Apel POCU pentru Camere de Comert si Industrie – „Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM”


Apel POCU pentru Camere de Comert si Industrie – „Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM”

CompaniaCertipro Education, distribuitor exclusiv pentru Romania si Republica Moldova al solutiilor educationale de evaluare si certificare profesionala Certiport SUA este cel mai mare furnizor global de solutii de educatie pentru tineri si adulti. Detalii regăsiți in prezentarea pdf atașată: Certipro Education_Certifications_Presentation_Aug 2020

Se lansează apelul POCU pentru proiecte de formare si certificare competente digitale: Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM (proiecte de la 100.000 EUR la 1.000.000 EURO).

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman,  lansează apelul „Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM”, finanțat în cadrul axei prioritare 3, obiectivul specific 3.12. Bugetul apelului este de 20 milioane euro (contribuție UE și contribuția națională, iar din această sumă alocarea dedicată teritoriului ITI Delta Dunării este de 1 milion euro. În cadrul apelului vor fi finanțate doar proiecte implementate în regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia). Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS2014  în perioada 17 august 2020 – 30 octombrie 2020.

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt eligibile următoarele activități:

1.3.1. Activitatea 1 (relevantă şi obligatorie): Furnizarea de programe de formare profesionala (NB. In cadrul prezentului apel de proiecte se pot furniza programe de formare profesională  exclusiv în domeniul alfabetizarii digitale și TIC.). Se vor finanţa cursuri care sprijină atat dobandirea competenţelor primare cât şi dobândirea de competenţe avansate în domeniul TIC.

1.3.2 Activitatea 2 (relevantă): Evaluarea și certificarea competențelor profesionale

1.3.3 Activitatea 3 (relevantă şi obligatorie): Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

1.3.4 Activitatea 4 (activitate suport): Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor

Tipurile de solicitanți eligibili sunt:

  • Organizații patronale, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională;
  • Asociații de întreprinderi9 – persoane juridice constituite în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională;
  • Camerele de Comerț și Industrie – persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea camerelor de comerț din România nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională.

Entitățile de mai sus pot aplica în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante (de exemplu: organizații sindicale sau/si furnizori de formare profesionala).

Certipro Education poate participa in proiect in calitate de FURNIZOR de solutii de evaluare si certificare pentru Activitatea 2 (relevantă): Evaluarea și certificarea competențelor profesionale.

In situatia in care institutia dumneavoastra decide sa fructifice aceasta oportunitate de finantare, Certipro Education va poate sprijini cu partea de evaluare si certificare competente (descriere si mapare competente in cadrul proiectului, certificari recomandate in proiecte, precum si componenta de bugetare certificari in proiect).

Documentele aferente apelului POCU sunt disponibile la acest link: http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-solicitantului-competente-digitale-pentru-angajatii-din-imm/.

Sursa:

 

Aurelian STOICA

Digital Education Consultant

Str. Stejarului nr. 13, Ghiroda

307200, Timis, Romania

aurelian.stoica@certipro.ro

www.certipro.ro