         Cele mai importante surse pentru a obține cunoștințe pentru tinerii fermieri intervievați din România sunt grupurile de studiu și rețele, atelierele de lucru și seminariile, schimburile de experiență, discuțiile pe internet și învățarea prin intermediul internetului. Cursurile de agricultură sau training-urile sunt mai puțin interesante pentru ei.

–         Ca surse de informare folosesc mai mult autoritățile locale, contabilii și instituțiile de formare și în mai mică măsură cumpărătorii/clienții, medicii veterinari, institutele de cercetare și partidele politice.

–         Percepțiile fermierilor români intervievați cu privire la beneficiile aduse de participarea la un schimb de experiență sunt mai pozitive decât percepțiile colegilor din alte țări ale UE.

Accesând link-ul de mai jos găsiți  concluziile chestionarului aplicat tinerilor fermieri din UE:

Romania – Background document Focus group_RO

Sursa: CCIR

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Programe de schimb pentru tinerii fermieri