Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Vezi lista cursurilor organizate de Camera de Comerţ şi Industrie Cluj în luna mai

A- A A+
Vezi lista cursurilor organizate de Camera de Comerţ şi Industrie Cluj în luna mai

TEHNICI DE TEAM  BUILDING PENTRU MANAGERI

Perioada: 8 mai 2012, orele 16,00 – 20,00

Scopul trainingului: participanţii să-şi însuşească caracteristicile de bază şi rolurile unei echipe eficiente, respectiv unele tehnici simple de dezvoltare a spiritului de echipă şi să le poată aplica în practică.

Grupul ţintă: manageri de firme mici şi mijlocii şi manageri/specialişti de resurse umane care pot facilita activităţile de dezvoltare a spiritului de echipă pentru orice echipă de muncă din organizaţie.

Conţinutul trainingului

Trainingul prezintă caracteristicile unei echipe eficiente şi rolurile ce trebuie acoperite într-o echipă echilibrată, bazându-se şi folosind experienţa acumulată de participanţi prin exerciţii şi jocuri de rol, respectiv dezbateri. În a doua parte a trainingului participanţii învaţă să faciliteze un workshop de stabilire a viziunii şi a valorilor echipei cu ajutorul unui exerciţiu de joc de roluri.

1. Introducere: Caracteristicile unei echipe eficiente (60 min)

2. Rolurile în echipă şi echipa echilibrată (60 min.)

2.1. Rolurile în echipă şi caracteristicile lor

2.2. Conştientizarea preferinţelor proprii de roluri

2.3. Folosirea rolurilor de echipă pentru construirea unei echipe echilibrate

3. Identitatea echipei (90 min.)

3.1. Elementele identităţii unei echipe

3.2. Sloganul şi logoul echipei

3.2. Stabilirea valorilor comune

Taxa de înscriere: 240 lei + TVA/participant

Data limită de înscriere: 7 mai 2012

DOCUMENTAŢIA  SPECIFICĂ SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

Perioada: 16 mai 2012, orele 15,00 – 20,00

Se adresează managerilor, şefilor de departamente, tuturor celor interesaţi.

Tematica: Conştientizarea importanţei documentaţiei smc. Se ştie că nu e uşor să se formeze o documentaţie corespunzătoare într-un sistem de management al calităţii.

Paşii necesari pentru a avea o documentaţie eficientă şi nu sperietoare într-un sistem de management al calităţii.

Taxa de înscriere: 90 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 99 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 15 mai 2012

RELAŢIA EFICIENTĂ CU CLIENŢII

Perioada: 23 mai – 24 mai 2012, orele 16,00 – 20,00

Tematica: Atitudinea în relaţiile cu clienţii. Ce vrea şi ce nevoi are clientul. Cunoaşterea profilului clienţilor. Gestionarea clienţilor dificili. Strategii de relaţionare cu clienţii. Gestionarea reclamaţiilor. Crosseling.

Taxa de înscriere: 250 lei/participant(preţul include TVA)- pentru membri CCI Cluj; 275 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 22 mai 2012

CONTABILITATE PRIMARĂ

Perioada: 29  mai – 28  iunie 2012, orele 16,00 – 20,00  în zilele de marţi şi joi

Tematica: Generalităţi. Definiţii. Contabilitatea capitalului social. Contabilitatea cheltuielilor de constituire. Contabilitatea mijloacelor fixe. Inregistrarea aprovizionărilor cu materii prime. Contabilitatea mărfurilor. Contabilitatea datoriilor şi creanţelor privind asigurarea şi protecţia socială. Contabilitatea rezultatelor exerciţiului. Registrele de contabilitate. Dezbateri şi seminarii.

Taxa de înscriere: 240 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 264 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 28 mai 2012

Informaţii cursuri la Centrul de Formare, Perfecţionare Profesională şi Resurse Umane al Camerei de Comerţ  şi  Industrie  Cluj (str.Horea nr.3, et.III, cam.302, tel:0364-730989, e-mail:aurelia@ccicj.ro).

Related Posts with Thumbnails