Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj"

Adunarea Generală a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 22 august 2019 ora 9,oo


Adunarea Generală a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 22 august 2019 ora 9,oo

Convocator

În conformitate cu Art. 18 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, în data de 22 august 2019, ora 9,oo în Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, se convoacă Adunarea Generală a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Raportul Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj;
 2. Realegerea Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj;

Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală  se consideră legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor.

În conformitate cu Art. 19 (2) din Statut, dacă la convocarea din 22 august 2019 nu se întruneşte numărul statutar de membri, Adunarea Generală se reconvoacă în data de 22 august 2019, ora 10,oo la Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3 dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Ing. Ştefan DIMITRIU, Preşedinte Camera de Comerț și Industrie Cluj

Descărcați aici: Convocator Adunarea Generală a Reprezentanţilor Secţiunilor CCI Cluj 22 august 2019 ora 9,oo

Raport realizari conform BVC si situatiilor financiare 2015 -iunie 2019

Raport de activitate Departament relatii Internationale,Programe Europene 2015- iunie 2019

Raport activitate Departament Consultanta,membri 201- iunie 2019

Raport de activitate Curtea de Arbitraj Comercial 2015- iunie 2019

Program deplasari externe 4 ani

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Adunarea Generală a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 22 august 2019 ora 9,oo

Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 5 aprilie 2019 ora 10,oo


Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 5 aprilie 2019 ora 10,oo

Convocator

               În conformitate cu Art. 18 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, în data de 5 aprilie 2019, ora 10,oo în Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 1. Aprobarea execuţiei bugetare şi a situaţiilor financiare al Camerei pe anul 2018;

2. Referat al Comisiei de Cenzori privind realizările Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018;

3. Descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere al Camerei pentru activitatea desfăşurată în anul 2018;

4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei pe anul 2019;

      Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală Ordinară se consideră legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor.

În conformitate cu Art. 19 (2) din Statut, dacă la convocarea din 5 aprilie 2019 nu se întruneşte numărul statutar de membri, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă în data de                               12 aprilie 2019, ora 10,oo la Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea    nr. 3, dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Ing. Ştefan DIMITRIU, Preşedinte Camera de Comerț și Industrie Cluj

Descărcați aici: Convocator Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor CCI Cluj 5 aprilie 2019 ora 10,oo

1. BUGET DE VENITUIR CHELTUIELI 2018

1. RAPORT DE ACTIVITATE 2018

1.1. RAPORT DEPARTAMENT RELATII 2018

1.2. RAPORT DEP CONSULTANTA_MEMBRII 2018

1.3. RAPORT CURTEA ARBITRAJ 2018

2. RAPORT Comisia de Cenzori realizari preliminare ale BVC si situatii financiare 2018

3 Previziuni BUGET DE VENITURI CHELTUIELI 2019

4 Informare demersuri intreprinse pentru recuperarea fostului patrimoniu al CCI Cluj

Informare demersuri intreprinse pentru recuperarea fostului patrimoniu al CCI Cluj 26.03.2019.

Informare demersuri juridice EXPO TRANSILVANIA SRL

 

Sursa:

Camera de Comerț și Industrie Cluj

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 5 aprilie 2019 ora 10,oo

Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 19 aprilie 2018 ora 10,oo


Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 19 aprilie 2018 ora 10,oo

Convocator

               În conformitate cu Art. 18 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, în data de 19 aprilie 2018, ora 10,oo în Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 1.  Aprobarea execuţiei bugetare şi a situaţiilor financiare al Camerei pe anul 2017;
 2. Referat al Comisiei de Cenzori privind realizările Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017;
 3. Descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere al Camerei pentru activitatea desfăşurată în anul 2017;
 4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei pe anul 2018;

      Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală Ordinară se consideră legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor.

În conformitate cu Art. 19 (2) din Statut, dacă la convocarea din 19 aprilie 2018 nu se întruneşte numărul statutar de membri, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă în data de 26 aprilie 2018, ora 10,oo la Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea    nr. 3, dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Ing. Ştefan DIMITRIU, Preşedinte Camera de Comerț și Industrie Cluj

Descărcați aici:

Convocator Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor CCI Cluj 19 aprilie 2018 ora 10,oo

Sursa:

Camera de Comerț și Industrie Cluj

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 19 aprilie 2018 ora 10,oo

Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 18 aprilie 2017


Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 18 aprilie 2017

Convocator

În conformitate cu Art. 18 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, în data de 18 aprilie 2017, ora 9,oo în Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

      1. Aprobarea execuţiei bugetare şi a situaţiilor financiare al Camerei pe anul 2016;

 1. Referat al Comisiei de Cenzori privind realizările Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016;
 1. Descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere al Camerei pentru activitatea desfăşurată în anul 2016;
 1. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei pe anul 2017;

       Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală Ordinară se consideră legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor.

În conformitate cu Art. 19 (2) din Statut, dacă la convocarea din 18 aprilie 2017 nu se întruneşte numărul statutar de membri, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă în data de  26 aprilie 2017, ora 9,oo la Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea    nr. 3, dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Ing. Ştefan DIMITRIU, Preşedinte Camera de Comerț și Industrie Cluj

Descărcați aici:Convocator Convocator Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj 18 aprilie 2017)

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CAMEREI DE COMERT SI INDUSTRIE CLUJ PE ANUL 2016

VENITURI si CHELTUIELI CCI CLUJ PE ANUL 2016

RAPORT COMISIA DE CENZORI PE ANUL 2016

REFERAT CCI CLUJ PRIVIND VENITURILE SI CHELTUIELILE ESTIMATE PENTRU ANUL 2017

PROIECT VENITURI-CHELTUIELI CCI CLUJ ESTIMATE IN LEI PENTRU ANUL 2017

PROIECT CU PROIECTE EU VENITURI-CHELTUIELI CCI CLUJ ESTIMATE IN LEI PENTRU ANUL 2017

 

Sursa:

Camera de Comerț și Industrie Cluj

Publicat in : UncategorizedComentariile sunt închise pentru Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 18 aprilie 2017

Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 5 aprilie 2016


Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 5 aprilie 2016

In data de 5 aprilie 2016, ora 9,oo în Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

 1. Aprobarea execuţiei bugetare şi a situaţiilor financiare al Camerei pe anul 2015;
 1. Referat al Comisiei de Cenzori privind realizările Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2015;
 1. Descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere al Camerei pentru activitatea desfăşurată în anul 2015;
 1. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei pe anul 2016;

    Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală Ordinară se consideră legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor.

Descarcati aici Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Reprezentanţilor Secţiunilor CCI Cluj .

Descarcati aici Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea realizarilor preliminate ale BVC si a situatiei financiare pe 2015

Sursa:

Camera de Comerț și Industrie Cluj

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 5 aprilie 2016