Solicitare de modificare a POC prin Crearea Axei Prioritare 3, dedicată susţinerii activităţii IMM-urilor

NOTĂ 

privind

Ordonanta urgenta 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ”IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE”

Ordonanta urgenta 118/2020 din 2020.07.24 Status: Acte în vigoare Versiune de la: 24 iulie 2020  Intră în vigoare:

Google pentru IMM-uri

Google pentru IMM-uri este un hub de instrumente și resurse gratuite, organizate eficient într-un singur loc, pentru a facilita și susține digitalizarea...