Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

CONVOCATOR Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania S.R.L. 17.02.2020.,orele 12,oo

A- A A+

CONVOCATOR 

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor societatii Expo Transilvania SRL în data de 17 februarie 2020, ora 12:00 la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, mun. Cluj-Napoca.

-luand act de demisia domnului Neag Gheorghe Liviu, demisia doamnei Pitica Maria Elisabeta si retragerea domnului Radu Munteanu din calitate de administratori ai societatii precum si a doamnei cenzor Costin Magdalena

ORDINE DE ZI:

  1. Aproba noua componenta a Comitetului Director format din urmatorii administratori:

-Dimitriu Stefan-Florea

-Tothfalusi Janos

-Buzoianu Vlad Bogdan

  1. Diverse

Conform prevederilor legale, Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor se   considera legal constituita prin votul a 51% din participarea la capitalul social al asociatilor.

In cazul in care la convocarea din data de 17 februarie  2020, ora 12:00, nu se intruneste cvorumul necesar, Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor se reconvoacă în data de 19 februarie 2020, ora 12:00  la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, mun. Cluj-Napoca dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Presedinte Comitet Director,

ing. Ştefan-Florea DIMITRIU

 

 

Descărcați aici:CONVOCATOR-Adunarea-Generală-Ordinară-a-Asociaților-Expo-Transilvania-S.R.L.-17.02.2020.orele-12oo

Related Posts with Thumbnails