Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "oo"

CONVOCATOR Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania S.R.L. la data de 04.08.2020., orele 10,oo


CONVOCATOR Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania S.R.L. la data de 04.08.2020., orele 10,oo

           În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor societatii Expo Transilvania SRL în data de 4 august 2020, ora 10:00 la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, mun. Cluj-Napoca cu  urmatoarea

 

ORDINE DE ZI

          Art. 1 Propune, spre aprobare:

 • Anularea hotararii Adunarea Generala Ordinare a Asociatilor din data de 17.02.2020;
 • Numirea cenzorului societatii in persoana doamnei Parparita Felicia;
 • Stabilirea retributiei lunare a cenzorului;
 • Stabilirea nerenumerarii membrilor Comitetului Director;
 • Aprobarea accesarii unei facilitati de credit in cadrul Programului de sustinere a Intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA prin Banca Transilvania fara garantii, la acordare, si fara dobanda, pana la data de 31.12.2020;
 • Completarea Statutului si actului constitutiv al societatii cu un nou punct:

“Modalitatea de comunicare a convocatorului Adunarii generale a asociatilor se face atat prin publicarea convocatorului in “Gazeta afacerilor” cat si prin e-mail-ul oficial al societatii”.

Conform prevederilor legale, Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor se   considera legal constituita prin votul a 51% din participarea la capitalul social al asociatilor.

In cazul in care la convocarea din data de 4 august 2020, ora 10:00, nu se intruneste cvorumul necesar, Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor se reconvoacă în data de 10 august 2020, ora 10:00  la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, mun. Cluj-Napoca dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

 

Presedinte Comitet Director

ing. Ştefan-Florea DIMITRIU

 

Descărcați aici: CONVOCATOR Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania S.R.L. 04.08.2020.orele 10,oo

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru CONVOCATOR Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania S.R.L. la data de 04.08.2020., orele 10,oo

CONVOCATOR Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania-S.R.L.la data de 17.07.2020., orele-12,oo


CONVOCATOR Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania-S.R.L.la data de 17.07.2020., orele-12,oo

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor societatii Expo Transilvania SRL în data de 17 iulie 2020, ora 12:00 la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, mun. Cluj-Napoca.

-luand act de demisia domnului Neag Gheorghe Liviu, demisia doamnei Pitica Maria Elisabeta si retragerea domnului Radu Munteanu  din calitatea de administratori ai societatii precum si a doamnei cenzor Costin Magdalena

ORDINE DE ZI:

 1. Propune, spre aprobare, noua componenta a Comitetului Director format din urmatorii administratori:

-Dimitriu Stefan-Florea

-Tothfalusi Ianos

-Buzoianu Vlad Bogdan

 1. Diverse

Conform prevederilor legale, Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor se   considera legal constituita prin votul a 51% din participarea la capitalul social al asociatilor.

In cazul in care la convocarea din data de 17 iulie 2020, ora 12:00, nu se intruneste cvorumul necesar, Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor se reconvoacă în data de 21 iulie 2020, ora 12:00  la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, mun. Cluj-Napoca dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

 

Presedinte Comitet Director

ing. Ştefan-Florea DIMITRIU

 

Descărcați aici: CONVOCATOR-Adunarea-Generală-Ordinară-a-Asociaților-Expo-Transilvania-S.R.L.-17.07.2020.orele-12,oo

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru CONVOCATOR Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania-S.R.L.la data de 17.07.2020., orele-12,oo

CONVOCATOR Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania S.R.L. 17.02.2020.,orele 12,oo


CONVOCATOR 

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor societatii Expo Transilvania SRL în data de 17 februarie 2020, ora 12:00 la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, mun. Cluj-Napoca.

-luand act de demisia domnului Neag Gheorghe Liviu, demisia doamnei Pitica Maria Elisabeta si retragerea domnului Radu Munteanu din calitate de administratori ai societatii precum si a doamnei cenzor Costin Magdalena

ORDINE DE ZI:

 1. Aproba noua componenta a Comitetului Director format din urmatorii administratori:

-Dimitriu Stefan-Florea

-Tothfalusi Janos

-Buzoianu Vlad Bogdan

 1. Diverse

Conform prevederilor legale, Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor se   considera legal constituita prin votul a 51% din participarea la capitalul social al asociatilor.

In cazul in care la convocarea din data de 17 februarie  2020, ora 12:00, nu se intruneste cvorumul necesar, Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor se reconvoacă în data de 19 februarie 2020, ora 12:00  la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, mun. Cluj-Napoca dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Presedinte Comitet Director,

ing. Ştefan-Florea DIMITRIU

 

 

Descărcați aici:CONVOCATOR-Adunarea-Generală-Ordinară-a-Asociaților-Expo-Transilvania-S.R.L.-17.02.2020.orele-12oo

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru CONVOCATOR Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania S.R.L. 17.02.2020.,orele 12,oo

CONVOCATOR Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania S.R.L.12.12.2020.,orele 12,oo


 

CONVOCATOR

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor societatii Expo Transilvania SRL în data de 12 februarie 2020, ora 12:00 la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1.Aprobare ipotecii date in favoarea lui Expo Transilvania SRL pentru CEC Bank in vederea prelungirii liniei de credit din partea actionarului majoritar Camera de comert si Industrie Cluj prin proprietatea inregistrata la Asconsulting SRL cu sediul in mun. Cluj-Napoca, str. Horea nr. 3, jud. Cluj

 Conform prevederilor legale, Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor se considera legal constituita prin votul a 51% din participarea la capitalul social al asociatilor.

In cazul in care la convocarea din data de 12 februarie  2020, ora 12:00, nu se intruneste cvorumul necesar, Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor se reconvoacă în data de 14 februarie 2020, ora 12:00  la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, mun. Cluj-Napoca dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Presedinte Comitet Director,

ing. Ştefan-Florea DIMITRIU

 

 

Descărcați aici: CONVOCATOR Adunare Generala Ordinara a Asociatilor Expo Transilvania 12.12.2020.ora 12,oo

Publicat in : UncategorizedComentariile sunt închise pentru CONVOCATOR Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania S.R.L.12.12.2020.,orele 12,oo

Adunarea Generală a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 22 august 2019 ora 9,oo


Adunarea Generală a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 22 august 2019 ora 9,oo

Convocator

În conformitate cu Art. 18 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, în data de 22 august 2019, ora 9,oo în Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, se convoacă Adunarea Generală a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Raportul Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj;
 2. Realegerea Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj;

Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală  se consideră legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor.

În conformitate cu Art. 19 (2) din Statut, dacă la convocarea din 22 august 2019 nu se întruneşte numărul statutar de membri, Adunarea Generală se reconvoacă în data de 22 august 2019, ora 10,oo la Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3 dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Ing. Ştefan DIMITRIU, Preşedinte Camera de Comerț și Industrie Cluj

Descărcați aici: Convocator Adunarea Generală a Reprezentanţilor Secţiunilor CCI Cluj 22 august 2019 ora 9,oo

Raport realizari conform BVC si situatiilor financiare 2015 -iunie 2019

Raport de activitate Departament relatii Internationale,Programe Europene 2015- iunie 2019

Raport activitate Departament Consultanta,membri 201- iunie 2019

Raport de activitate Curtea de Arbitraj Comercial 2015- iunie 2019

Program deplasari externe 4 ani

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Adunarea Generală a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 22 august 2019 ora 9,oo

Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 5 aprilie 2019 ora 10,oo


Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 5 aprilie 2019 ora 10,oo

Convocator

               În conformitate cu Art. 18 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, în data de 5 aprilie 2019, ora 10,oo în Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 1. Aprobarea execuţiei bugetare şi a situaţiilor financiare al Camerei pe anul 2018;

2. Referat al Comisiei de Cenzori privind realizările Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018;

3. Descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere al Camerei pentru activitatea desfăşurată în anul 2018;

4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei pe anul 2019;

      Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală Ordinară se consideră legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor.

În conformitate cu Art. 19 (2) din Statut, dacă la convocarea din 5 aprilie 2019 nu se întruneşte numărul statutar de membri, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă în data de                               12 aprilie 2019, ora 10,oo la Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea    nr. 3, dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Ing. Ştefan DIMITRIU, Preşedinte Camera de Comerț și Industrie Cluj

Descărcați aici: Convocator Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor CCI Cluj 5 aprilie 2019 ora 10,oo

1. BUGET DE VENITUIR CHELTUIELI 2018

1. RAPORT DE ACTIVITATE 2018

1.1. RAPORT DEPARTAMENT RELATII 2018

1.2. RAPORT DEP CONSULTANTA_MEMBRII 2018

1.3. RAPORT CURTEA ARBITRAJ 2018

2. RAPORT Comisia de Cenzori realizari preliminare ale BVC si situatii financiare 2018

3 Previziuni BUGET DE VENITURI CHELTUIELI 2019

4 Informare demersuri intreprinse pentru recuperarea fostului patrimoniu al CCI Cluj

Informare demersuri intreprinse pentru recuperarea fostului patrimoniu al CCI Cluj 26.03.2019.

Informare demersuri juridice EXPO TRANSILVANIA SRL

 

Sursa:

Camera de Comerț și Industrie Cluj

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 5 aprilie 2019 ora 10,oo

Adunarea Generală Ordinară a Asociatilor societatii Expo Transilvania SRL,  3 mai 2018, ora 10,oo


Adunarea Generală Ordinară a Asociatilor societatii Expo Transilvania SRL,  3 mai 2018, ora 10,oo

CONVOCATOR

               În conformitate cu art. 195, alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor societatii Expo Transilvania SRL în data de 3 mai 2018, ora 10,oo la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Aprobarea execuţiei bugetare şi a situaţiilor financiare ale societatii pe anul 2017;
 2. Referatul Comisiei de Cenzori privind realizările Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017;
 3. Descărcarea de gestiune a Comitetului Director al societatii pentru activitatea desfăşurată în anul 2017;

 4 Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a societatii pe anul 2018

 Conform prevederilor statutare, Adunarea Generala Ordinara se considera legal constituita prin votul a 51% din participarea la capitalul social al asociatilor.

In cazul in care la convocarea din data de 3 mai 2018, ora 10:00, nu se intruneste cvorumul necesar, Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor se reconvoacă în data de 4 mai  2018, ora 10:00  la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Presedinte Comitet Director,

ing. Ştefan-Florea DIMITRIU

Descărcați aici:

convocator AG Expo Transilvania 3 mai 2018

Materiale Adunarea Generala EXPO TRANSILVANIA SRL Cluj-Napoca

Sursa:

SC Expo Transilvania SRL Cluj-Napoca

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Adunarea Generală Ordinară a Asociatilor societatii Expo Transilvania SRL,  3 mai 2018, ora 10,oo

Adunarea Generală Ordinară a Asociatilor societatii Expo Transilvania SRL,  3 mai 2018, ora 10,o


Adunarea Generală Ordinară a Asociatilor societatii Expo Transilvania SRL,  3 mai 2018, ora 10,oo

CONVOCATOR

               În conformitate cu art. 195, alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor societatii Expo Transilvania SRL în data de 3 mai 2018, ora 10,oo la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 1. Aprobarea execuţiei bugetare şi a situaţiilor financiare ale societatii pe anul 2017;

 

 1. Referatul Comisiei de Cenzori privind realizările Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017;

 

 1. Descărcarea de gestiune a Comitetului Director al societatii pentru activitatea desfăşurată în anul 2017;

 

 1. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a societatii pe anul 2018

 

Conform prevederilor statutare, Adunarea Generala Ordinara se considera legal constituita prin votul a 51% din participarea la capitalul social al asociatilor.

In cazul in care la convocarea din data de 3 mai 2018, ora 10:00, nu se intruneste cvorumul necesar, Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor se reconvoacă în data de 4 mai  2018, ora 10:00  la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Presedinte Comitet Director,

ing. Ştefan-Florea DIMITRIU

 

Descărcați aici:

convocator AG Expo Transilvania 3 mai 2018

Sursa:

SC Expo Transilvania SRL Cluj-Napoca

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Adunarea Generală Ordinară a Asociatilor societatii Expo Transilvania SRL,  3 mai 2018, ora 10,o

Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 19 aprilie 2018 ora 10,oo


Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 19 aprilie 2018 ora 10,oo

Convocator

               În conformitate cu Art. 18 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, în data de 19 aprilie 2018, ora 10,oo în Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 1.  Aprobarea execuţiei bugetare şi a situaţiilor financiare al Camerei pe anul 2017;
 2. Referat al Comisiei de Cenzori privind realizările Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017;
 3. Descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere al Camerei pentru activitatea desfăşurată în anul 2017;
 4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei pe anul 2018;

      Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală Ordinară se consideră legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor.

În conformitate cu Art. 19 (2) din Statut, dacă la convocarea din 19 aprilie 2018 nu se întruneşte numărul statutar de membri, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă în data de 26 aprilie 2018, ora 10,oo la Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea    nr. 3, dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Ing. Ştefan DIMITRIU, Preşedinte Camera de Comerț și Industrie Cluj

Descărcați aici:

Convocator Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor CCI Cluj 19 aprilie 2018 ora 10,oo

Sursa:

Camera de Comerț și Industrie Cluj

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 19 aprilie 2018 ora 10,oo

Raport monitorizare a presei 12 februarie 2018, ORA 13,OO


Raport monitorizare a presei 12 februarie 2018, ORA 13,OO

ccir

 

CCIR

Adevarul.ro: O nouă insolvenţă pe piaţa furnizării energiei electrice. Tribunalul Alba a decis deschiderea procedurii pentru societatea Energotrans SRL

Bucuresti-news.ro: IN 2018 REVINE “SALONUL INTERNATIONAL AUTO BUCURESTI”!!!!

CCIA ARAD

Aradcity.ro: CCIA Arad dezvolta parteneriate pentru a veni in sprijinul celor care acceseaza Programul StartUp Nation

CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD

Rador.ro: Previziunile săptămânii 12 – 18 februarie 2018

CCIA BOTOȘANI

Ziare.com, ziarulevenimentul.ro: Oamenii de afaceri ai Botoşaniului susţin revitalizarea Camerei de Comerţ

Monitorulbt.ro: Întâlnire cu afaceriştii organizată de Camera de Comerţ

Monitorulbt.ro: „Periculos este că avem puţini oameni politici profesionişti”

CCIA CARAȘ-SEVERIN

Btv.ro: Parteneriat pentru start-up

Argument-cs.ro: Antreprenorii cărăşeni primesc o mână de ajutor prin parteneriatul Start-up Nation

CCINA CONSTANȚA

Telegrafonline.ro: Este Constanța un „Oraș-magnet”?

CCI COVASNA

Mesageruldecovasna.ro: Seminar pe tema modificărilor apărute în Codul Muncii, astăzi, la Camera de Comerț

CCI GIURGIU

Giugiuonline.net: Au început lucrările de execuție la blocul ANL pentru specialiștii în domeniul sănătății

Gazetamunteniei.ro: GIURGIU: LOCUINTE PENTRU SPECIALISTII DIN SANATATE

Primariagiurgiu.ro: ÎNCEP LUCRĂRILE DE EXECUȚIE LA BLOCUL ANL PENTRU SPECIALIȘTII ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII!

CCI ROMÂNO-GERMANĂ

Republica.ro: Dragoș Anastasiu: Un patron care nu își va permite să majoreze salariile va apela la „plic”

E-zeppelin.ro: Romanian Cities Reborn. Cities of Tomorrow #6: Reconversie și Revitalizare

CCI SUCEAVA

Botosaneanul.ro: Concert al Filarmonicii Botoșani, târg de nunți și ateliere de creație, în week-end, la Iulius Mall Suceava

CCIAT

Pressalert.ro: Camera de Comerț Timiș sprijină zeci de persoane din vestul țării să-și deschidă o afacere. Ce proiect derulează

Observatordetimis.ro: Misiune economică în Turcia cu facilități pentru firmele participante

Banatulmeu.ro: Se pregătește o nouă ediție a Salonului Industriei Ușoare

Tion.ro: Descoperiti cele mai noi tendinte in domeniul textil si al modei, cu o misiune de afaceri in Turcia

Tion.ro: UE da zece milioane de lei pentru dezvoltarea antreprenoriatului local

Banatulazi.ro: Tinerii pot deveni oameni de afaceri cu diplomă, prin fonduri europene

Banatulazi.ro: Premiere Vision vă aşteaptă în Turcia

Debanat.ro: Firmele din Timis, invitate la unul dintre cei mai mari targuri de moda din lume

Tion.ro: Sute de persoane vor beneficia de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor

ENERGIE

Zf.ro: INS: Resursele de energie au crescut în 2017 cu 3,3%, dar consumul de electricitate a scăzut cu 0,4%

FISCALITATE

Mediafax.ro: Eugen Teodorovici, despre Formularul 600: Toţi contribuabilii îşi păstrează calitatea de asigurat medical/ Ministrul Finanţelor: Curând, ANAF va avea un nou şef

GUVERN

Agerpres.ro: Petre Daea: România va susţine menţinerea bugetului PAC după 2020 şi va spune „nu” plafonării plăţilor directe

Agerpres.ro: Ministrul Finanţelor: Nu se lucrează la introducerea impozitului pe gospodărie; este total fals

INVESTIȚII

Zf.ro: Gigantul american din industria agro-chimică Food Machinery Corporation şi-a deschis filială în România şi speră la afaceri de 20 mil. dolari în 2018

Zf.ro: Grupul Medicover a raportat afaceri de 73,8 mil. euro în 2017, un plus 19,6%

Zf.ro: Doi antreprenori au investit 3.000 de euro într-un start-up prin care organizează expediţii în delte, peşteri şi deşert

Zf.ro: Vinurile Purcari au reuşit să obţină 186 mil. lei deşi pieţele bursiere au avut o săptămână de coşmar

Zf.ro: Producătorul de vopsele Policolor a ajuns la afaceri de 27 mil. euro. „Începem construcţia fabricii din Militari“

Zf.ro: Alro Slatina, profit de 4 ori mai mare în 2017 şi afaceri în creştere cu 15%

Zf.ro: Grupul Medlife a încheiat 2017 cu afaceri de 623 mil.lei, în creştere cu 24%, după evoluţii pozitive pe toate liniile de business

IT

Mediafax.ro: Magazinele virtuale sunt vizitate preponderent de pe telefon. Secretele unei afaceri de succes

SISTEM BANCAR

Zf.ro: Premieră pe piaţa valutară din Europa: Băncile Centrale Europene încep să înlocuiască rezervele în dolari cu yuani, moneda naţională a Chinei

Zf.ro: Încă o zi de creştere pentru dobânzi: Robor la trei luni avansează la 2,04%, iar cel la şase luni sare la 2,34%

Zf.ro: Banca Transilvania a livrat 12,7% câştig în ianuarie, adică de 15 ori dobânda pe un an la un depozit

Zf.ro: Isărescu cere băcilor să majoreze dobânda la depozite înainte să dea sfaturi BNR de politică

Zf.ro: Grupul UniCredit a obţinut în 2017 un profit net de 88 mil. euro în România, în creştere cu 20%

Zf.ro: Băncile au acordat populaţiei credite noi de peste 31 mld. lei în 2017, cel mai ridicat nivel din ultimii nouă ani

Zf.ro: Dobânzile urcă la un nou maxim: Robor la 6 luni, în funcţie de care se calculează ratele românilor cu credite ipotecare, a crescut la maximul ultimilor 3 ani şi jumătate

TURISM

Zf.ro: Agenţia de turism Croaziere.net şi-a bugetat afaceri mai mari cu 10-15% pentru 2018

Agepres.ro: Călătoriile oferite cadou de Valentine’s Day sunt pe un trend pozitiv; city break-urile în Europa, cele mai cumpărate destinaţii

Mediafax.ro: Locurile de cazare din Alba Iulia, epuizate cu aproape un an înainte de manifestările Centenarului/ Proprietarii au crescut preţurile cu cel puţin 50%

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizare a presei 12 februarie 2018, ORA 13,OO

Raport monitorizare a presei 8 februarie 2018, ORA 13,OO


Raport monitorizare a presei 8 februarie 2018, ORA 13,OO

ccir

CCIR

Ct100.ro: Mihai Darban: Portul Constanța, important pentru dezvoltarea relațiilor comerciale dintre România și Emiratele Arabe Unite

Allevents.ro: Curs DPO de initiere privind protectia datelor GDPR

Zi-de-zi.ro: Investitori din Africa de Sud, interesaţi de judeţul Mureş

Amosnews.ro: Profesorul Aurel Vainer, cetățean de onoare al Municipiului București

Expresspress.ro: Firea: Profesorul Aurel Vainer, unul dintre cei mai importanti promotori ai dialogului interconfesional, este, de astazi, ‘Cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti’

Tvr.ro: Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti, Aurel Vainer, a devenit cetățean de onoare al Capitalei

Cuvantul-liber.ro: PREFECTUL JUDEȚULUI MUREȘ S-A ÎNTÂLNIT CU AMBASADORUL AFRICII DE SUD

CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL INTERNAȚIONAL

Campinatv.ro: HidroPrahova ne „impresionează” din nou cu investițiile din fonduri proprii, programate în 2018 la Câmpina. Despre canalizare, nicio veste bună

CCIA ARAD

Livearad.ro, criticarad.ro: Petreceri de Vis, primit cu entuziasm de vizitatori la Expo Arad

CCI BRAȘOV

Radiomures.ro: Firmele brașovene exportă tot mai mult în Asia

Brasovtv.com: Aveți grijă cum gestionați datele cu caracter personal! Amenzi de 2 milioane de euro!

Brasovtv.com: Mai multe realizări, în 2017, pentru Camera de Comerț și Industrie Brașov

CCI BRITANICĂ ÎN ROMÂNIA

Profit.ro: EXCLUSIV Ghici cine WINE la bursă! Purcari Winneries are cale liberă pentru intrarea la tranzacționare, oferta fiind subscrisă integral și pe tranșa instituționalilor

CCINA CONSTANȚA

Ziuaconstanta.ro: #citeşteDobrogea Corpul didactic, din modestul salariu, a oferit o bursă. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

CCI COVASNA

Tribunainvatamantului.ro: „Componenţa etnică ne face să fim atenţi la toate deciziile luate, să ne asigurăm că le oferim tuturor elevilor şanse egale la educaţie“

CCI MARAMUREȘ

Allevents.in: Perfect Event by Tetiș Anca la Nunta de la A la Z

CCI ROMÂNIA-JAPONIA

Romaniapozitiva.ro: Programul de finanțare StartUp the Ingenius Way dă startul cursei pentru 40.000 euro în regiunea Sud-Vest Oltenia

Ziare.com: 40.000 de euro pentru o idee de afacere

Gjx.ro: Proiectul ”StartUp the Ingenius Way !” lansat miercuri după-amiază, la Universitatea ”Constantin Brâncuși”

CCI SUCEAVA

Newsbucovina.ro, obiectivdesuceava.ro, ziare.com, newsme.ro, svnews.ro: Concert al Filarmonicii, târg de nunți și ateliere de creație, în weekend, la Iulius Mall Suceava

CCIA SIBIU

Ziare.com: Producatorii agricoli locali, informati la CJ despre programul Sibiu Regiune Gastronomica

Sibiunews.net: Producătorii agricoli locali, pilonii Regiunii Gastronomice SIBIU. CE S-A ÎNTÂMPLAT AZI?!

Tribuna.ro: Producătorii locali, chemați să se înscrie în programul Sibiu, Regiune Gastronomică Europeană, înființând minirestaurante cu patru feluri de mâncare

Turnulsfatului.ro: Întâlnire cu producătorii locali pentru Regiunea Gastronomică. ”Este ocazia perfectă pentru diversificarea producției”

Starsibian.ro: Producătorii agricoli locali, pilonii Regiunii Gastronomice

CCIAT

Tion.ro: Se pregateste o noua editie aprogramului Climate Kic

Gazetadinvest.ro, banatulmeu.ro, observatordetimis.ro: CCIA Timiș face înscrieri pentru o nouă ediție a Școlii de Vară Climate Kic

Banatulazi.ro: O nouă ediție a Școlii de Vară Climate Kic, înscrieţi-vă acum!

Oficialmedia.ro, telenova.ro: CAMERA DE COMERT DIN TIMIS LANSEAZA UN PROIECT EUROPEAN

ENERGIE

Zf.ro: Consumul de energie a scăzut cu 20% în perioada 2006 – 2016

FISCALITATE

Agerpres.ro: Biriş: Cine se opune informatizării ANAF, susţine haosul din care se fac miliardele de către hoţi

INVESTIȚII

Zf.ro: Penny Market: Vrem să ajungem la 70% produse româneşti din totalul mărfii

Zf.ro: Un grup italienesc face în Braşov smart metere de peste 14 mil. euro. Toată producţia merge în Italia

Zf.ro: Morgan Stanley, la un pas de a cumpăra birourile America House

Zf.ro: Radisson Blu: Credem că 2018 va fi foarte bun pentru afacerile noastre. „Chiar şi în perioadele slabe, avem 100% grad de ocupare.“

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Zf.ro : Comisia Europeană: România a avut o creştere economică de 6,7% în 2017. Pentru 2018 creşterea va fi de 4,5%

Zf.ro: Asociaţia companiilor de software: Noua propunere e Finanţelor scade „presiunea imediată” pe angajatori de a menţine salariile nete

Zf.ro: Legea prevenţiei a fost publicată în Monitorul Oficial. Contravenţiile din nu mai puţin de 70 de acte normative sunt anulate la prima constatare

Agerpres.ro: Majorarea salariului de bază al personalului din Justiţie în ianuarie, prin creşterea cu 25% a celui din decembrie

Agerpres.ro: Cartel Alfa: Legea Codului Fiscal este aceeaşi, indiferent de domeniul de activitate

Mediafax.ro: Cartel Alfa: Nu înţelegem de ce o meserie cu risc nu ar avea un salariu mai mare ca al preşedintelui

Ziare.com: 7 probleme ale sistemului de salarizare din Romania

SISTEM BANCAR

Zf.ro: Dobânzile interbancare au crescut uşor. Indicele ROBOR la trei luni a fost cotat ieri la 1,99%, în creştere cu 0,2 puncte procentuale

Zf.ro: Clienţii Allianz-Ţiriac îşi pot plăti primele de asigurare sau achiziţiona rovinieta, asigurarea RCA şi asigurarea de călătorie în străinătate direct dintr-o aplicaţie mobilă

Zf.ro: Clienţii BRD Finance îşi pot plăti ratele prin intermediul operatorului de plăţi PayPoint fără niciun comision suplimentar

Zf.ro: Francezii de la Crédit Agricole au vărsat 7,1 milioane de euro la capitalul subsidiarei din România

Zf.ro: Băncile au tras linie cu un număr de 658.556 de restanţieri anul trecut, în creştere cu 3,6%

Zf.ro: Inflaţia, duşman al BNR. Guvernatorul Mugur Isărescu: Ne batem cu inflaţia. Cifrele în lunile următoare nu arată bine. BNR a majorat din nou dobânda-cheie, până la 2,25%. Ratele la credite vor creşte „marginal“

Zf.ro: Grupul BRD, profit net in crestere cu 85% anul trecut, la 1,4 miliarde lei.”Pe termen mediu, accelerăm investiţiile în digitalizare şi continuăm să rafinăm modelul de business”

Zf.ro: Patria Bank vrea să îşi majoreze capitalul cu 60 mil.lei pentru a susţine planurile de dezvoltate

Zf.ro: ​BRD ar putea plăti dividende din profitul pe 2017 cu un randament de 12,4%

Zf.ro: Decizia BNR tulbură piaţa monetară: Robor la 6 luni creşte cu 0,06 puncte

Agerpres.ro: Isărescu: Piaţa valutară funcţionează cum trebuie, cursul este unde spune piaţa

Ziare.com: BNR a revizuit in crestere rata anuala a inflatiei pe termen scurt: Riscurile provin din politica fiscala

TELECOM

Zf.ro: Giganţii Orange, Samsung şi Cisco fac teste cu 5G în România

Ziare.com: Cel mai mare operator din Romania a anuntat cand incepe sa testeze 5G la noi

TURISM

Mediafax.ro: Căutările pentru zborurile din România spre Canada au avut o creştere de 16% în acest an/ Ce destinaţii preferă românii

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizare a presei 8 februarie 2018, ORA 13,OO

Raport monitorizare a presei 7 februarie 2018, ORA 17,OO


Raport monitorizare a presei 7 februarie 2018, ORA 17,OO

ccir

CCIR

Cuvantul-LIBER.RO: JUDEȚUL MUREȘ, ATRACȚIA AMBASADORILOR

B365.ro: Aurel Vainer, preşedintele Comunităţilor Evreieşti din România, Cetăţean de onoare al Bucureştiului

News.ro: Aurel Vainer a primit titlul de Cetăţean de onoare al Bucureştiului. Liviu Dragnea: M-aţi ajutat să cunosc istoria evreilor

Vocea.biz: Aurel Vainer a primit titlul de Cetăţean de onoare al Bucureştiului

CCIA ARAD

Arad24.net: Ediţia a XI-a a târgului Petreceri de Vis a atras cu 20 la sută mai mulţi vizitatori

CCI BACĂU

Amosnews.ro: Centrele de export și clusterele din România își unesc forțele

Cotidianulagricol.ro: Centrele de export și clusterele din România își unesc forțele

CCIA BOTOȘANI

Btonline.ro: Noul președinte al Camerei de Comerț va schimba formatul balului oamenilor de afaceri: „Nu discursul prefectului să fie important…”

CCI BRAȘOV

Infobrasov.net: Silviu Costea, președintele Camerei de Comerț și Industrie Brașov : ,,Amenințările doamnei ministru, cu controale la firme, nu sună nici prietenos, nici profesional”

Coronapress.ro: La Camera de Comerț și Industrie Brașov s-a desfășurat seminarul de informare: ,,Protecția datelor cu caracter personal”

Lapasprinbrasov.ro: Rezultatele Camerei de Comerț și Industrie Brașov in anul 2017

Coronapress.ro: Bilanț la Camera de Comerț și Industrie Brașov : una din importantele realizări este orientarea spre concernele mari din China

CCI NEAMȚ

Zch.ro: Dezbateri pe buget la Roman-oameni de afaceri

CCI ROMÂNIA-JAPONIA

Gjx.ro, radioinfinit.ro: Proiectul ”StartUp the Ingenius Way!” lansat miercuri după-amiază, la Universitatea ”Constantin Brâncuși”

CCIA SIBIU

Transilvaniabusiness.ro: Sibiu: Producătorii agricoli locali, pilonii Regiunii Gastronomice

Sibiu100.ro: Producătorii agricoli, întâlnire cu echipa Sibiu Regiune Gastronomică Europeana 2019

Oradesibiu.ro: Producătorii agricoli locali, informați la CJ despre programul Sibiu Regiune Gastronomică

CCIAT

Pressalert.ro: Noi cursuri organizate de Camera de Comerț Timiș, în luna februarie

Observatordetimis.ro: CCIAT: Proiect european pentru stimularea antreprenoriatului

Ziuadevest.ro: CCIA Timiș face înscrieri pentru o nouă ediție a Școlii de Vară Climate Kic

ENERGIE

Capital.ro: Statul a pierdut 7 mld. lei: Preţul de referinţă pentru redevenţele petroliere nu a mai fost actualizat din 2008

Capital.ro: Un parc eolian din România a produs într-o lună energie verde cât pentru consumul a cinci oraşe într-un an

FISCALITATE

Ziare.com: Protest cu avioane din hartie, la Ministerul de Finante. Manifestantii au facut Declaratia 600 sa zboare (Video)

Ziare.com: In anul revolutiei fiscale, in Romania au intrat de doua ori mai multe firme in insolventa decat media regiunii

Bursa.ro: „Multe voci spun că salariile scad pe fondul transferului contribuţiilor”

Agerpres.ro: Teodorovici vrea să colaboreze cu predecesorul său Ionuţ Mişa: Vedem şi care ar fi poziţia pe care să o ocupe

GUVERN

Mediafax.ro: Ministrul Muncii, despre salariile IT-iştilor din privat: Vor beneficia de OUG. Este în lucru la Finanţe

Economica.net: Ce se întâmplă cu salariile bugetarilor – declaraţiile complete ale ministrului Muncii, Olguţa Vasilescu

Hotnews.ro: Surse: Guvernul pregateste comasarea institutiilor si posibile concedieri de bugetari. Primele tinte: Ministerul Muncii si Ministerul Agriculturii

Capital.ro: Vasilescu: Adevăratele creșteri salariale vor veni în 2019

IMM

Bursa.ro: „IMM-urile nu sunt consiliate pentru implementarea Regulamentului General pentru Protecţia Datelor”

INVESTIȚII

Economica.net: Chinezii de la CEFC, viitorii proprietari ai Rompetrol, negociază achiziţia unei companii portugheze cu o istorie de 100 de ani

Startupcafe.ro: Cluj: Fonduri europene de câte 34.000 Euro pentru mici afaceri creative. Înscrieri pe e-mail

Zf.ro: KFC a investit un milion de euro într-o unitate de tip drive-thru în Capitală

IT

Startupcafe.ro: Nou proiect de ordonanță 2018: Pentru IT-iștii din privat statul va suporta parțial contribuția la sănătate. Calcul la un salariu de 10.000 de lei brut

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Economica.net: Economia românească este mai sensibilă la dobânzi mari decât la un leu mai slab – Coface

Zf.ro: ARPIM: Taxa clawback este o măsură care acţionează împotriva pacienţilor

SISTEM BANCAR

Economica.net: BNR a crescut dobânda de politică monetară la 2,25%

Economica.net: UniCredit a finalizat vânzarea unui portofoliu masiv de credite neperformante

Bursa.ro: „Dobânzile la depozite încep să devină real negative”

Bursa.ro: BNR descurajează investiţiile în Bitcoin

Bursa.ro: Grupul UniCredit şi-a vândut un portofoliu masiv de credite neperformante

Hotnews.ro: Avand in fata perspectiva unei inflatii ridicate, ​BNR a dus dobanda cheie la 2.25%

Zf.ro: BRD Finance şi PayPoint au semnat un parteneriat prin care clienţii băncii îşi vor putea achita ratele prin intermediul punctelor operatorului de plăţi

Zf.ro: ”Date fiind evaluările, dar şi noile surse de incertitudine, Consiliul de Administraţie al BNR a hotărât majorarea dobânzilor”. Ce spune guvernatorul Isărescu. Transmisiune LIVE

Zf.ro: Guvernatorul BNR Mugur Isărescu explică decizia de a majora dobânda de referinţă: Vrem să jugulăm inflaţia. Până spre Paşti vom avea creşteri de preţuri. LIVE TEXT

TURISM

Brasov.ro: Braşovenii de la Cobrex vor opera zboruri către Madrid şi Verona din luna aprilie

Capital.ro: Divizia de business travel, motorul afacerilor Happy Tour în România

Agerpres.ro: Maramureş: Cimitirul Vesel, Mănăstirea Bârsana şi Memorialul de la Sighet, vizitate de zeci de mii de turişti în 2017

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizare a presei 7 februarie 2018, ORA 17,OO

Raport monitorizare a presei 7 februarie 2018, ORA 13,OO


Raport monitorizare a presei 7 februarie 2018, ORA 13,OO

ccir

CCIR

Cuvantul-LIBER.RO: JUDEȚUL MUREȘ, ATRACȚIA AMBASADORILOR

B365.ro: Aurel Vainer, preşedintele Comunităţilor Evreieşti din România, Cetăţean de onoare al Bucureştiului

News.ro: Aurel Vainer a primit titlul de Cetăţean de onoare al Bucureştiului. Liviu Dragnea: M-aţi ajutat să cunosc istoria evreilor

Vocea.biz: Aurel Vainer a primit titlul de Cetăţean de onoare al Bucureştiului

CCIA ARAD

Arad24.net: Ediţia a XI-a a târgului Petreceri de Vis a atras cu 20 la sută mai mulţi vizitatori

CCI BACĂU

Amosnews.ro: Centrele de export și clusterele din România își unesc forțele

Cotidianulagricol.ro: Centrele de export și clusterele din România își unesc forțele

CCIA BOTOȘANI

Btonline.ro: Noul președinte al Camerei de Comerț va schimba formatul balului oamenilor de afaceri: „Nu discursul prefectului să fie important…”

CCI BRAȘOV

Infobrasov.net: Silviu Costea, președintele Camerei de Comerț și Industrie Brașov : ,,Amenințările doamnei ministru, cu controale la firme, nu sună nici prietenos, nici profesional”

Coronapress.ro: La Camera de Comerț și Industrie Brașov s-a desfășurat seminarul de informare: ,,Protecția datelor cu caracter personal”

Lapasprinbrasov.ro: Rezultatele Camerei de Comerț și Industrie Brașov in anul 2017

Coronapress.ro: Bilanț la Camera de Comerț și Industrie Brașov : una din importantele realizări este orientarea spre concernele mari din China

CCI NEAMȚ

Zch.ro: Dezbateri pe buget la Roman-oameni de afaceri

CCI ROMÂNIA-JAPONIA

Gjx.ro, radioinfinit.ro: Proiectul ”StartUp the Ingenius Way!” lansat miercuri după-amiază, la Universitatea ”Constantin Brâncuși”

CCIA SIBIU

Transilvaniabusiness.ro: Sibiu: Producătorii agricoli locali, pilonii Regiunii Gastronomice

Sibiu100.ro: Producătorii agricoli, întâlnire cu echipa Sibiu Regiune Gastronomică Europeana 2019

Oradesibiu.ro: Producătorii agricoli locali, informați la CJ despre programul Sibiu Regiune Gastronomică

CCIAT

Pressalert.ro: Noi cursuri organizate de Camera de Comerț Timiș, în luna februarie

Observatordetimis.ro: CCIAT: Proiect european pentru stimularea antreprenoriatului

Ziuadevest.ro: CCIA Timiș face înscrieri pentru o nouă ediție a Școlii de Vară Climate Kic

ENERGIE

Capital.ro: Statul a pierdut 7 mld. lei: Preţul de referinţă pentru redevenţele petroliere nu a mai fost actualizat din 2008

Capital.ro: Un parc eolian din România a produs într-o lună energie verde cât pentru consumul a cinci oraşe într-un an

FISCALITATE

Ziare.com: Protest cu avioane din hartie, la Ministerul de Finante. Manifestantii au facut Declaratia 600 sa zboare (Video)

Ziare.com: In anul revolutiei fiscale, in Romania au intrat de doua ori mai multe firme in insolventa decat media regiunii

Bursa.ro: „Multe voci spun că salariile scad pe fondul transferului contribuţiilor”

Agerpres.ro: Teodorovici vrea să colaboreze cu predecesorul său Ionuţ Mişa: Vedem şi care ar fi poziţia pe care să o ocupe

GUVERN

Mediafax.ro: Ministrul Muncii, despre salariile IT-iştilor din privat: Vor beneficia de OUG. Este în lucru la Finanţe

Economica.net: Ce se întâmplă cu salariile bugetarilor – declaraţiile complete ale ministrului Muncii, Olguţa Vasilescu

Hotnews.ro: Surse: Guvernul pregateste comasarea institutiilor si posibile concedieri de bugetari. Primele tinte: Ministerul Muncii si Ministerul Agriculturii

Capital.ro: Vasilescu: Adevăratele creșteri salariale vor veni în 2019

IMM

Bursa.ro: „IMM-urile nu sunt consiliate pentru implementarea Regulamentului General pentru Protecţia Datelor”

INVESTIȚII

Economica.net: Chinezii de la CEFC, viitorii proprietari ai Rompetrol, negociază achiziţia unei companii portugheze cu o istorie de 100 de ani

Startupcafe.ro: Cluj: Fonduri europene de câte 34.000 Euro pentru mici afaceri creative. Înscrieri pe e-mail

Zf.ro: KFC a investit un milion de euro într-o unitate de tip drive-thru în Capitală

IT

Startupcafe.ro: Nou proiect de ordonanță 2018: Pentru IT-iștii din privat statul va suporta parțial contribuția la sănătate. Calcul la un salariu de 10.000 de lei brut

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Economica.net: Economia românească este mai sensibilă la dobânzi mari decât la un leu mai slab – Coface

Zf.ro: ARPIM: Taxa clawback este o măsură care acţionează împotriva pacienţilor

SISTEM BANCAR

Economica.net: BNR a crescut dobânda de politică monetară la 2,25%

Economica.net: UniCredit a finalizat vânzarea unui portofoliu masiv de credite neperformante

Bursa.ro: „Dobânzile la depozite încep să devină real negative”

Bursa.ro: BNR descurajează investiţiile în Bitcoin

Bursa.ro: Grupul UniCredit şi-a vândut un portofoliu masiv de credite neperformante

Hotnews.ro: Avand in fata perspectiva unei inflatii ridicate, ​BNR a dus dobanda cheie la 2.25%

Zf.ro: BRD Finance şi PayPoint au semnat un parteneriat prin care clienţii băncii îşi vor putea achita ratele prin intermediul punctelor operatorului de plăţi

Zf.ro: ”Date fiind evaluările, dar şi noile surse de incertitudine, Consiliul de Administraţie al BNR a hotărât majorarea dobânzilor”. Ce spune guvernatorul Isărescu. Transmisiune LIVE

Zf.ro: Guvernatorul BNR Mugur Isărescu explică decizia de a majora dobânda de referinţă: Vrem să jugulăm inflaţia. Până spre Paşti vom avea creşteri de preţuri. LIVE TEXT

TURISM

Brasov.ro: Braşovenii de la Cobrex vor opera zboruri către Madrid şi Verona din luna aprilie

Capital.ro: Divizia de business travel, motorul afacerilor Happy Tour în România

Agerpres.ro: Maramureş: Cimitirul Vesel, Mănăstirea Bârsana şi Memorialul de la Sighet, vizitate de zeci de mii de turişti în 2017

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizare a presei 7 februarie 2018, ORA 13,OO

Raport monitorizare a presei 6 februarie 2018, ORA 17,OO


Raport monitorizare a presei 6 februarie 2018, ORA 17,OO

ccir

 

CCIR

Capital.ro, psnews.ro – preluat de romania.shafaqna.ro, e-politic.ro, ziarepenet.ro, ournet.ro, ziare.www.ro, stiriaz.ro, findnews.ro, i-stiri.ro, pescurt.ro, feedler.ro, ziar.com: „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia” – referire și la CCI PRAHOVA

CCI ROMÂNO-GERMANĂ

Smark.ro: Lidl desfășoară stagii de practică pentru elevi, în cadrul programului Școala de Carte și Meserii

Bizbrasov.ro: Lidl România pregătește viitori vânzători la Colegiul Național Economic Andrei Bârseanu din Brașov

Curierulnational.ro, iaa.ro, retail-fmcg.ro: Lidl desfășoară stagii de practică pentru elevi, în cadrul programului Școala de Carte și Meserii

Romaniapozitiva.ro, wall-street.ro: Lidl desfășoară stagii de practică pentru elevi, în cadrul programului Școala de Carte și Meserii

CCIAT

Tion.ro: CCIA Timis organizeaza noi serii de cursuri, in luna februarie

Vivafm.ro: CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ, LA CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE

Info-tim.ro: Salonul Industriei Usoare. Editia cu numarul 35 va avea loc in perioada 14-18 februarie

ENERGIE

Bursa.ro: Preţul de referinţă pentru gazele naturale extrase în România, în dezbatere publică

Bursa.ro: „2018 va fi anul schimbării modelului de piaţă la energie electrică şi gaze”

Bursa.ro: „Din anul 2022, mari cantităţi de gaze naturale extrase din Marea Neagră vor putea fi livrate Ungariei”

FISCALITATE

Ziare.com: Esti asigurat medical daca nu ai depus Declaratia 600? Legea e clara, Guvernul pare sa nu o cunoasca

Hotnews.ro: Studiu Deloitte: Costurile aplicarii split TVA in UE depasesc beneficiile. In Romania, afacerile ar resimti un impact negativ agregat de 0,7 mld euro, iar impactul asupra fluxului de numerar s-ar plasa pe locul al doilea in UE

Zf.ro: Studiu Deloitte: Costurile aplicării split generalizate a TVA s-ar ridica în România la 700 mil.euro

Capital.ro: Deloitte: Costurile aplicării generalizate a split TVA depășesc beneficiile

GUVERN

Capital.ro: Teodorovici: Scăderea burselor nu ne afectează

Economica.net: Teodorovici: Scăderea burselor nu ne afectează. Am împrumutat două miliarde de euro, ceea ce arată interesul investitorilor faţă de România

Economica.net: Consiliul pentru IMM-uri cere Guvernului să nu mai modifice Codul Fiscal până în 2020

IMM

Capital.ro: Jianu (CNIPMMR): E haos, 2 milioane de angajaţi din privat au salariul mai mic

Agerpres.ro: Jianu (CNIPMMR): Două din trei IMM-uri nu au renegociat salariile, odată cu transferul contribuţiilor

Ziare.com: IMM-urile se tem de noi modificari fiscale: Doar o treime au renegociat salariile. Este un haos generalizat!

INVESTIȚII

Zf.ro: Grupul de restaurante City Grill a încheiat 2017 cu afaceri de 34 mil euro, plus 11%

Zf.ro: Eşti pregătit să începi o afacere? Antreprenorii din Cluj primesc finanţare câte 40.000 de euro pentru înfiinţarea a 90 de afaceri noi

IT

Ziare.com: IT-istii s-au trezit cu salariile taiate in ianuarie, din cauza revolutiei fiscale. Noul ministru de Finante promite ca rezolva situatia, dar nu spune concret cum

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Hotnews.ro: Incertitudine dupa aplicarea Legii salarizarii si „revolutia fiscala”: Angajati cu vechime vor fi platiti mai prost decat debutantii, zeci de mii de bugetari asteapta fluturasul de salariu cu teama ca le scad veniturile, salariile parlamentarilor cresc

Capital.ro: Teodorovici despre Legea pensiilor: Cel mai pesimist termen e în programul de guvernare

Mediafax.ro: Surpriză pentru primarul General, Gabriela Firea: UBER a plătit impozit pe profit de 3 ori mai mult decât primele 9 companii de taxi din Bucureşti la un loc

Ziare.com: Soferii care conduc fara rovinieta si nu sunt instiintati de contraventie in 4 luni scapa de amenda

SISTEM BANCAR

Hotnews.ro: BNR, despre Bitcoin: Descurajam orice fel de implicare in legatura cu monedele virtuale, inclusiv din perspectiva furnizarii de servicii pentru entitatile care ofera servicii de investitii sau de tranzactionare

Hotnews.ro: Intr-o piata inca bulversata, leul se mentine stabil. Pierderea in fata euro si a francului elvetian a fost marti de circa un ban

Capital.ro: Milioane de români trebuie să ştie că băncile sunt OBLIGATE să le ofere gratuit serviciile bancare prevăzute de lege

Economica.net: Vasilescu, BNR: Suntem în faţa unei necunoscute şi aşteptăm efectele, dar nu vine criza. Nu este cădere, este corecţie

Bursa.ro: Piperea, faţă în faţă cu opt bănci care au dat credite în CHF

Bursa.ro: Finanţele au împrumutat 306,6 milioane de lei de la bănci

Zf.ro: ING schimbă directorul de retail; spaniolul a fost promovat în Germania pentru rezultatele avute în România

Zf.ro: Lovitură dură pentru piaţa românească de criptomonede din partea BNR: ”Banca Naţională descurajează orice fel de implicare a instituţiilor de credit în legătură cu monedele virtuale”

Zf.ro: Intesa Sanpaolo Bank România şi-a triplat profitul net în 2017, la 43 mil.lei, şi continuă să mizeze pe segmentele Corporate şi IMM

Zf.ro: BNR a aderat la un Cod global de conduită pe piaţa valutară şi se angajează să respecte un set de bune practici în domeniu

Agerpres.ro: Leul s-a depreciat, marţi, în raport cu moneda europeană; BNR a stabilit un curs de 4,6423 lei pentru un euro

Agerpres.ro: BNR, angajament faţă de Codul global de conduită pe piaţa valutară

TELECOM

Hotnews.ro: Vodafone confirma ca discuta cu Liberty Global, patronul UPC Romania, posibila achizitie a unor operatiuni detinute de grupul american pe piata europeana

TURISM

Economica.net: Record pentru aeroporturile din România în 2017: peste 20 de milioane de pasageri transportaţi

Agerpres.ro: Cinci aeronave, redirecţionate din cauza ceţii de pe Aeroportul Henri Coandă

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizare a presei 6 februarie 2018, ORA 17,OO

Raport monitorizare a presei 6 februarie 2018, ORA 13,OO


Raport monitorizare a presei 6 februarie 2018, ORA 13,OO

ccir

CCIR

Transilvaniabusiness.ro: Alianță patronală importantă constituită la Cluj Napoca

Agerpres.ro, b1.ro, evz.ro – preluat de infoziare.ro, stiriastazi.ro, ziareonline.com, ziarelive.ro: „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia” – referire și la CCI PRAHOVA

CURTEA DE ARBITRAJ BUCUREȘTI

Bucurestifm.ro: Noua Cameră de Arbitraj Comercial din București

CCIA ARAD

Proidea.ro: Confort Construct & Instal 2018 – Targ international de constructii si instalatii

CCI BIHOR

Ziarullumina.ro: Finanţare pentru afaceri în IT

CCI BRAȘOV

Turnulsfatului.ro: „START IN BUSINESS” LA ÎNCEPUT DE DRUM

CCI IAȘI

Ziaruldeiasi.ro: Alternativa cursei aeriene Iaşi – Timişoara: 10 ore cu maşina sau 18 ore cu trenul

CCI POLONĂ-ROMÂNĂ

Curierul-iasi.ro: Iașul s-ar putea înfrăți cu Cracovia

CCIRO ITALIA

Mesageruldecovasna.ro: Prof. Luminița Cornea, premiată pentru merite deosebite în păstrarea identității românești a românilor de pretutindeni

CCI PRAHOVA

Prahovabusiness.ro: CCI Prahova sprijina dezvoltarea afacerilor cu 5 tari din zona

CCI RÂMNIC

Curieruldevalcea.ro: PE 13 FEBRUARIE, SE ÎMPLINESC 92 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A RÂMNICULUI

CCI SUCEAVA

Lyberti.com: Birou virtual pentru antreprenori din Ucraina și Republica Moldova, deschis în România

CCIAT

Pressalert.ro: Un nou seminar privind modificările legislative, organizat de Camera de Comerț Timiș pentru firmele din județ

AGRICULTURĂ

Zf.ro: Fermierii care nu şi-au vândut porumbul la recoltare câştigă acum cu 30 de lei pe tonă mai mult. Stocarea rapiţei a fost însă o alegere păguboasă

ENERGIE

Zf.ro: Zece ani de Transgaz la bursă: dividende în fiecare an, randament de 140%. Urmează investiţii de 1,6 mld. euro şi un împrumut de la BERD de 100 de milioane de euro

Agerpes.ro: ANRM propune stabilirea redevenţelor petroliere în funcţie de preţul gazelor la bursa din Austria

INVESTIȚII

Zf.ro: Retailerul de modă Koton deschide un magazin în outletul Fashion House din Capitală

Zf.ro: Clujenii de la Nobila Casa au ajuns la afaceri de peste 4,5 mil. euro din vânzarea de decoraţiuni

Zf.ro: Producătorul de vinuri Jidvei a investit 6,5 mil. euro în echipamente pentru viticultură şi pentru cramă

Zf.ro: Copos şi-a bugetat pentru ANA Hotels venituri mai mari cu 8%

Zf.ro: Start-up-ul local Bigstep: Avem propria soluţie de big data în cloud şi ne batem de la egal la egal cu Amazon, Google şi Microsoft

Zf.ro: Mallul din Rahova prinde viteză: traficul din Liberty Center a crescut cu 12%, iar vânzările cu 16% în 2017

Ziare.com: Nou in Romania: Soferii Uber vor aduce si mancare

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Zf.ro: Ministerul pentru Mediul de Afaceri declară legal comerţul cu proiecte Start-up Nation de pe OLX: „Cesiunea de acţiuni este legală“

Agerpres.ro: Cesionarea proiectelor Start-Up Nation este legală; noii deţinători preiau obligaţiile ce decurg din implementarea schemei (minister)

Mediafax.ro: Liviu Dragnea: Legea prevenirii, publicată în Monitorul Oficial, va da o mai mare libertate companiilor

Ziare.com: Cate salarii a taiat PSD? Se mai poate corecta dezastrul revolutiei fiscale? Haos pentru ca unii sa-si acopere veniturile Interviu

SISTEM BANCAR

Zf.ro: Moneda naţională a pierdut teren în faţa francului elveţian, în timp ce în raport cu dolarul american leul s-a apreciat

Zf.ro: Consiliul Concurenţei analizează preluarea Bancpost de către Banca Transilvania

Zf.ro: BRD anunţă în această săptămână rezultatele financiare obţinute în anul 2017

Zf.ro: Pieţele de acţiuni scad, bitcoinul intră sub 8.000 de dolari pe unitate, ceea ce face ca atenţia investitorilor să se mute spre aur şi argint

Zf.ro: BCR a fost cel mai mare jucător pe piaţa titlurilor de stat în 2017

Zf.ro: Creşte inflaţia, cresc şi dobânzile. Majoritatea analiştilor financiari cred că boardul BNR va majora din nou, mâine, dobânda de politică monetară la 2,25%

Zf.ro: BCR recomandă clienţilor să nu investească în bitcoin. „Nu este oficial reglementat, este instabil şi foarte vulnerabil la speculaţii.“

Agerpres.ro: BNR, angajament faţă de Codul global de conduită pe piaţa valutară

TELECOM

Zf.ro: Datele americanilor de la Ookla: Vodafone are cea mai rapidă reţea 4G din România

TURISM

Zf.ro: Aeroportul din Suceava şi-a crescut de patru ori traficul de pasageri anul trecut

Zf.ro: Noi conexiuni aeriene. Companiile low-cost Wizz Air, Blue Air şi Ryanair accelerează motoarele şi pun pe harta zborurilor noi destinaţii în acest an

Ziare.com: Ungaria vrea un tren de mare viteza Cluj-Budapesta. In Romania viteza medie e de 45 de km/ora

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizare a presei 6 februarie 2018, ORA 13,OO

Raport monitorizare a presei, 5 februarie 2018, ORA 17,OO


Raport monitorizare a presei, 5 februarie 2018, ORA 17,OO

ccir

CCIR

 

Jurnaluldeafaceri.ro: Se înfiinţează Alianța patronatelor țărilor est-europene

Ziardambovita.ro: Creştere Mai Accentuată A Importurilor

Profit.ro: O cursă aeriană regulată între București și Tbilisi ar putea fi introdusă din acest an

Cdep.ro: COMUNICAT DE PRESĂ

Forbes.ro: Iulius a ajuns la un portofoliu de 121.000 de metri pătrați închiriabili de spații de birouri în 10 clădiri, situate în trei mari orașe din țară

CCIA ARAD

Glsa.ro: Oameni de afaceri chinezi au pus bazele unei colaborări economice cu Aradul

Newsar.ro: „Petreceri de Vis” la Expo Arad! Arădenii au găsit toate produsele și serviciile necesare pentru un eveniment reușit (GALERIE FOTO)

CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD

Mesagerul.ro: A fost weekend-ul Târgului de nunți, la Metropolis

CCI CLUJ

Casesigradini.ro: Targul AMBIENT CONSTRUCT & INSTAL/ ELECTRIC

CCIRO ITALIA

Bizlawyer.ro: Giovanni Villabruna este noul presedinte al Confindustria România

CCI ROMÂNO-AMERICANĂ

Forbes.ro: JanssenRomâniaVoice: „Actualizarea listei de medicamente compensate alături de un climat sustenabil și predictibil aduc românilor acces pe termen lung la noi tratamente”.

CCI ROMÂNO-GERMANĂ

Mtcmagazin.ro: Doar o comunitate de afaceri puternică poate crea unitate

CCI ROMÂNIA-JAPONIA

Loopoperations.ro: Start la înscrieri pentru fonduri europene nerambursabile de 40 000 de euro

CCIA OLT

Ziaruldeolt.ro: Doliu în presa de la Olt

CCI SATU MARE

Interragionews.ro: CONCURS PE MESERII ÎN SATU MARE

CCIAT

Tion.ro: Oamenii de afaceri sunt asteptati la o intalnire cu reprezentantii AJOFM Timis

Debanat.ro: Sapte cursuri de formare in luna februarie, la CCIAT

Observatordetimis.ro: CCIAT continuă programul de informare a firmelor privind modificările legislative

Westcityradio.ro: Seminar de informare despre schimbările legislative de pe piața muncii

Novafm.ro: Oamenii de afaceri asteptati la o intalnire cu reprezentantii AJOFM Timis

AGRICULTURĂ

Zf.ro: Constantin Duluţe de la Agricost, cea mai mare fermă de cereale din România, este aproape de tranzacţia vieţii: 200 de milioane de euro

ENERGIE

Zf.ro: Platformele lui Comănescu caută petrol în apele greceşti după ce contractorul lor a luat o finanţare de 180 mil. dolari

Bursa.ro: „Interconectarea este cheia pentru viitorul sectorului energetic din România”

Capital.ro: Chiriţă (ANRE): Metodologiile de stabilire a preţului la gaze și electrivitate vor fi schimbate

Economica.net: Transgaz: profitul net se va înjumătăţi în 2018. Compania şi-a planificat investiţii de peste 6 miliarde lei până în 2020

FISCALITATE

Mediafax.ro: Premierul Viorica Dăncilă, despre Formularul 600: Până la 1 martie, Ministerul Finanţelor Publice va propune o singură declaraţie

INVESTIȚII

Zf.ro: Subway, cel mai extins lanţ de restaurante fast-food din lume, îşi propune să mai deschidă 10 unităţi în România

Zf.ro: Epson: Valoarea vânzărilor de videoproiectoare a scăzut în 2017 în România cu 18%, la 10,6 milioane de euro

Zf.ro: Veniturile grupului Lenovo au crescut la 12,9 mld. dolari în T3 fiscal din 2017

Zf.ro: Un start-up pe zi. Doi antreprenori din Bucureşti au ajuns la afaceri de peste 60.000 de euro din vânzarea de bijuterii

Zf.ro: Tranzacţie între antreprenori locali în agricultură. Ioan Biianu devine singurul acţionar al grupului timişorean de agrobusiness Glissando

SISTEM BANCAR

Economica.net: Analişti: BNR va creşte probabil dobânda cheie la 2,25%, dar Robor la 3 luni se va menţine în jurul valorii acesteia

TELECOM

Zf.ro: FT: Vodafone şi Liberty Global au reluat discuţiile pentru un schimb de active în Europa

TURISM

Zf.ro: Compania aeriană Blue Air renunţă la rutele din Timişoara către oraşele din ţară

Zf.ro: Aeroportul din Craiova şi-a dublat traficul în 2017 ajungând la jumătate de milion de pasageri

Capital.ro: Blue Air își suspendă mai multe zboruri în România

Capital.ro: Salina Turda, Castelul Corvinilor și Cetatea Sarmizegetusa Regia au atras un milion de turiști în 2017

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizare a presei, 5 februarie 2018, ORA 17,OO