Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 5 aprilie 2019 ora 10,oo


Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 5 aprilie 2019 ora 10,oo

Convocator

               În conformitate cu Art. 18 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, în data de 5 aprilie 2019, ora 10,oo în Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 1. Aprobarea execuţiei bugetare şi a situaţiilor financiare al Camerei pe anul 2018;

2. Referat al Comisiei de Cenzori privind realizările Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018;

3. Descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere al Camerei pentru activitatea desfăşurată în anul 2018;

4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei pe anul 2019;

      Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală Ordinară se consideră legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor.

În conformitate cu Art. 19 (2) din Statut, dacă la convocarea din 5 aprilie 2019 nu se întruneşte numărul statutar de membri, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă în data de                               12 aprilie 2019, ora 10,oo la Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea    nr. 3, dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Ing. Ştefan DIMITRIU, Preşedinte Camera de Comerț și Industrie Cluj

Descărcați aici: Convocator Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor CCI Cluj 5 aprilie 2019 ora 10,oo

1. BUGET DE VENITUIR CHELTUIELI 2018

1. RAPORT DE ACTIVITATE 2018

1.1. RAPORT DEPARTAMENT RELATII 2018

1.2. RAPORT DEP CONSULTANTA_MEMBRII 2018

1.3. RAPORT CURTEA ARBITRAJ 2018

2. RAPORT Comisia de Cenzori realizari preliminare ale BVC si situatii financiare 2018

3 Previziuni BUGET DE VENITURI CHELTUIELI 2019

4 Informare demersuri intreprinse pentru recuperarea fostului patrimoniu al CCI Cluj

Informare demersuri intreprinse pentru recuperarea fostului patrimoniu al CCI Cluj 26.03.2019.

Informare demersuri juridice EXPO TRANSILVANIA SRL

 

Sursa:

Camera de Comerț și Industrie Cluj