ASTORIA SERVICII SRL Cluj-Napoca REGULAMENT privind protectia datelor cu caracter personal 


ASTORIA SERVICII SRL Cluj-Napoca REGULAMENT privind protectia datelor cu caracter personal 

Prezentul regulament stabileşte normele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora;

“Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“Persoana vizata”). O persoana fizica identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Consultati mai jos toate informatiile disponibile privind modalitatea in care se aplica in S.C.ASTORIA SERVICII SRL Cluj-Napoca  Regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal:

ASTORIA SERVICII REGULAMENT PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ASTORIA SERVICII SRL -anexa 1 regulam.prot.date

ASTORIA SERVICII SRL -anexa 2 Regulam.prot date pers.

ASTORIA SERVICII SRL -anexa 3 regulam prot.date

ASTORIA SERVICII SRL – anexa 4 regulam.prot date pers.

ASTORIA SERVICII SRL -anexa 6 regulam. prot date

ASTORIA SERVICII SRL – anexa 7 regulam. prot date pers

ASTORIA SERVICII SRL – anexa 8 Regulam.prot date pers.

ASTORIA SERVICII SRL -anexa 9 – regulam. prot. date pers.

ASTORIA SERVICII SRL – anexa 10 Regulam. prot date pers.

ASTORIA SERVICII SRL – anexa 11 regulam.prot date pers.

ASTORIA SERVICII SRL – anexa 15 regulam.prot.date

ASTORIA SERVICII SRL – anexa 16 regulam. prot date pers.

ASTORIA SERVICII – anexa 13 regulam. prot date