CONVOCATOR- Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj


CONVOCATOR- Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj

 CONVOCATOR

               În conformitate cu Art. 19, pct.4 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, se deschide sesiunea de vot în perioada 17.03.2023 – 31.03.2023, orele 10,oo, on-line sau prin intermediul mijloacelor tehnice de telecomunicații a Adunării Generale Ordinare a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea Raportului de activitate al Camerei pe anul 2022;
  2. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori privind realizările Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2022;
  3. Aprobarea Deciziilor luate de Colegiul de Conducere al Camerei si descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere al Camerei pentru activitatea desfăşurată în anul 2022;
  4. Aprobarea Raportului de activitate al Camerei pe anul 2023;
  5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei pe anul 2023;
  6. Aprobarea prelungirii liniei de credit de la Banca Transilvania pentru implementarea proiectului POCU ID143404 și aprobarea contractării unui nou credit pe anul 2023 în valoare de 1 million de lei, in cazul aprobarii unui proiect cu fonduri europene;

         Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală Ordinară se consideră legal constituită prin votul online a jumătate plus unu din numărul membrilor.

            Aprobarea punctelor din ordinea de zi se va confirma/semna on-line pe buletinul de vot de catre membrii reprezentanților secțiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, până în data de 31 martie 2023, orele 10,oo.

Ing. Ştefan DIMITRIU

 Preşedinte

Descărcați aici materialele de sedința: