Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

CONVOCATOR- Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj

A- A A+

CONVOCATOR- Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj

 CONVOCATOR

               În conformitate cu Art. 19, pct.4 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, se deschide sesiunea de vot în perioada 10.03.2022 – 17.03.2022, orele 10,oo, on-line sau prin intermediul mijloacelor tehnice de telecomunicații a Adunării Generale Ordinare a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea Raportului de activitate al Camerei pe anul 2021;
  • Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori privind realizările Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021;
  • Descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere al Camerei pentru activitatea desfăşurată în anul 2021;
  • Aprobarea Raportului de activitate al Camerei pe anul 2022;
  • Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei pe anul 2022;
  • Aprobarea contractării unei linii de credit pe anul 2022 în valoare de 1 milioane lei, in cazul aprobarii unui proiect din fonduri europene si semnarea contractului de finantare, de la Banca Transilvania Cluj-Napoca sau UniCredit Bank sucursala  Cluj-Napoca;

         Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală Ordinară se consideră legal constituită prin votul online a jumătate plus unu din numărul membrilor.

            Aprobarea punctelor din ordinea de zi se va confirma/semna on-line pe buletinul de vot de catre membrii reprezentanților secțiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, până în data de 17 martie 2022, orele 10,oo.

Ing. Ştefan DIMITRIU

Preşedinte

Descărcați aici materialele de sedința:

Related Posts with Thumbnails