Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "tineri"

COMUNICAT DE PRESA


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013;

Investeşte în oameni!

Camera de Comerț și Industrie Cluj, în parteneriat cu Camera de Comerț,  Industrie și Agricultura Arad, Asociația întreprinzătorilor Privați din Regiunea Vest, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare, Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” Arad și Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană anunță lansarea proiectului ”Antreprenoriat sustenabil pentru tinerii din regiunile NV și V”, ID proiect 150381.

Cofinanțat  din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul axei prioritare 3 ” Creșterea  adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, domeniul major de intervenție 3.1 ”Promovarea culturii antreprenoriale”, proiectul se desfășoară pe o perioadă de 10 luni, Februarie 2015 – Noiembrie 2015 și are un buget în valoare de 5.810.378 lei.

Proiectul își propune dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul persoanelor cu vârsta peste 18 ani din regiunile Nord-Vest și Vest, care doresc să dezvolte o activitate independentă și să sprijine înființarea de noi întreprinderi în vederea creșterii sustenabile a ratei de ocupare, în acord cu sectoarele competitive menționate in direcțiile de politică industrială cuprinse in Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  • creșterea gradului de informare și conștientizare privind avantajele inițiativelor antreprenoriale, de stimulare a acestora și de motivare pentru inițierea unei afaceri în domenii competitive;
  • dezvoltarea și înființarea unor structuri sustenabile de sprijin pentru inițierea de afaceri;
  • dezvoltarea competențelor și abilităților antreprenoriale și manageriale necesare pentru inițierea și dezvoltarea unor afaceri sustenabile;
  • creșterea numărului de persoane care inițiază o afacere prin sprijin financiar direct acordat pentru planuri de afaceri fezabile și viabile.

Obiectivele propuse se vor realiza prin furnizarea de servicii integrate de consultanță, formare profesională, atât pentru inițierea, cât și pentru dezvoltarea afacerilor, respectiv prin acordarea de sprijin financiar direct – subvenții pentru realizarea obiectivelor propuse în cadrul planurilor de afaceri.

Rezultatele finale prin care proiectul va contribui la obiectivul general al Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 sunt:

  • organizarea a 10 seminarii de informare și conștientizare a publicului larg privind importanța și avantajele antreprenoriatului;
  • dezvoltarea a 2 centre și înființarea altor 4 pentru sprijin în inițierea  afacerilor;
  • furnizarea de servicii de consultanță pentru inițierea unei afaceri și cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale pentru 420 de persoane;
  • furnizarea de cursuri de dezvoltare a competențelor manageriale pentru 140 de persoane;
  • acordarea de subvenții pentru inițierea a 46 de afaceri noi;
  • crearea a 92 de locuri de muncă în cadrul întreprinderilor nou înființate.

Detalii despre proiect puteți obține la numărul de telefon 0364-730980, la adresa de e-mail: office@ccicj.ro și pe website: www.ccicj.ro

Ing. Ștefan-Florea DIMITRIU

Președinte

Camera de Comerț și Industrie Cluj

Elisabeta DUMITRESCU

Manager proiect

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESA

Clujul-Napoca: printre primele oraşe unde tinerii îşi doresc să locuiască


Majoritatea tinerilor români este nemulţumită de oportunităţile şi condiţiile la care au acces în oraşul în care locuiesc în prezent. Astfel 67% dintre respondenţii unui sondaj realizat de Siemens România şi-au manifestat intenţia de a părăsi oraşul unde îşi au domiciul în acest moment. Aceştia iau în calcul varianta de a se muta în alte zone urbane pentru a avea o calitate a vieţii mai bună.

Printre oraşele considerante cele mai ofertante spre a fi locuite, tinerii au clasat în fruntea clasamentului Bucureştiul (21.05%) Cluj-Napoca (18.46%) şi Braşovul (15.41%). Aceştia consideră că oraşele în care locuiesc acum nu le oferă sufieciente posibilităţi de muncă şi de studiu, costurile pentru locuit sunt crescute, iar curăţenia, traficul congestionat şi clădirile urâte şi nesigure sunt probleme care scad din calitatea vieţii oferită.

În sondajul Siemens România se mai arată că migraţia internă este un fenomen care a luat amploare în ultimii ani, în principal tinerii fiind printre cei care preferă să se mute dintr-un loc în altul. Acest fapt poate duce la dezechilibre majore, întrucât unele oraşe riscă să rămână aproape goale sau să aibă o populaţie îmbătrânită, în timp ce altele tind să fie supra-aglomerate.

Studiul a fost realizat pe un eşantion de 1506 respondenţi cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani din mediul urban, pe platforma ivox.ro.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Clujul-Napoca: printre primele oraşe unde tinerii îşi doresc să locuiască