Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT DE PRESĂ

A- A A+

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013;

Investeşte în oameni!

Camera de Comerț și Industrie Cluj, în parteneriat cu Camera de Comerț,  Industrie și Agricultura Arad,  Colegiul Economic Arad, Asociația întreprinzătorilor Privați din Regiunea Vest și Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană anunță lansarea proiectului ”Pregătirea elevilor pentru demararea și administrarea unei afaceri”, ID proiect 150380.

Cofinanțat  din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul axei prioritare 2 ” Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziția de la școală la viața activă”, proiectul se desfășoară pe o perioadă de 10 luni, Februarie 2015 – Noiembrie 2015 și are un buget în valoare de 2.458.428 lei.

Proiectul își propune facilitarea inserției pe piața muncii a elevilor înmatriculați în sistemul național de învățământ secundar din Regiunile Nord Vest și Vest, prin măsuri de sprijin și instrumente inovative, care vor contribui astfel la creșterea gradului de ocupare și la reducerea șomajului în rândul tinerilor. Acest obiectiv se va realiza prin crearea unor firme de exercițiu și prin activități de consiliere și orientare profesională, respectiv consultanță antreprenorială și managerială oferită elevilor.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  • creșterea gradului de informare și conștientizare privind avantajele inițierii și administrării unei afaceri și adaptării la cerințele actuale de pe piața muncii;
  • dezvoltarea perspectivelor privind cariera prin furnizarea de servicii în sprijinul tranziției de la școală la viața activă;
  • dezvoltarea și înființarea unor instrumente sustenabile și inovative de sprijin pentru asigurarea tranziției de la școală la viața activă;
  • dezvoltarea competențelor și abilităților necesare pentru tranziția facilă de la școală la viața activă;

Obiectivele propuse se vor realiza prin măsuri integrate de informare, conștientizare, consiliere, orientare, consultanță pentru antreprenoriat și management, dublate de utilizarea unor instrumente IT&C inovative, prin care se asigură un grad ridicat de motivare a elevilor, este stimulată creativitatea, cooperarea și competiția. Astfel se vor dezvolta abilitățile elevilor (încrederea în sine, auto-controlul, adaptabilitatea, flexibilitatea, creativitatea, spiritul de inițiativă, curaj, exactitate, abilitatea de a comunica și colabora, gestionarea metodelor de lucru, familiarizarea cu structurile și mecanismele specifice unei firme, abilitatea de a înțelege complexitatea vieții profesionale, conștientizarea de către elevi a importanței dobândirii unei experiențe practice) care le vor fi foarte utile în momentul angajării sau demarării unei afaceri.

Rezultatele finale prin care proiectul va contribui la obiectivul general al Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 sunt:

  • asistarea a 540 de elevi în tranziția de la școală la viața activă prin consiliere în carieră și orientare profesională ;
  • organizarea a 10 seminarii de informare  pentru elevi;
  • înființarea a 10 Centre de antreprenoriat;
  • realizarea de instrumente software inovatoare (business game) pentru simularea unei afaceri, care vor permite elevilor utilizarea facilă a conceptelor și practicilor specifice unei afaceri;
  • înființarea a 110 firme de exercițiu.

Detalii despre proiect puteți obține la numărul de telefon 0364-730980, la adresa de e-mail: office@ccicj.ro și pe website: www.ccicj.ro

Ing. Ștefan-Florea DIMITRIU

Președinte

Camera de Comerț și Industrie Cluj

Elisabeta DUMITRESCU

Manager proiect

Related Posts with Thumbnails