Comisia Naţională de Prognoză alocă 5 mil. lei pentru servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică


Comisia Naţională de Prognoză (CNP) alocă 5 mil. lei, fără TVA, pentru servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru derularea proiectului „Întărirea capacităţii instituţionale de evaluare şi formulare de politici macroeconomice în domeniul convergenţei economice cu Uniunea Europeană a CNP”.

Contractul prevede achiziţia de servicii de asistenţă tehnică, servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare, servicii tipografice şi servicii conexe, precum şi servicii de organizare de seminarii, potrivit unui anunţ de participare publicat pe site-ul guvernamental de licitaţii publice.

Finanţarea se va face prin Fondul Social European în proporţie de 85% şi de la bugetul de stat restul de 15%. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 16 februarie 2011, ora 10:00.

„Serviciile de consultanţă sunt necesare beneficiarului pentru actualizarea modelelor macroeconomice de prognoză, pentru o mai bună fundamentare a prognozelor pe termen mediu şi lung şi pentru creşterea competenţelor personalului prin utilizarea instrumentelor econometrice”, se menţionează în caietul de sarcini.

Cuantumul garanţiei de participare este de 50.000 lei, iar garanţia de bună execuţie este de 10% din valoarea fără TVA a contractului. Durata contractului ar urma să fie de 20 de luni de la data atribuirii.

Companiile ofertante trebuie să facă dovada că media cifrei de afaceri pe ultimii trei ani încheiati (2007, 2008 şi 2009) este  mai mare de 1 milion de euro.

Comisia Naţională de Prognoză realizează, printre altele, prognoze privind dezvoltarea economico-socială a României pe termen scurt, mediu şi lung în corelare cu prevederile programului de guvernare, a strategiilor naţionale, sectoriale şi regionale, precum şi pe baza tendinţelor din economia naţională şi cea mondială.

Totodată, CNP coordonează sau participă la elaborarea de strategii şi programe naţionale de dezvoltare pe termen mediu si lung.

Sursa: NewsIn

Foto: http://www.wall-street.ro