UE, FMI şi BM au convenit ca România să ţintească un deficit de 7,3% din PIB, în standarde europene


Misiunea comună în România a Comisiei Europene (CE), Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi Băncii Mondiale (BM) a convenit cu autorităţile de la Bucureşti să se încadreze într-un deficit bugetar de 7,3% din produsul intern brut (PIB) în 2010, potrivit standardelor europene ESA95.

În standarde româneşti, oficialii români s-au angajat să se încadreze într-un deficit bugetar de 6,8% din PIB în acest an, astfel încât să primească şi următoarele tranşe din împrumutul de aproape 20 miliarde euro convenit cu instituţiile financiare internaţionale.

„O astfel de consolidare este necesară pentru a pune finanţele publice ale României pe baze solide, creând în acelaşi timp condiţiile necesare pentru o redresare sustenabilă a economiei”, se arată în comunicatul comun al celor trei instituţii transmis la finalul misiunii comune în România.

O misiune comună a Comisiei Europene, FMI şi Băncii Mondiale s-a aflat la Bucureşti de pe 26 aprilie până pe 10 mai, pentru a evalua gradul de conformare a României la cerinţele programului multilateral de sprijin.

Misiunea Comisiei Europene, condusă de Matthias Mors, director de afaceri economice şi financiare din direcţia generală (ECFIN) şi Fabienne Ilzkovitz, şef de unitate în ECFIN, a concluzionat provizoriu că, luând în considerare reducerile de cheltuieli suplimentare anunţate de autorităţile române, condiţiile de acordare a împrumutului de la UE au fost îndeplinite în mare parte.

Evaluarea pozitivă a programului va fi raportată la Bruxelles. Scrisoarea suplimentară de intenţie, ce va conţine şi noile măsuri anunţate de Guvernul României şi convenite cu UE, FMI şi BM, va fi semnată în iunie 2010, după ce va primi decizia favorabilă din partea Comisiei şi după consultarea statelor membre ale UE, se mai arată în comunicatul publicat pe pagina de internet a Comisiei Europene.

Sursa: NewsIn