Adunarea Generală a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 22 august 2019 ora 9,oo


Adunarea Generală a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 22 august 2019 ora 9,oo

Convocator

În conformitate cu Art. 18 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, în data de 22 august 2019, ora 9,oo în Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, se convoacă Adunarea Generală a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Raportul Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj;
  2. Realegerea Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj;

Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală  se consideră legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor.

În conformitate cu Art. 19 (2) din Statut, dacă la convocarea din 22 august 2019 nu se întruneşte numărul statutar de membri, Adunarea Generală se reconvoacă în data de 22 august 2019, ora 10,oo la Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3 dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Ing. Ştefan DIMITRIU, Preşedinte Camera de Comerț și Industrie Cluj

Descărcați aici: Convocator Adunarea Generală a Reprezentanţilor Secţiunilor CCI Cluj 22 august 2019 ora 9,oo

Raport realizari conform BVC si situatiilor financiare 2015 -iunie 2019

Raport de activitate Departament relatii Internationale,Programe Europene 2015- iunie 2019

Raport activitate Departament Consultanta,membri 201- iunie 2019

Raport de activitate Curtea de Arbitraj Comercial 2015- iunie 2019

Program deplasari externe 4 ani