CONVOCATOR Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania S.R.L.12.12.2020.,orele 12,oo


 

CONVOCATOR

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor societatii Expo Transilvania SRL în data de 12 februarie 2020, ora 12:00 la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1.Aprobare ipotecii date in favoarea lui Expo Transilvania SRL pentru CEC Bank in vederea prelungirii liniei de credit din partea actionarului majoritar Camera de comert si Industrie Cluj prin proprietatea inregistrata la Asconsulting SRL cu sediul in mun. Cluj-Napoca, str. Horea nr. 3, jud. Cluj

 Conform prevederilor legale, Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor se considera legal constituita prin votul a 51% din participarea la capitalul social al asociatilor.

In cazul in care la convocarea din data de 12 februarie  2020, ora 12:00, nu se intruneste cvorumul necesar, Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor se reconvoacă în data de 14 februarie 2020, ora 12:00  la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, mun. Cluj-Napoca dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Presedinte Comitet Director,

ing. Ştefan-Florea DIMITRIU

 

 

Descărcați aici: CONVOCATOR Adunare Generala Ordinara a Asociatilor Expo Transilvania 12.12.2020.ora 12,oo