Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Comunicat de presă

A- A A+

Prin Hotãrârea Guvernului nr. 77/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, s-a prevãzut cã pentru a beneficia de scutirea directã de la plata accizelor prevãzutã pentru gazul natural la art. 20660 din Codul fiscal, utilizatorii au obligatia depunerii unei notificãri la autoritatea vamalã teritorialã începând cu data de 1 aprilie 2014.

Prevederea a fost introdusã pentru aplicarea corectã a scutirilor de accize, având în vedere cã  furnizorii de gaz natural  nu dipuneau de un document pe baza cãruia sã probeze cã au livrat în regim de scutire de accize cãtre utilizatori care pot beneficia de aceastã facilitate.

Obligatia de a depune notificãri la autoritatea vamalã teritorialã nu se aplicã in cazul consumatorilor casnici. Acest lucru rezultã si din prevederile actului normativ sus mentionat, care stipuleazã cã notificarea trebuie sã cuprindã  informatii privind activitatea desfãsuratã de utilizator si cantitatea de gaz natural solicitatã în regim de scutire. Astfel de informatii nu sunt solicitate consumatorilor casnici ci altor entitãti prevãzute de lege.

În scopul evitãrii interpretãrii eronate a prevederilor mentionate anterior, în proiectul de “Hotãrâre a Guvernului pentru aprobarea accizei specifice exprimatã în echivalent euro pe 1.000 de tigarete si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004,  s-a prevãzut, în mod expres, cã prevederile referitoare la depunerea notificãrilor la autoritatea vamalã teritorialã, pentru a beneficia de scutire directã de la plata accizelor, nu se aplicã in cazul consumatorii casnici.

Mentionãm cã proiectul actului normativ este afișat pe site-ul Minsterului Finantelor Publice.

Sursa:  Biroul de presă-Ministerul Finanţelor Publice

Related Posts with Thumbnails