Etichetă: COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

 • COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

    COMUNICAT DE INTERES PUBLIC Direcţiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj Napoca informeaza:                                    În atenţia contribuabililor persoane fizice   „ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca  şi structurile fiscale din subordine informează persoanele fizice  că în data de 04.01.2016  din cauza nefunctionarii programelor informatice, unele activitati cu publicul nu se desfăşoară.’’  …

 • COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

  COMUNICAT DE INTERES PUBLIC   Direcţiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj Napoca informeaza:   În atenţia contribuabililor persoane fizice „ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca  şi structurile fiscale din subordine informează persoanele fizice  că în data de 04.01.2016 nu se desfăşoară activităţi cu publicul.’’     Sursa:          …

 • COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

    COMUNICAT DE INTERES PUBLIC   „Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că  prin Ordinul A.N.A.F.  nr. 2963/2015 s-a aprobat procedura de aplicare a Deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr. 2/ 2015 precum şi a modelului şi conţinutului formularului 602 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale…

 • COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

  COMUNICAT DE INTERES PUBLIC   „Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii privind modalitatea de înregistrare specială în scopuri de TVA pentru operaţiuni intracomunitare începând cu 1 ianuarie 2016, astfel cum aceasta este  reglementată de  Legea nr. 227 /8.09. 2015 privind Codul Fiscal , modificată prin O.U.G. nr. 50/ 27.10.2015   Persoana cu…

 • COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

  COMUNICAT DE INTERES PUBLIC   Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că începând cu 1 ianuarie 2016 se aplică cotele de TVA   astfel cum sunt reglementate de  Legea nr. 227 /8.09. 2015 privind Codul Fiscal , modificată prin O.U.G. nr. 50/27.10.2015   „- Cota standard de TVA se aplică asupra bazei de…

 • COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

    COMUNICAT DE INTERES PUBLIC Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca reaminteşte contribuabililor că data de 21.12.2015 este termenul limită pentru declararea şi efectuarea plăţilor obligaţiilor fiscale aferente perioadei fiscale precedente.            „ Persoanele fizice care realizează venituri din : activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare,  venituri din activităţi…

 • COMUNICAT DE INTERES PUBLIC Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

    COMUNICAT DE INTERES PUBLIC Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că începând cu 1 ianuarie 2016 se aplică prevederile  Legii nr. 227 /8.09. 2015 , modificată prin O.U.G. nr. 50/27.10.2015 în ceea ce priveşte impozitarea veniturilor din dividende   O persoană juridică română care plăteşte dividende către o persoană juridică română…

 • COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

    COMUNICAT DE INTERES PUBLIC  „ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că începând cu 1 ianuarie 2016 se aplică prevederile  Legii nr. 227/ 2015 , în ceea ce priveşte deducerea TVA  şi  a  cheltuielilor  aferente vehiculelor rutiere motorizate utilizate de persoanele impozabile atât în scopul desfăşurării afacerii cât şi în scop…

 • COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

  COMUNICAT DE INTERES PUBLIC „  Contribuţia de asigurări  sociale datorată de persoanele care realizează  venituri din  activităţi independente în anul  2016 „  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că începând cu 1 ianuarie 2016 se aplică prevederile  Legii nr.227/ 2015 , modificată prin O.U.G. nr.50/2015 în ceea ce priveşte stabilirea, plata şi…

 • COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

      COMUNICAT DE INTERES PUBLIC    „  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii despre punerea la dispoziţie de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  a  două ghiduri privind documentele justificative necesare eliberării diverselor categorii de documente / emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabilii, persoane fizice şi juridice. Astfel, aceste ghiduri  sunt:      …

 • COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

  COMUNICAT DE INTERES PUBLIC  „  Impozitul  pe veniturile microintreprinderilor în anul 2016 „ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că în Monitorul Oficial nr.817/3.11.2015 a apărut O.U.G. nr.50/ 2015 prin care au fost aduse  modificări şi la   Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Astfel, coroborând prevederile acestor acte normative, referitor la impozitul pe…

 • COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

  COMUNICAT DE INTERES PUBLIC   ,,Reducerea normei de venit  în cazul  pierderilor datorate fenomenelor meteorologice  sau  animalelor sălbatice”   ,,Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că în M.O. nr.684/09.09.2015 a fost publicat OPANAF nr.2204/2015 privind aprobarea  Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare.…

 • COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

   COMUNICAT DE INTERES PUBLIC   „  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca reaminteşte contribuabililor,  că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a pus, în mod gratuit,  la dispoziţia persoanelor fizice identificate prin cod numeric personal (CNP), o platformă on-line „Spaţiul privat virtual” (SPV), disponibilă 24 de ore din 24. Contribuabilii  care au acces la internet, prin…

 • COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

  COMUNICAT DE INTERES PUBLIC „ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României nr. 509 din 09.07.2015, a fost publicat O.M.F.P. nr.773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile. Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie…

 • COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

  COMUNICAT DE INTERES PUBLIC „ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca reaminteşte contribuabililor că data de 27.07.2015 este termenul limită pentru declararea şi efectuarea plăţilor obligaţiilor fiscale aferente perioadei fiscale precedente. În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergătoare scadenţei la plata şi declararea obligaţiilor fiscale, D.G.R.F.P. Cluj Napoca recomandă contribuabililor…

 • COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

  COMUNICAT DE INTERES PUBLIC ,,Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii despre principalele modificări / completări ale  HG nr.44/2004 – Norme metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, introduse prin HG nr.367/2015 publicată în  Monitorul Oficial nr.373 din data de 28.05.2015.   Principalele modificări / completări  sunt: -deducerea contribuţiei de asigurări…