CONVOCATOR Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania S.R.L. la data de 04.08.2020., orele 10,oo


CONVOCATOR Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania S.R.L. la data de 04.08.2020., orele 10,oo

           În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor societatii Expo Transilvania SRL în data de 4 august 2020, ora 10:00 la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, mun. Cluj-Napoca cu  urmatoarea

 

ORDINE DE ZI

          Art. 1 Propune, spre aprobare:

  • Anularea hotararii Adunarea Generala Ordinare a Asociatilor din data de 17.02.2020;
  • Numirea cenzorului societatii in persoana doamnei Parparita Felicia;
  • Stabilirea retributiei lunare a cenzorului;
  • Stabilirea nerenumerarii membrilor Comitetului Director;
  • Aprobarea accesarii unei facilitati de credit in cadrul Programului de sustinere a Intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA prin Banca Transilvania fara garantii, la acordare, si fara dobanda, pana la data de 31.12.2020;
  • Completarea Statutului si actului constitutiv al societatii cu un nou punct:

“Modalitatea de comunicare a convocatorului Adunarii generale a asociatilor se face atat prin publicarea convocatorului in “Gazeta afacerilor” cat si prin e-mail-ul oficial al societatii”.

Conform prevederilor legale, Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor se   considera legal constituita prin votul a 51% din participarea la capitalul social al asociatilor.

In cazul in care la convocarea din data de 4 august 2020, ora 10:00, nu se intruneste cvorumul necesar, Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor se reconvoacă în data de 10 august 2020, ora 10:00  la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, mun. Cluj-Napoca dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

 

Presedinte Comitet Director

ing. Ştefan-Florea DIMITRIU

 

Descărcați aici: CONVOCATOR Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania S.R.L. 04.08.2020.orele 10,oo