CCI Cluj-Eliberare Certificat IMM
Camera de Comert si Industrie Cluj elibereaza Certificatul de atestare a calităţii de IMM la cerere, în vederea atestării calităţii de IMM, în cazul participării la licitaţii, când autoritatea contractantă solicită un astfel de document.

Prin inscrisul emis atestă faptul că solicitantul intra în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 3 din Legea nr. 346/2004. 

Incepand cu data de 29 iulie 2021 tariful pentru eliberarea Certficatelor de atestare a calităţii de IMM este de 300 lei +TVA.