Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

A- A A+

   

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

   „  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii despre punerea la dispoziţie de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  a  două ghiduri privind documentele justificative necesare eliberării diverselor categorii de documente / emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabilii, persoane fizice şi juridice.

Astfel, aceste ghiduri  sunt:

      -,,Ghid privind actele justificative necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabili-persoane fizice’ şi

        -,,Ghid privind actele justificative necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabili-persoane juridice’’.

În ghiduri se regăsesc informaţii cu privire la următoarele tipuri de solicitări:

obţinerea  următoarelor documente  : Adeverinţă de venit , Certificat de atesare fiscală,  Certificat de cazier fiscal,  Adeverinţă prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului,Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport ;

eliberarea certificatului privind rezidenţa fiscală privind aplicarea Convenţiei/ Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi …..persoane fizice rezidente/persoane juridice rezidente/ persoane rezidente/ persoane rezidente în România care desfăşoară activităţi independente;

eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente , respectiv de persoane juridice străine;

-Rectificarea datelor înscrise în cazierul fiscal;

-Eliberarea certificatului de înregistrare fiscală pentru asociaţii de proprietari, asociaţii, fundaţii, sindicate, federaţii sau alte organizaţii non-profit, instituţii publice;

-Radierea persoanelor juridice fără scop patrimonial , instituţiilor publice;

-Schimbarea sediului social/domicililui fiscal;

-Înregistrarea /încetarea activităţii sediilor secundare ;

-Obţinerea numărului de identificare fiscală (NIF) pentru persoanele fizice care nu  au cod numeric personal ;

-Înregistrarea fiscală a a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în

mod independent sau exercită profesii libere şi a altor persoane;

– Declararea modificărilor  survenite ulterior înregistrării fiscale  de către   persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în   mod independent sau exercită profesii libere şi a altor persoane;

-Solicitarea regimului de declarare derogatoriu;

-Aparate de marcat electronice fiscale;

-Obţinerea / revocarea dreptului de utilizare a serviciului ’’ Depunere declaraţii on-line’’

-Obţinerea / revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la informaţiile cuprinse în dosarul fiscal;

-Stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule;

-Înregistrarea/ rezilierea contractelor de închiriere;

din punct de vedere a TVA : înregistrarea în scopuri de TVA conform art.153 din    Codul fiscal sau înregistrarea pentru operaţiuni intracomunitare, anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA, reînregistrarea în scopuri de TVA după anularea codului de TVA, utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul, înregistrarea în /radierea din Registrul operatorilor intracomunitari, Autorizaţia de funcţionare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, Autorizarea magazinelor care efectuează vânzarea de bunuri cumpărătorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeană şi restituire TVA aferentă bunurilor vândute în propria unitate, Restituirea TVA  cumpărătorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeană, Eliberarea certificatului de amânare a TVA potrivit prevederilor art.157 alin.(4) din Codul fiscal;

Ghidurile au fost publicate pe site-ul A.N.A.F. în secţiunea ,, Asistenţă contribuabili’’/ ,,Ghiduri curente’’ şi pot fi vizualizate accesând următorul link:

htpps://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_fizice/ghiduri_curente                ’’

Gligor GAVRIS                                                      

Purtator de Cuvant FinanteCluj              

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

 

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

 

Related Posts with Thumbnails